Jordbruk EU Opinion

Ledarsticket:
CAP – hur ska det egentligen gå?

För en vecka sedan, på midsommarafton, kom trilogin överens i Bryssel och det betydde att arbetet med CAP tog ett stort steg framåt på EU-nivå. Man har nu kommit överens om ett slags ramverk, men det betyder ändå inte att allt skulle vara klappat och klart.

På detaljnivå är mycket ännu öppet. SLC och MTK vill se klarhet i vad de nämnda nationella undantagen innebär i praktiken.

Finlands nationella CAP-strategi, just nu i händerna på Jord- och skogsbruksministeriet, står däremot och stampar på stället. Den 17 juni höll JSM ett tillfälle där man redogjorde för delar av strategin och avsikten var att den också skulle offentliggöras i sin helhet då. Så har ändå inte skett och en tidpunkt för när det kommer att ske finns inte för tillfället.

Sannolikt beror trögheten på oenighet inom regeringen. Finlands CAP-strategi är långt ifrån det enda viktiga ärendet som gått i stå på grund av samma orsak. Klimatlagen, inlösningslagen och lagen om djurens om välbefinnande, som behandlats i över tio års tid, är några andra exempel.

Olika intressegrupper har under det senaste året ventilerat åsikter om hur den nationella CAP-strategin ska se ut. Fortfarande vet vi alla ändå rätt så lite om den med säkerhet. Nu är det hög tid att syna korten och att ge strategin offentlighet.

Fram tills dess är det tyvärr fritt fram för allsköns spekulation och den medför förstås också allt större osäkerhet för bönderna. Vid årsskiftet ska strategin överlämnas till EU-kommissionen, snabba på nu!