Calyxt Soy
Ett av försöksfälten med Calyxt-soja i USA.
Jordbruk Globalt Marknad

Genklippt sojaböna är genteknikfri i USA

USA-företaget Calyxt har färdigställt en ny sojaböna som är späckad med hälsosamma fettsyror. Sojan lanseras snart på marknaden som ingrediens i matolja, salladsdressing och snackbitar. Sorten har utvecklats med gensax och får odlas utan specialtillstånd.

I Europa skulle samma produkt klassificeras som GMO med sedvanliga krav på invecklade tester och tillstånd. I USA hade Calyxt inga problem. Jordbruksministeriet har beviljat tillstånd utan större byråkrati.

I början av året såddes den nya sorten på sammanlagt 6.700 hektar av 75 odlare i tre delstater. Den första skörden har nyligen körts in. Det är första gången som en nyttoväxt odlas kommersiellt med hjälp av gensaxen.

Enligt myndigheternas uppfattning kan GMO-lagstiftningen inte tillämpas på de nya växtförädlingsmetoderna. Calyxt är ett uppstartföretag i Minnesota, som sedan ett par år utvecklar nya sorter med gensaxen.

Utvecklingen avancerar snabbt

Företaget koncentrerar sig på egenskaper som gör produkterna attraktiva för odlare eller konsumenter. Längst har Calyxt kommit med sin sojaböna med hög halt av oljesyra och låg linolsyrehalt. Det eliminerar behovet av hydrering och förhindrar transfetter.

För ändamålet har forskarna blockerat två gener. Den nya sorten har en fettsyraprofil som påminner om olivolja. Mängden mättade fettsyror kunde reduceras med en femtedel jämfört med vanlig sojaolja.

Calyxt arbetar ännu med den äldre och mer komplicerade förädlingstekniken Talen. Den senaste tiden har också konkurrenter och forskningsinstitutioner som använder den enklare Crispr-gensaxen fått officiellt klartecken av USDA.

Det amerikanska företaget har redan licenser för fem olika odlingsprojekt där Talen kommer till användning. Det handlar om vete, potatis, raps och alfalfa med egenskaper som gör sorten lättodlad och intressant för konsumenten.

Längst har Calyxt hunnit med sina oleinsyrahaltiga sojabönor. Efter den första odlingssäsongen ska företaget använda produkten för framställning av müslisnack, matoljor och salladsdressing.

Redan nästa vår ska produkterna vara ute på USA-marknaden. Förhoppningen är att de ska tilltala hälsomedvetna konsumenter. För ändamålet har Calyxt redan slutit samarbetsavtal med två stora företag som bearbetar livsmedel.

Kan säljas som ekologiska produkter

Det ena företaget är American Natural Processors, som själv uppger sig vara en av USA:s ledande förädlare av innovativa, ekologiska och icke-genmodifierade produkter. Calyxt betraktar samarbetet som en viktig etapp för lanseringen av den nya sojaoljan.

Produkterna fyller alla krav på genteknikfrihet. Inget främmande genmaterial har tlllförts i processen. Därmed är produkten inte ”transgen” och slipper klassificeringen som GMO. Det är viktigt för marknadsföringen.

Calyxt är ingalunda det enda USA-företagen som arbetar med produktutveckling enligt liknande mönster. Såväl stora koncerner som DuPont Pioneer eller Monsanto arbetar med gensaxen vid sidan av otaliga mindre uppstartföretag i branschen.

I laboratoriet är det omöjligt att entydigt fastställa om en avvikelse beror på naturliga mutationer, genredigering eller andra växtförädlingsmetoder. I motsats till GMO-sorter är det omöjligt att särskilja genklippta grödor från konventionellt växtmaterial.