P037748 465511
WTO:s medlemsländer har etablerat ett tvistlösningssystem för världshandeln utan medverkan av USA. FOTO: EU
Jordbruk Globalt Marknad

EU och femton andra länder
löser handelstvister utan Trump

USA:s president Donald Trump blockerar sedan förra hösten det viktiga tvistlösningssystemet inom handelsorganisationen WTO. Nu har EU och femton länder enats om en gemensam lösning – utan USA.

Under president Trump har USA byggt upp effektiva handelsbarriärer av alla tänkbara slag mot den övriga världen. Taktiken syftar till att skaffa USA möjligast goda fördelar. Trump struntar till och med i internationella avtal, om det råkar gynna hans planer.

Förra hösten hamnade världshandelsorganisationen WTO i en låst situation. Flera av appellationsdomstolens domare gick i pension utan att ersättare kunde utses till de lediga vakanserna. USA saboterade utnämningarna av ersättande domare.

President Donald Trump anser att WTO:s medlemsländer de facto diskriminerar världens mest liberala och öppna ekonomi. Det har USA klart och tydligt meddelat WTO. Intresset för handelsorganisationen är lika med noll i Washington.

Bristen på domare hotade att lamslå WTO. Med appelationsdomstolen hotade världshandeln att förlora ett effektivt förlikningssystem för handelsvister. WTO har länge garanterat att både små och stora länder behandlas likvärdigt, enligt opartiska regler.

EU konstruerade en hemlig nödplan

USA-regeringen har mer och mer börjat handla i eget intresse. Mindre och svagare handelspartner har möjlighet att söka opartiskt bistånd av WTO mot orättvisa strafftullar. Utan en fungerande appellationsdomstol var denna möjlighet i fara.

EU-kommissionen har därför utnyttjat tiden till att utarbeta en nödfallsplan för att bibehålla den rättvisa medlingsapparaten för handelstvister. Förhandlingarna har pågått utan insyn från USA.

EU och femton andra medlemmar i WTO har nu enats om ett tillfälligt arrangemang som gör det möjligt att fortsätta med förlikningen. De förtroliga diskussionerna har förts på ministernivå. Handelskommissionär Phil Hogan presenterade nyligen resultatet.

Den nya sammanslutningen är ingen ny världshandelsorganisation men väl ett exklusivt forum för alla länder som vill samarbeta inom ramen för de existerande WTO-reglerna. Lika självklart är att USA stannar utanför.

Avgörandet fattades i januari på ministernivå i Davos. Många stater hade hoppats på en sådan lösning, men intresset för projektet var ändå större än väntat. Den massiva uppslutningen torde också ha överraskat Trump och hans vänner i Washington.

Den nya sammanslutningen representerar ett brett spektrum inom världshandeln. Förutom EU deltar Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Hongkong. Mexiko, Nya Zeeland, Norge, Singapore, Schweiz och Uruguay.

Kinas medverkan är ett gott tecken

Kinas medverkan tolkas som en viktig signal. EU och Kina är ledande globala handelsaktörer vid sidan av USA. Därmed kommer EU och Kina i fortsättningen att agera enligt gemensamma regler.

Phil Hogan understryker att sammanslutningen är en tillfällig lösning som gör det möjligt att upprätthålla en fungerande tvistlösning inom WTO. Parallellt fortsätter ansträngningarna att återställa den ordinarie tvistlösningen.

Hogan uppmanar andra medlemsländer inom WTO att ansluta sig till den öppna organisationen. Detta är avgörande för att internationella handelsregler ska tillämpas och respekteras.

Det tillfälliga arrangemanget bygger på de gängse WTO-reglerna och kan användas av alla intresserade medlemmar inom världshandelsorganisationen. Övergångslösningen ska förbli i kraft så länge WTO:s ordinarie tvistlösning är ur funktion.

Enligt tyska EU-politiker kan den tillfälliga organisationen ytterligare stärkas om USA fortsätter med sin blockadpolitik. I så fall kan projektet till och med mutera till ett parallell-WTO med alla chanser och risker för den internationella handeln.