Jordbruk EU Globalt Marknad

Brasilien tillåter igen besprutning med glyfosat

En brasiliansk appellationsdomstol har upphävt ett tidigare domstolsföreläggande mot användningen av glyfosat i landet. De brasilianska odlarna får igen använda glyfosat såsom tidigare, fastslog domstolen efter intervention av Brasiliens regering.

I medlet av augusti bestämde en brasiliansk domstol att nya glyfosatprodukter inte längre får godkännas i Brasilien. Dessutom måste gällande försäljningstillstånd dras in inom 30 dagar om licenserna för glyfosatprodukter inte uppdateras före det.

Appellationsdomstolen hävde beslutet förra veckan efter att regeringen hade överklagat förbudet. Enligt domarna föreligger inget skäl att förbjuda glyfosat. Domen hade avlåtits utan att beakta de svåra konsekvenserna för landets jordbruk och näringsliv.

Domen i augusti med ett hotade förbud mot glyfosat skrämde upp den brasilianska agrarlobbyn. Enligt sojaodlarna fungerar Brasiliens jordbruk inte utan glyfosat. Förbudet skulle träda i kraft i september och hade i praktiken förhindrat sojasådden.

Brasiliens jordbruksminister Blairo Maggi beordrade genast ministeriets jurister att förbereda ett besvär mot domen i nästa instans. Enligt Maggi är Brasiliens jordbruk upplagt för direktsådd som inte fungerar utan glyfosat.

Appellationsdomstolens domare Kássio Marques sade i motiveringarna att inga argument talar för ett förbud. Produkter som innehåller glyfosat, abamektin och tiram som aktiva substanser får inte avlägsnas från marknaden utan en ingående konsekvensanalys.

Enligt Brasiliens regering riktade sig domen i första instans inte mot växtskyddsmedlens säkerhet. Det fällande utslaget var framför allt riktat mot allvarliga förseningar i myndigheternas rutinmässiga utvärderingar av växtskyddsprodukter.

Brasilien försöker stärka sin ställning som världens största sojaexportör och näststörsta majsexportör till världsmarknaden. Regeringen vill därför trygga tillgången på glyfosat för landets producenter.

Många krav på ersättning i USA

Den tyska kemikoncernen Bayer välkomnade appellationsdomstolens beslut. Enligt Bayer är det goda nyheter för Brasiliens jordbrukare, som använder glyfosat för att trygga goda skördar av hög kvalitet.

Bayer köpte nyligen Monsanto som levererar glyfosatprodukterna till Brasilien. Monsanto dömdes nyligen till att betala 289 miljoner dollar till en cancersjuk skolvaktmästare i USA som har arbetat med glyfosat.

I USA hopar sig åtalen mot Monsanto i snabb takt. Monsanto konfronteras redan med omkring 9.000 rättsfall med ersättningskrav. Flera tusen farmare uppges ha ställt ersättningskrav på Monsanto.