Opinion

Ledaren: Påverka och rösta på söndag!

På söndag är det kommunalval. Förhandsröstningen är avslutad och det är rekordmånga som röstat på förhand. Om lika många röstar på själva valdagen som senaste gång, 2017, så kommer vi att ha det högsta valdeltagandet i ett finländskt kommunalval på årtionden. Kommunalt beslutsfattande handlar ofta om mycket konkreta och för medborgaren närliggande saker. När du engagerar dig i kommunala frågor så hoppas du kunna förbättra vardagen och omgivningen för dig, dina grannar och bybor.

Tankesmedjan Magma presenterade på onsdagen en opinionsundersökning, utförd av Taloustutkimus, som visar att coronan inte haft någon större betydelse för valdeltagandet bland finlandssvenskarna. Hela 89 procent av de tillfrågade säger sig ha för avsikt att rösta. Det är aningen mer än tidigare år. 81 procent av de tillfrågade uppger att de redan bestämt sig för vem de ska rösta på. Magmas undersökning berättar också att finlandssvenskarna är avsevärt mer partitrogna än på finskt håll. Samtidigt röstar de svenskspråkiga också flitigare än de finskspråkiga väljarna och det tenderar gynna Svenska Folkpartiet. Magmas undersökning beskriver SFP:s väljarstöd som stabilt, särskilt bland den äldre svenskspråkiga befolkningen. 71 procent av finlandssvenskarna uppger att de kommer att rösta på SFP i det här kommunalvalet. 

I Magmas opinionsundersökning delar Socialdemokraterna och De Gröna på en andra plats med 6 procent vardera före Samlingspartiet med 5 procent. De Gröna har potential att locka fler svenskspråkiga väljare framför allt i huvudstadsregionen och Åbo. Utöver de som tänker rösta på De Gröna (6 procent) kunde ytterligare 18 procent tänka sig att rösta på partiet. Motsvarande siffra för Sannfinländarna är 3 procent. Samtidigt slår ändå rapporten fast att inga tecken syns på att Sannfinländarna vinner mark bland finlandssvenskarna i någon större utsträckning. Det här trots att partiet inför det här valet värvat en del svensk- och tvåspråkiga kandidater i Vasa valkrets, någonting man inte satsat aktivt på tidigare. Opinionsundersökningen visar också på att Kristdemokraterna är mycket starka bland finlandssvenskarna i några österbottniska kommuner, närmast Larsmo och Pedersöre. 

SFP är starkast i Vasa och i de södra delarna av Österbotten med ett stöd bland finlandssvenskarna på närmare 90 procent. I övriga Österbotten och på den nyländska landsbygden når SFP en bra bit över 70 procent. I Helsingfors och Esbo stöder 61 procent av de tillfrågade finlandssvenskarna SFP. I Åboland är finlandssvenskarna mindre SFP-trogna. Där får partiet ett stöd på strax över 50 procent. Magmas undersökning pekar också på att unga röstar mer mångsidigt än äldre. Under 35-åringar röstar oftare på andra partier än SFP och då främst De Gröna, Kristdemokraterna, Vänsterförbundet och Samlingspartiet.

Det är viktigt att vi bönder engagerar oss i kommunalvalet, att vi kandiderar och att vi röstar. Endast på det sättet kan vi påverka de kommunala besluten i den riktning vi önskar. Och det finns en hel del frågor där det kan vara av intresse för producenter att vara med. Kommunernas offentliga upphandling med inköp av råvaror för storkök samt upprätthållande av lokala värmecentraler är exempel på sammanhang där det kan vara av stor betydelse att ha en producent med kring bordet när olika kriterier fastställs. Användningen av kommunernas skogar samt koordineringen av avfalls- och reningsslamtransporter är andra exempel. Erfarenheter från de senaste tio åren, i synnerhet i vissa regioner, har visat att också planläggningsfrågorna ökat i betydelse för lantbrukarna och att de i varje fall till en del avgörs av kommunala, eller av kommunerna utnämnda, beslutsfattare. Bönder har olika åsikter om en uppsjö av sakfrågor, men så gott som alla har stor respekt för äganderätten och eftersträvar en rimlig byråkrati när det kommer till kommunala tillståndsprocesser som bygglov.

En snabb titt på de olika partiernas kandidatlistor ger vid handen att det också i det här valet finns många lantbrukare uppställda. Det bådar gott. Rösta på söndag och påverka din vardag och omgivning.