Jordbruk EU Globalt Marknad

EU och Mercosur oense om mjölk

Samtalen om handelsavtalet mellan EU och Mercosurblocket har igen hakat upp sig. EU vill exportera mer mjölkprodukter till Mercosur, men stöter på patrull i Sydamerika. EU-öppningen för ökad import av USA-nötkött är också en källa till förvåning.

Inför nästa förhandlingsrunda i Uruguays huvudstad Montevideo tvivlade Brasiliens utrikesminister Aloysio Nunes på EU-kommissionens vilja till eftergifter för att äntligen lösa de hårda knutarna som återstår.

Klimatet har genomgående varit svårt under förhandlingarnas gång. De fyra mercosurländerna vill exportera mer nötkött till EU, utan större framgång. EU-kommissionen har inte givit efter, beklagar Nunes.

Det sydamerikanska lägret kritiserar EU och påminner om att de fyra länderna Brasilien, Argentina, Uruguay och Paraguay är utpräglade jordbruksländer. Mot den bakgrunden förväntar man sig en positivare inställning till ett sydamerikanskt marknadstillträde.

EU-kommissionen har på sitt håll försökt blidka de egna producenterna genom att hänvisa till lovande exportmöjligheter för europeiska mejeriprodukter. Nu verkar det som om Mercosur skulle försöka täppa till den möjligheten.

Sydamerikanerna vill inte gå med på eftergifter i handeln med mejeriprodukter. Det är särskilt Uruguay som försöker stoppa ett marknadstillträde för EU. Uruguay fruktar för sin nuvarande mejeriexport inom Mercosurblocket och särskilt Brasilien.

EU-kommissionens nymornade initiativ till en större importkvot för USA-nötkött blandar också bort korten. Kommissionen pressade länge på avtalet med Mercosur, med avsikten att nå ett avtal redan i slutet av 2017.

Nu har Mercosur möjligen spänt bågen för högt. Kommissionen har fått andra problem att lösa. Handelstvisten med USA har större prioritet. För att blidka Trump-administrationen vill EU importera mer nötkött och soja från USA.

Balansgång mellan USA och Mercosur

Kommissionen beslöt på måndagen att begära ett förhandlingsmandat av medlemsländerna som skulle ge rätt att tilldela USA en större del av den tullfria importkvoten på 45.000 ton nötkött.

I dag delas importkvoten av bland annat Mercosurländerna Argentina, Brasilien och Uruguay. WTO-reglerna förutsätter att de sydamerikanska länderna måste ge sitt samtycke om plats ska röjas för en större USA-import.

Det kan påverka förhållandet mellan EU och Mercosur. EU:s positioner har tydligt förändrats efter sommarens möte mellan EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och USA-presidenten Donald Trump.

Kommissionen förefaller att ha ändrat sina prioriteter i handelsfrågor till USA:s favör. Mercosurländerna djupa ovilja till mer gränsöppning för EU:s bilindustri kan också spela in i sammanhanget.