Livet på landet

Malax är årets föregångare
inom offentligt träbyggande

Miljöministeriet och bolaget för hållbar utveckling Motiva har beviljat Malax kommun utmärkelsen Föregångare inom offentligt träbyggande. I Malax finns det en synlig entusiasm för att främja träbyggande som syns på både strategisk och praktisk nivå. Trots att Malax är en liten kommun främjar man träbyggande med gemensamma krafter i kommunen.

Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen delade ut utmärkelsen ”Föregångare inom offentligt byggande” på den nationella trädagen den 2 november 2023.

– Att bygga i trä är ett effektivt sätt att minska utsläppen från byggande. Malax kommun är ett exempel på hur man målmedvetet kan främja träbyggande. Att satsa på koldioxidsnålt byggande hänger inte på kommunens storlek, säger minister Mykkänen.

I Malax finns det en synlig vilja att främja träbyggande. Detta syns i kommunens strategi, där framtidsmålen för träbyggandet är tydligt definierade. Devisen i Malax kommuns strategi för hållbar utveckling är ”Det ska hålla i 100 år”.

Kommunen har tydliga anvisningar och en tydlig verksamhetsmodell för träbyggande. I sitt byggande betonar kommunen byggnadens hela livscykel. Redan i planeringsskedet beaktas byggnadens anpassningsbarhet och den eventuella återvinningen av delarna i rivningsskedet.

Trots att Malax är en liten kommun är träbyggandet en gemensam sak för hela kommunen. Kommunen är ett exempel på att man kan göra stora framsteg så länge det finns en vilja.

Utmärkelsen Föregångare inom offentligt träbyggande delades ut för första gången år 2021 och tilldelades då Tammerfors stad. År 2022 tilldelades Tusby kommun priset.

Juryn bestod av Petri Heino och Sini Koskinen från miljöministeriet, Anu Turunen från Puuinfo, Mikko Simpanen från Kommunförbundet, Elizaveta Parkkonen från SAFA rf och Markku Norvasuo från Tammerfors universitet.