Jordbruk Skogsbruk Globalt Marknad

USDA eftersträvar dialog om nya förädlingsmetoder

Det amerikanska jordbruksministeriet USDA ställer sig positiv till gensaxen. Ministeriet betonar vikten av att konsumenterna lär sig skilja mellan gensaxen och konventionell GMO. Ministeriet eftersträvar därför en dialog om de nya metoderna.

För ändamålet har USDA:s avdelning för djur- och växthälsa (Aphis) lanserat det nya sammelbegreppet PBI:s (Plant Breeding Innovation). PBI står för förädlingsteknik som efterliknar traditionell växtförädling.

Konsumenterna måste informeras om skillnaderna mellan PBI och GMO, säger Michael Gregoire vid Aphis enligt en artikel i American Soybean Magazine. Det är viktigt att de förstår alla fördelar som PBI medför.

Tekniken kan lösa många utmaningar för USA:s jordbruk. PBI främjar den globala livsmedelssäkerheten, förbättrar miljön och grödornas kvalitet, ökar avkastningen och höjer näringsvärdet, räknar Gregoire upp.

Ny service ger snabba besked

USDA har infört en service som ger växtförädlare snabba besked om deras nya produkter ska klassas som GMO eller PBI. Där granskar Aphis förfrågningar från fall till fall med avseende på den använda tekniken.

Processen ”Am I regulated under 7 CFR-Part 340” granskar alla ansökningar med avseenden på risker, som exempelvis spridning av växtsjukdomar och skadedjur. Om produkten frias, faller den utanför tillsynsregleringen.

Viktigt är att tekniken inte inför främmande DNA i en växt. I stället används växtens egna DNA för att utföra jobbet. Enligt USDA handlar det om ett verktyg för avel, som under hundratals år har använts för att välja fram de bästa grödorna i fält.

USA-kongressen har nyligen beviljat tre miljoner dollar för ett informationsprojekt om PBI. USDA och matmyndigheten FDA ska samarbeta för att ta fram informationsmaterial om bioteknik för allmänheten.

Avsikten är att distribuera vetenskapligt baserad konsumentupplysning om de nya växtförädlingsmetodernas effekter på matsäkerhet, miljö, näringsinnehåll samt ekonomiska och humanitära faktorer.

Det senaste året har tjänstemän från USDA också besökt internationella handelspartner för att sprida information om USA:s strategier på området. USA samarbetar redan med länder som Australien, Argentina, Brasilien, Kanada och Chile.

Enligt Gregoire jobbar USDA hårt för att engagera sina handelspartner i frågan. Målet är att främja den tekniska utvecklingen, undanröja onödig reglering och uppmuntra inhemsk och internationell acceptans på marknaderna.

USA vill ta ledande roll

USA vill ta en ledande roll när det gäller att utveckla PBI, eftersom landet är den största producenten av biotekniska grödor. Å andra sidan utvecklar andra länder redan egna PBI med stora resurser.

Det gäller till exempel Japan, som har anslagit stora belopp för genredigering. Andra stora tyngdpunktsområden är Kina, Sydkorea och Sydamerika.

Också i EU finns intresse och kunskap för utveckling av PBI. Här har utvecklingen nu stannat av efter EU-domstolens senaste tolkning, som jämställer PBI med GMO. Det har, åtminstone för ögonblicket, stoppat utvecklingen.

EU hotar att bli en isolerad ö i sammanhanget, befarar forskarna. Producentorganisationen Copa-Cogeca beklagar situationen och uppmanar medlemsländerna att reagera. I annat fall riskerar EU definitivt att halka efter den globala utvecklingen inom växtförädlingen.