Opinion

Glädje och sorg i försommartider

Det är många jordbrukare som fortfarande har vårbruket på hälft och en exceptionellt stor del av den planerade arealen osådd. På vissa gårdar har man inte ens kunnat inleda vårsådden än, men på många gårdar har man ändå haft återupptagit arbetena i mitten av denna vecka.

Det är faktiskt länge sedan vi haft en så här besvärlig vår i de finländska kusttrakterna, på SLC:s verksamhetsområde. Bönderna har sett sig tvingade till att byta sorter och odlingsgrödor, sannolikt får vi se en väldigt hög andel vall och trädor på de finländska åkrarna i år.

De som igen har redan etablerad och växande vall på sina åkrar kan däremot skatta sig lyckliga, den växer så det knakar. De enorma regnmängderna under den senaste månaden, över 130 millimeter på somliga platser, och värmen har gjort sitt.

Första skörden är riklig och kommer rekordtidigt, på Åland inledde man den redan i slutet av maj. Den rekordsnabba tillväxten kan eventuellt ge vissa kvalitetsproblem, men det återstår att se. Precis som i livet i övrigt blandas glädje med sorg i jordbruket. 2021 har onekligen potential att bli alla tiders vallår.