Livet på landet

Rodenticider som innehåller
alfakloralos får inte längre
säljas till konsumenter

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) förbjöd konsumentanvändning av rodenticider som innehåller alfakloralos i december 2021, eftersom man misstänkte att alfakloralos orsakade förgiftning av katter och hundar. Tillståndshavarna överklagade förbudet och Tukes tillståndsbeslut vann därför inte laga kraft.

Helsingfors förvaltningsdomstol har avslagit sökandenas besvär 17.8 och Tukes tillståndsbeslut trädde genast i kraft.

Detta innebär att rodenticider som innehåller alfakloralos inte längre kan säljas till konsumenter och att produkter avsedda för konsumentbruk måste dras tillbaka från marknaden. I och med konsumentbrukets upphörande förväntas förgiftningar hos katter och hundar orsakade av alfakloralos minska betydligt.

I Tukes biocidregister finns totalt 17 preparat som innehåller alfakloralos: Black pearl grain, Black pearl paste, Flash grain, Flash pasta, Grain AF, Magik grain, Magik paste, No mouse kornbete, no mouse paste, Paste AF, Racan grain AF, Racan paste AF, Rapid grain, Red pearl grain, Red pearl paste, Rodicum Express, Trinol no mouse pasta.

Läs också: Tukes misstänker missbruk av rodenticider