Efsa måste offentliggöra allt material om glyfosat

Den europeiska livsmedelsmyndigheten Efsa får en allvarlig tillrättavisning av EU-domstolen. I samband med utredningarna om glyfosat, vägrade Efsa att ge ut vissa studier om cancerrisk med hänvisning till affärshemligheter. Det var inte riktigt.

SLC - Bla Ekonomi 1
Leppä: ”Stor potential i den blå bioekonomin”

Staten har under senaste regeringsperiod satsat totalt fem miljoner euro på projekt som ska utveckla den blå bioekonomin. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä anser att det finns en stor potential och viktiga hållbarhetsaspekter i den blå bioekonomin.

SLC - Mg 8965
Nya regler gäller för enskilda vägar

Lagen om enskilda vägar som varit i kraft sedan årets början, medför många förändringar. Bland annat minskar kommunens inflytande och ansvaret för väglaget skärps. Det finns dock ännu möjlighet att ha enskilda vägar utan ett konstituerat väglag som ombesörjer skötseln av vägen. Lagen gäller på alla enskilda vägar som har ett väglag. För enskilda vägar utan ett konstituerat väglag gäller lagen i tillämpliga delar. En förändring i den nya lagen är att en enskild väg utan ett väglag inte längre kan få kommunalt bidrag.

SLC - Tommy Ehrs 2
SLC-utskott föreslår höjd premierabatt för anslutna till företagshälsovården

De jordbrukare som är anslutna till företagshälsovården borde få större rabatt på OFLA-försäkringspremien. SLC:s socialpolitiska utskott besökte Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt för att hålla möte i måndags och för att framföra det budskapet.

Första alfakloralosförgiftningen bekräftad hos ett husdjur i Finland

För första gången i Finland har en förgiftning orsakad av alfakloralos - det effektiva ämnet i musgift - säkerställts hos ett husdjur, meddelar Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Den insjuknade katten måste avlivas.

SLC - Skogskampanj
SLC:s skogsvalskampanj är i gång – valdebatter 25.3, 4.4 och 8.4

Inför riksdagsvalet och EU-parlamentsvalet lyfter SLC fram skogen som ett särskilt valtema genom skogsvalkampanjen ”6 orsaker att satsa på finländskt skogsbruk”. Inför valet ordnar SLC-organisationen även flera skogsrelaterade valdebatter i Åboland, Nyland och Österbotten.

SLC - Img 0328
Är du årets nordiska råvaruproducent, matentreprenör eller mathantverkare?

Nu är det dags att anmäla din kandidat till det nordiska matpriset EMBLA. Bakom tävlingen står de nordiska bondeorganisationerna.

SLC - Dsc 0980
Kristna Bönder samlades till årskonferens i Nykarleby

Omkring hundra jordbrukare från när och fjärran samlades i Nykarleby veckoslutet 15-17 mars för en helg fylld av kristet präglad samvaro. Organisationen Kristna Bönder är en ung förening som funnits officiellt sedan början av 2017.

Taket för nationellt stöd av mindre betydelse till jordbrukssektorn höjs

Europeiska kommissionen godkände i slutet av februari nya regler för stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd). Ändringen trädde i kraft den 14 mars och gör det möjligt att betala ett större gårdsspecifikt stöd till jordbrukarna utan ett tillstånd från kommissionen.

Finland fick sin första producentorganisation inom fårbranschen

Lounais-Suomen Lampurit ry har blivit godkänd som producentorganisation, meddelar Livsmedelsverket. Lounais-Suomen Lampurit ry är Finlands första producentorganisation inom branschen för får- och getkött.

SLC - Norrback
Norrback orolig över samhällsutvecklingen – ställer upp i riksdagsvalet

Trump i väster och Putin i öst. Och en nationalistisk våg som sköljer igenom Europa. Den samhällsutvecklingen oroar Anders Norrback. Till den grad att han ställer upp som kandidat för SFP i riksdagsvalet.

Spannmålsskörden 2018 var den minsta på 26 år

Spannmålsskörden 2018 uppgick till 2,7 miljarder kilo, vilket var den minsta skörden under 2000-talet, meddelar Naturresursinstitutet.