Jordbruk EU Marknad

Arla mjölkar GMO-fritt i Tyskland och Benelux

Arlas mjölkleverantörer i Tyskland, Nederländerna, Belgien och Luxemburg måste senast nästa år växla till GMO-fritt foder. Bönder som inte följer reglerna får inte längre leverera mjölk till koncernen.

Beslutet har fattats av medlemmarna i Arla. Mjölken från producenterna i de aktuella regionerna bearbetas och marknadsförs till största delen i Tyskland. Arla uppges vara den första mejerikoncernen som ställer om till GMO-fritt i flera EU-länder på en gång.

Förändringen innebär att mjölkproducenterna uteslutande måste ge GMO-fritt foder till sina kor. Fristen går ut i slutet av 2019. Enligt Arla följer koncernen handelns önskemål. Ett växande antal konsumenter frågar efter livsmedel från genteknikfri produktion.

Redan i dag härstammar 61 procent av Arlas tyska mjölkproduktion från gårdar med GMO-fri utfodring. Efter omställningen beräknas hela sex miljarder kg mjölk från Arlas bönder i sju europeiska länder att vara komplett GMO-fri.

Som första mejeri har Arlas anläggning i Updahl i östra Tyskland redan ställt om sin produktion till GMO-fritt. Producenterna använder uteslutande foder som har odlats utan hjälp av genteknik.

I praktiken köper producenterna enbart foder som framställs av genteknikfri soja eller raps. För ändamålet betalar Arla ett tillägg på en cent per kg mjölk till producenten. Tillägget betalas genast från början av omställningsfasen.

Enligt tyska marknadsanalytiker härstammar redan 54 procent av all mjölk som produceras i Tyskland från GMO-fria gårdar. Andelen har ökat mycket snabbt under de två senaste åren.

Vid tyska Arla uppger man att koncernen måste följa konsumenternas och handelns önskemål för att kunna erbjuda innovativa mjölkprodukter av hög kvalitet. GMO-fritt foder är på väg att bli standard på den tyska marknaden.

Den GMO-fria mjölken är en avgörande konkurrensfördel. I Tyskland är konsumenterna beredda att betala ett högre pris för kvalitetsprodukter. Samma trend kan skönjas också i andra europeiska länder, noterar den tyska Arla-chefen Markus Mühleisen.