Jordbruk Globalt

Husdjur och boskap
överför ingen corona

Varken grisar, höns, hundar eller katter sprider coronavirus till människor. Skärpta granskningar av slaktdjur är därför inte aktuella, framhåller experter vid det tyska Friedrich-Loeffler-Institutet för forskning inom smittosamma sjukdomar.

Ett vetenskapligt forskningsprojekt genomförs som bäst inom institutet men de definitiva resultaten blir färdiga tidigast i slutet av april. Enligt forskarna finns det emellertid ingenting som tyder på smitta mellan människor och djur.

I Belgien testades nyligen en katt positivt för coronavirus sedan kattens ägare hade infekterats med Covid-19. Fallet har väckt stor uppmärksamhet och misstankar om att smitta möjligen kan överföras mellan djur och människor.

Enligt belgiska virologer vid universitetet i Lüttich har viruset överförts i samband med närkontakt mellan en coronasmittad ägare och katt. Katten hade fått på sig smittade partiklar från ägaren. Den blev inte sjuk och kunde inte heller föra smittan vidare.

Experterna vid Friedrich-Loeffler-institutet understryker att ingen infektionsrisk för människor utgår från hundar eller katter. Trots detta är det givetvis skäl att iaktta grundläggande hygien vid kontakt med djur.

I Hongkong har myndigheterna rapporterat om hundar där små mängder genetiskt Sars-Cov-material hade påvisats med mycket känsliga provtagningsmetoder. Hundarna levde tillsammans med människor som bar på smittan.

Experterna har inte kunnat påvisa att hundarna hade smittats av en aktiv infektion. Man utgår i stället från en passiv förorening i hundarnas omgivning. Hundarna visade inga sjukdomssymtom men förpassades till vidare undersökningar i en karantänstation.

Det är ändå känt att vissa former av coronavirus förekommer hos djur. Katter kan drabbas av felin coronavirus (FCoV) som för det mesta inte medför några större symtom hos katten. De flesta katter blir snart fria från viruset.

Hos grisar kan ett coronavirus utlösa virussjukdomen Porcine Epidemic Diarrhea (PED). Viruset utgör inget hot mot den mänskliga hälsan. Det skiljer sig tydligt från Sars-Cov-2/Covid-19, som möjligen överförs till människor via fladdermöss.