Valios vallblandning ska binda kol

Valio har utvecklat en utsädesblandning för vall som ska förbättra kolbindningen i marken, skriver företaget i ett pressmeddelande. Utvecklingsprojektet är en del av Valios satsningar på att göra mjölkkedjan kolneutral.

SLC - Riesinger Webb
Hur skapa en möjligast bördig mark?

Marginalerna för lönsamhet blir allt mindre, vilket innebär att åkrar som är bördiga och ger höga och jämna skördar blir allt viktigare, både inom konventionell och ekologisk odling.

SLC - Markomask 2 Webben
Anders Abrahamsson odlar plöjningsfritt

Spannmålsodlaren Anders Abrahamsson, som odlar Kullas gård i Kimito i nionde generationen, tog över gården för fyra år sedan och började i samma veva med grönsaksodling vid sidan av spannmålsodlingen.

SLC - Rege1
Mellangrödor är pengar på banken

Lösningen på klimatkrisen finns i marken. Bönder och kor är de som bäst kan lösa de utmaningar vi står inför enligt Martin Beck, odlingsrådgivare och agrolog. Genom att öka humuslagrets tjocklek kan vi binda stora mängder kol i marken. Kolet tas från luften och därför minskar mängden koldioxid i atmosfären.

SLC - Sorter Havre 1 A Webben
Havresorterna 2019

Odlingsarealen för havre ökade inte längre i fjol, trots att konsumenternas intresse för havrebaserade livsmedel fortfarande ser ut att öka. Istället gick arealen ner en aning till 324.400 hektar.

SLC - A02De2Ade27361E5 Org
Fazer investerar 40 miljoner för att göra xylitol av havreskal

Fazer investerar ca 40 miljoner euro i en ny anläggning med fokus på havreskal som råvara och en ingång till xylitolmarknaden, uppger koncernen i ett pressutskick.

Nytt kluster kring ren havre

Kunnandet om produktion av så kallad ren havre förstärks i 65 Oats-gruppen. Klustret för odling av glutenfria växter bildas av odlare, förädlade och sakkunniga.

SLC - Sorter Korn Brage
Kornsorterna 2019

År 2019 upptogs sju tvåradiga och fyra flerradiga kornsorter i sortförteckningen.

SLC - Sorter Varvete Kruunu B
Vårvetesorterna 2019

De nya sorterna på sortlistan för vårveten hör alla till vårvetets huvudtyp, som har en proteinhalt på 12–14 procent.

SLC - Sorter Bondbona 1 C Webben
Bondbönesorterna 2019

År 2018 odlades bondböna på 19.789 hektar. Odlingsarealen har ökat under de senaste åren då vår foderindustri haft intresse av att i allt högre grad ersätta importprotein med bondböna och ärter.

SLC - Sorter Arter B Webben
Ärtsorterna 2019

År 2018 odlades mat- och foderärter på 9.607 hektar. Odlingsarealen för ärter har mer än fördubblats sedan årtiondets början.

SLC - Sorter Oljevaxter Trapper 2 Webben
Vårraps – allt fler CL-sorter

De officiella sortförsöken lyckades bra i fjol och flera nya rapssorter testades. Tre nya rapssorter, alla CL-sorter, upptogs i sortförteckningen. CL-sorter är sådana som är härdiga mot Clearfield-preparat, Clamox och Cleravol, vid bekämpning också av bredbladiga ogräs.