Jordbruk EU Globalt Marknad

Australien ifrågasätter EU:s nötköttsavtal med USA

EU vill öka importen av hormonfritt nötkött från USA för att undvika nya handelstvister med Trump-regeringen. Men åtgärden belastar andra nötköttsexporterande länder. Nu protesterar Australien mot planerna.

De 28 EU-ländernas stats- och regeringschefer beviljade senaste fredag kommissionen ett mandat att förhandla om nya importkvoter för hormonfritt USA-nötkött. I praktiken ska USA tilldelas en större importkvot på andra exportörers bekostnad.

I ett pressmeddelande uttrycker agrarkommissionär Phil Hogan sin tillfredsställelse över medlemsländernas stöd i frågan. Ett stort problem inom handeln med nötkött kan nu lösas på ett sätt som vardera parten kan vara nöjda med.

Frågan bottnar i den överenskommelse som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och president Donald Trump fattade i juli. Nu kan kommissionen på allvar börja förhandla om frågan, fastslår Hogan.

Nötkött mot bilar

EU beviljar sedan länge en särskild importkvot på 48.200 ton högklassigt, hormonfritt nötkött. För närvarande delas kvoten av flera tredjeländer som USA, Australien, Nya Zeeland, Uruguay och Argentina.

I samband med sommarens handelstvist mellan EU och USA krävde Trump-administrationen större exportkvoter. EU-kommissionen gick med på kravet för att avvärja strafftullar på bilexporten till USA och nya WTO-tvister om hormonbehandlat kött.

Enligt uppgifter från kommissionen ska USA tryggas en kvot på 35.000 ton nötkött. Eftersom den totala importkvoten på 48.200 ton inte kan utökas, måste EU dra ned importen av nötkött från de övriga tredjeländerna.

Därmed skulle USA tränga ut andra exportländer, som måste nöja sig med småsmulor. Det faller med säkerhet inte de stora köttexportörerna i smaken. Nu börjar Australien protestera.

Ordföranden för Australiens köttproducenter CPA, Paul Wright, kräver att Australiens regering ska ställa sig på tvären. Wright påpekar att EU hör till landets viktigaste kunder i kvalitetssegmentet. Australien exporterar årligen nötkött till EU för drygt 120 miljoner euro.

Det vore orättvist om de övriga fyra länderna måste samsas om 10-12.000 ton, kritiserar de australiensiska producenterna. Wright påpekar att Australiens andel av kvoten har varit upp till 17.000 ton de senaste åren.

Betraktar kvoten som diskriminering

Enligt organisationen Meat and Livestock Australia består största delen av exporten av högkvalitativt nötkött för restauranger. Två tredjedelar av köttet har producerats med spannmålsfoder och en tredjedel med gräsfoder.

Enligt CPA föreskriver WTO-reglerna att förskjutningar av kvoterna till nackdel för andra länder inte är tillåtna. Det kan tolkas som diskriminering. Dessutom måste alla länder vara införstådda med förändringarna.

CPA påminner om att Australien varje år beviljar EU en tullfri export av 80.000 ton griskött till Australien. Importen motsvarar i medeltal tre kilogram griskött per invånare och är en börda för den inhemska produktionen.

Wright uppmanar den australiensiska regeringen att ingripa för att upprätthålla Australiens tullfria EU-kvot. Enligt US Meat Export Federation har USA i flera års tid tappat marknadsandelar i EU till förmån för Australien, Uruguay och Argentina.

Peter Karlberg

news@peter-karlberg.com