SLC - Honung 1
Honungsskörden blir medelmåttig

Biodlaren Hannu Torkkel i Lojo har omkring 200 bisamhällen på 26 olika ställen i Lojo. För närvarande kör han runt under förmiddagarna och samlar in honung och på eftermiddagarna slungas honungen. Trots den torra och exceptionellt varma sommaren väntas honungsskörden bli medelmåttig med en genomsnittlig skörd på 40 kilo per bikupa.

Lantmännen Agro och Vaasan inleder samarbete om råg

Lantmännen Agro Oy och Vaasan Oy inleder samarbete inom råginköp och kontraktsodling.

Glyfosatdom i USA sätter Bayer i gungning

En domstol i San Francisco har dömt Bayer-ägda Monsanto att betala ett skadestånd på 289 miljoner dollar till en cancersjuk skolvaktmästare i USA, som har arbetat med glyfosat. Efter utslaget rasade Bayers aktier med mer än tio procent.

Domstol förbjuder glyfosat i Brasilien

En oväntad överraskning skakar om det brasilianska jordbruket. En domstol i huvudstaden Brasilia har i princip beslutat att förbjuda glyfosat. Enligt domstolen för nya glyfosatprodukter inte godkännas medan existerande licenser ska dras in inom 30 dagar.

Rysslands betodlare ser mörkt på framtiden

Rysslands sockerbetsodlare räknar med sämre tider. Priserna sjunker och hektarskördarna minskar.

EU vill ha bättre koll på Europas vildsvin

EU utvecklar strategier för hantering av vildsvin i olika stadier av en eventuell svinpestepidemi.

Årets äppelskörd i EU blir den största på tio år

EU:s äppelodlare kommer sannolikt att köra in den största skörden sedan tio år, rapporterar The World Apple and Pear Association (WAPA).

Optimistiska vinodlare skördar rekordtidiga druvor

Årets europeiska vinskörd ser ut att bli rekordtidig och kvaliteten är hög.

SLC - Reijo Karhinen3
Han ska hitta nya lösningar för att förbättra jordbrukets lönsamhet

Reijo Karhinen har i fått i uppdrag av statsministern och jord- och skogsbruksministern att utreda lösningar för att förbättra jordbrukets lönsamhet. Utredningsarbetet pågår till årsskiftet och slutrapporten offentliggörs i januari 2019.

SLC - Vall186
Ekologiska vallskörden kan bli liten i Sydösterbotten

Christer Björknäs är i den lyckliga situationen att han har fjolårsvall i lager. Vallskörden kommer att variera kraftigt i Österbotten. I de norra delarna blev den andra skörden rätt bra, medan det har vuxit betydligt sämre i de södra.

Åländsk hemsida för försäljning av foder och strö

Ålands hushållningssällskapet har på sin hemsida startat en lista för jordbrukare som har foder och strö att sälja. Initiativet har snabbt fått beröm också på fastlandet.

SLC - Agricenter 0162
SMN Agricenter för 70-årig handelstradition i Solf vidare

MSN Center har tagit över efter Solf Lantbrukscenter i början av augusti. Från vänster ses Thomas Båsk, Niklas Sund, Staffan Majors och Magnus Nyberg.