Jordbruk Globalt Marknad

Mjölk och socker blev billigare i augusti

FAO:s globala index för baslivsmedel förblev praktiskt taget oförändrat under augusti månad. Trots detta noteras tydliga förskjutningar inom enskilda varugrupper. Spannmålspriserna steg medan mjölk och socker blev billigare.

Prisindexet för mejeriprodukter föll i augusti för den tredje månaden i följd. Mjölkpriset sjönk globalt med 1,5 procent. Priset på smör och skummjölks- och helmjölkspulver föll medan noteringarna på ost steg en aning.

Enligt FAO återspeglar indexutvecklingen årstidens tröga marknadsaktiviteter och ovisshet om utvecklingen på exportmarknaderna. Det torra vädret i stora delar av Europa och Australien bromsar mjölkproduktionen medan utsikterna för Nya Zeeland är mer lovande.

Knapp spannmål håller priset uppe

FAO har höjt sin senaste prognos för den globala spannmålsproduktionen. Produktionen beräknas i nuläget till 2.587 miljarder ton, vilket motsvarar den lägsta nivån sedan tre år. Årets spannmålsskörd stannar 2,4 procent under fjolårets rekordnivå.

FAO:s prisindex för spannmål steg i augusti med 4 procent från juli månad och ligger 10 procent över nivån i augusti 2017. Veteskörden beräknas till knappt 722 miljoner ton, det sämsta resultatet sedan 2014.

Vetepriset steg med 8 procent mellan juli och augusti. Prisökningen beror i första hand på att exportmängderna har krympt på grund av sämre skördar. Särskilt illa drabbade var EU och Ryssland. De internationella majsnoteringarna steg med 3 procent.

Sockerpriset fortsätter att falla, fastän det börjar bli knappt om utrymme nedåt. FAO:s sockerprisindex föll i augusti med 5,4 procent till den lägsta nivån sedan tio år. Prisbildningen störs av de försvagade valutorna i Brasilien och Indien.

De försämrade utsikterna för sockerproduktionen i EU och Asien, särskilt Indien och Indonesien, har inte helt kompenserat det valutabetingade pristrycket. Trots pessimistiska prognoser förblir de internationella sockernoteringarna låga.

FAO:s prisindex för kött har hållits stabilt och följer i stort sett juli månads prisnivå. Förändringen på årsbasis är större. Jämfört med augusti 2017 har köttpriset fallit med 4,6 procent. Indexet för juni och juli har reviderats på basen av svaga exportdata för brasiliansk nöt.

I augusti kompenserades stigande priser på gris- och lammkött av lätt fallande noteringar på fågel- och nötkött. FAO-indexet för lammkött steg för tredje månaden i följd på grund av en god importefterfrågan och ett svagt utbudsläge i Oceanien.

Priset på griskött har stigit på grund av det växande importbehovet i Kina, som bara långsamt möts av en spirande export från Europa. En stark USA-export har försämrat prisutvecklingen på nöt. Priset på fågelkött pressas av ett svagt efterfrågeläge.

Svår marknad för växtoljor

FAO-indexet för växtoljor föll i augusti med 2,6 procent till den lägsta nivån sedan 35 månader. Prisfallet kopplas huvudsakligen till den generellt negativa utvecklingen för hela gruppen av palm-, soja- och solrosolja.

Enligt FAO fortsatte de internationella priserna på palmolja att falla för den femte månaden i följd. Den globala efterfrågan på importvara är svag, så att lagren ökar i de viktigaste produktionsländerna.

Priset på sojaolja faller då produktionen har fortsatt på en hög nivå i såväl USA som Brasilien. Gynnsamma skördeutsikter för solrosolja i Svartahavsregionen befäster prissvackan ytterligare.