Jordbruk EU Marknad

Belgiska grisuppfödare kompenseras för svinpest

Den belgiska staten ska sammanlagt betala upp till en miljon euro till bönder som måste döda sina grisar som förebyggande åtgärd mot svinpest. Det meddelade Belgiens jordbruksminister Denis Ducarne senaste vecka.

Då den afrikanska svinpesten upptäcktes i Belgien lät jordbruksministeriet slakta omkring 6.000 tamgrisar i landets södra delar. Enligt jordbruksministeriet kan ifrågavarande gårdar räkna med kompensationer på sammanlagt upp till en miljon euro.

Hälften av pengarna kommer från EU-kassan medan den belgiska staten står för resten. Ersättningarna ska betalas före julen. Totalt dödades omkring 6.000 grisar i samband med de akuta bekämpningsåtgärderna.

Den lokala producentorganisationen VPOV har värderat förlusterna för sina medlemmar till omkring åtta euro per gris. En producent som varje vecka levererar 150 grisar till slakt, skulle enligt beräkningen förlora 4.800 euro per månad.

79 smittade vildsvin

Fram till förra veckan hade sammanlagt 79 smittade vildsvin påträffats i Belgien. Myndigheterna spärrade genast av ett 63.000 hektar stort område i den belgiska regionen Luxemburg.

Nu har bestämmelserna lindrats i någon mån. Det avspärrade området har delats i tre zoner. I det 12.500 hektar stora kärnområdet pågår ännu spaningar efter döda vildsvin, vars kadaver analyseras noga.

Den yttersta zonen får redan beträdas med tillstånd, åtminstone dagstid. EU-kommissionen och de belgiska myndigheterna håller ständigt koll på situationen och utfärdar nya direktiv vid behov.

I Bryssel bekräftar EU:s hälsokommissionär Vytenis Andriukaitis att svinpesten kommer att ha högsta prioritet under hela hösten. Medlemsländernas jordbruksministrar kommer att behandla frågan på ett särskilt möte den 19 december.

Andriukaitis ser den mänskliga faktorn som huvudorsak till spridningen av svinpest. Därför är det av största vikt att agera gemensamt i hela EU. I nyckelställning står veterinärer, jägare och långtradarchaufförer.

Den afrikanska svinpesten har en stark ekonomisk dimension i Europa. Grissektorn står för mer än 60 procent av EU:s köttexport. Enligt Andriukaitis blir jakten på vildsvin ett viktigt diskussionsämne på ministermötet i december.