Potatispris
Per-Erik Englund tog i tisdags upp Marabel i Dagsmark. I tisdags hade familjen tagit upp potatis på cirka 7 hektar. Det står klart att skörden blir mindre än normalt. Viktigt nu är att priserna kommer upp. Osku Potatis, som Englund är delägare i, betalar nu från 25 cent per kilo. I Sverige är priserna ännu högre, berättar han.
Jordbruk EU Marknad

Tecken på stigande potatispriser

Potatisskörden blir mindre i hela Europa. I Sverige är priserna på stigande och där betalas nu cirka 31 cent per kilo för fasta sorter. Också i Finland stiger priserna men de borde upp ytterligare, säger odlaren Per-Erik Englund i österbottniska Dagsmark.

 

För en dryg månad sedan sänkte handeln medelpriset på potatis från cirka 20 cent per kilo till omkring 15-18 cent per kilo. En sänkning som kritiserades hårt av odlare i LF med tanke på att torkan kommer att drabba årets skörd mycket.

Enligt Lukes senaste rapport beräknas skörden i hela landet bli 503 miljoner kilo, vilket är 18 procent mindre än i fjol. Ställvis kan skörden av vissa sorter bli ännu mindre, vilket bland annat Per-Erik Englund i Dagsmark redan nu kan konstatera.

– Hittills uppskattar jag att skörden blir ungefär 25-30 procent mindre än i fjol. Sieglinde (Siikli), som är en höstpotatis är betydligt mindre i storlek än i fjol och där blir skörden upp till hälften sämre än i fjol. Detsamma gäller för sorten Solist som vi har på torkkänsliga åkrar. Vi har bevattnat men det var inte tillräckligt, konstaterar Englund.

Englund och hans familj inledde i likhet med många andra potatisodlare upptagningen den här veckan. I tisdags hade de avverkat cirka sju hektar och då togs sorten Marabel upp.

– Storleken är mindre på potatisarna, men mängdmässigt ser det inte lika dåligt, ungefär 15 procents sämre skörd än i fjol. Det är fortfarande för tidigt att säga något exakt om bortfallet, men det står klart att torkan har drabbat oss mycket hårt, menar han.

Dålig knölsättning

Förhandsspekulationerna om årets skörd ser därmed ut att hålla. När knölsättningen för matpotatisen kom igång efter midsommar så räckte inte vattenmängderna till.

– Det bidrog till att knölsättningen blev dålig. Vi fick knappt något regn efter midsommar och det är orsaken till att skörden blir betydligt mindre i år, säger Englund.

Med tanke på den dåliga skörden ter det sig mycket märkligt att handeln sänkte potatispriserna för en dryg månad sedan. Men under de senaste veckorna verkar priserna nu vara på väg upp.

– För en månad sedan var det fortfarande mycket varmt och utbudet var troligen större än efterfrågan. Det konsumerades mindre potatis på grund av värmen, vilket gjorde att priserna pressades nedåt, misstänker Englund.

Englund, som är delägare i Osku Potatis, som huvudsakligen levererar matpotatis till dagligvaruhandeln, betalar i dag från 25 cent per kilo till sina odlare.

– Vårt andelslag strävar efter att kunna betala ett så högt pris som möjligt till delägarna och våra leverantörer. 25 cent per kilo är ett ganska bra pris, men det bör upp ytterligare. Enligt mig borde priserna upp till över 30 cent per kilo eftersom ett år med underskott bör kompensera tidigare år med ett för stort utbud av potatis med lägre priser som följd.

– Men det viktiga är att priserna stiger också i Finland. Det är positivt, säger Englund.

Högre priser i Sverige

Potatisskörden blir mindre i hela Europa och i Sverige betalas sedan drygt två veckor sedan cirka 3,25 kronor (31 cent) per kilo för fasta sorter.

– Potatispriserna har varit på stigande de senaste tre veckorna, de startade på 2,50 kronor (cirka 23 cent) per kilo och har i dagsläget stigit till 3,25 kronor (31 cent) per kilo för fasta sorter, berättar Katarina Gillblad, verksamhetsledare för föreningen Potatisodlarna i Sverige.

Och hon förutspår att priserna kommer att stiga ytterligare.

– Det är nästan nödvändigt att priserna stiger ytterligare för att försäkra sig om att odlarna har råd med utsäde efter den här säsongen. Eftersom också utsädesodlingen har påverkats av torkan i hela Europa står det klart priserna på utsäde kommer att stiga märkbart nästa år. Det finns ingen möjlighet att de är på samma nivå som i år. Går inte priserna upp ytterligare kommer odlarna inte ha råd att odla någon potatis nästa år, menar Gillblad.

Det såg dåligt ut med prisutvecklingen tidigare i somras för de svenska potatisodlarna. Priserna på färsk potatis föll snabbt på grund av att all potatis kom ut på marknaden samtidigt.

– Först var våren sen, men så blev det jättevarmt och alla som vattnade gjorde det och det bidrog till ett snabbt och stort utbud som ingen hade förväntat sig. Då var situationen svår eftersom färskpotatisen lägger grunden för prissättningen på matpotatisen, förklarar hon.

Potatisskörden blir på grund av torkan mindre än normalt, vilket också kommer att bidra till att importen till Sverige kommer att bli mindre. De största exportländerna är Danmark, Finland, Tyskland och Holland.

– Men eftersom alla de fyra länderna har en lägre skörd i år så känner våra odlare sig aningen tryggare. Handeln brukar hota med import, men nu vågar en del odlare avvakta och säljer inte allt direkt.

Konsumenterna har vaknat

Det är en orsak till att priserna har gått upp. Men en annan orsak är att svenska konsumenterna verkar ha börjat prioritera inhemsk potatis.

– ICA, som är vår största handelskedja, har importerat potatis i höst. Men för första gången har det inte bara kommit en reaktion på importen från odlarna – utan också konsumenterna. Man kan nästan beskriva det som ett mediedrev på sistone, berättar Gillblad.

Konsumenterna verkar med andra ord vara medvetna om att torkan har påverkat skörden och att det är viktigt att de prioriterar inhemsk vara.

– Stödet för inhemskt kött och mjölk har ökat under senare år och efterfrågan har ökat. Jag tror vi ser det att något liknande händer nu också för den svenska potatisen, säger hon.