Jordbruk Opinion

Ledarsticket:
Välkommet biogassamarbete

Valios och St1:s satsning på biogas är onekligen intressant och kommer i rätt tid. Det finns en, fortfarande till största delen, outnyttjad potential i stallgödseln på husdjursgårdarna. Det uppstår ungefär 15 miljoner ton stallgödsel på årsnivå och den stor del av det på Valios mjölkgårdar.

Just nu händer det också väldigt mycket inom utvecklandet av alternativ till de etablerade och fossila fordonsbränslena, bensin och diesel. Således är tajmingen rätt och bolagen sätter också ribban förhållandevis högt i och med att man tar sig an den tunga trafiken, någonting som i biogassammanhang ansetts vara utmanande.

Den kommersiella biogasproduktionen har hittills legat hos mindre aktörer, men det kan i allra högsta grad vara av betydelse att ha en etablerad aktör som St1 med på tåget. De har redan kunskap inom distribution av fordonsbränsle och förstås möjlighet att satsa behövligt kapital på det hela. En välkommen satsning, tummen upp!