Mjolkpris Dmk Engagement 2016
EU-mejeriernas avräkningspriser på gårdarna vände uppåt i början av sommaren. FOTO: DMK
Jordbruk EU Marknad

Mjölkpriset i EU fortsatte uppåt i juli

Det genomsnittliga EU-mjölkpriset till bonden fortsatte att stiga i juli månad. Då betalade EU:s ledande mejerier sina leverantörer i medeltal 33,96 cent per kg. Det är 1,25 cent mer än i juni, noterar producentorganisationen LTO Nederland i sin senaste rapport.

Mjölkpriset i EU har fallit sedan november förra året. I juni vände trenden igen uppåt. Än så länge är det ändå en god bit kvar till fjolårsnivån. Enligt LTO:s analytiker ligger medelpriset i EU fortfarande 1,68 cent eller 4,7 procent under nivån i juli 2017.

De flesta av alla sjutton större mejerier som noteras i LTO-översikten höjde sina avräkningspriser i juli. Bara fyra mejerier, irländska Dairygold och Glanbia samt italienska Granarolo och finländska Valio, valde att inte ändra priset.

Valio på en sjätteplats

De höjda avräkningspriserna i juli är i första hand säsongbetingade, konstaterar LTO. Mest steg priserna i Frankrike men skillnaden mellan koncernerna är stora. Sodiaal höjde sitt pris med 1,0 cent per kg medan franska Danone var frikostigare med 3,9 cent.

Det högsta priset i juli betalade Italienska Granarolo (37,87 cent), franska Danone (37,13 cent), holländska FrieslandCampina (35,21 cent), franska Sodiaal (35,05 cent) och Savencia (34,94 cent). Valio (34,90 cent) tar sjätteplatsen.

LTO utgår från att avräkningspriserna fortsätter att stiga de närmaste månaderna. Som exempel noterar experterna att Arla har höjt sitt pris med 1 cent/kg i augusti medan FrieslandCampina höjer priset med 1,2 cent i september.

Enligt analytikerna beror den fortsatta prisutvecklingen på det internationella utbudsläget. I EU steg leveranserna av mjölk i juni 2018 med 1,5 procent. Siffran belägger att utbudet har avtagit under våren.

Mjölkproduktionen utanför EU fortsätter att öka. I juni månad rapporterade USA, Nya Zeeland, Argentina och Uruguay växande leveranser. I USA verkar tillväxten att plana ut. I juli rapporteras ingen nämnvärd ökning längre.

Australien rapporterar ett plus på 3,1 procent för säsongen 2017/2018, men trenden går mot en minskning. I juni månad rapporterades för första gången en minskning av mjölkleveranserna i Australien.

I Nya Zeeland är trenden omvänd. Där minskade mjölkproduktionen mellan december och februari som en följd av dåligt väder. Därefter har produktionen igen återhämtat sig. Den vanligen svaga månaden juni visade ett plus på 11 procent genast i början säsongen.

Högsta priset betalas i Schweiz

Det högsta mjölkpriset rapporterar LTO från Schweiz, där mejerikoncernen Emmi i juli betalade 51,79 cent per kg till sina producenter. Fonterra (Nya Zeeland) betalade omräknat 31,34 cent medan USA-medelpriset uppgick till 30,74 cent per kg.

LTO framhåller att kriterierna för medelpriset i EU har förändrats från och med juli månad. Hittills har kalkylerna byggt på en årlig leverans av 500.000 kg per år. Numera baseras kalkylen på en miljon kg per år. Omställningen höjde medelpriset för juli med 0,18 cent.

LTO beräknar medelpriset i EU för varje månad i samarbete med EDF (European Dairy Farmers), utgående från avräkningspriserna för standardmjölk hos de sjutton största mejerierna i norra, mellersta och södra Europa.