Livet på landet

Skatteförvaltningen
skickar e-fakturaförslag
till andelsbankskunder

Cirka 490.000 privatpersoner som är kunder hos OP får ett e-fakturaförslag till tjänsten op.fi och OP-mobilen från Skatteförvaltningen i oktober. När kunden godkänner förslaget får hen i fortsättningen skattefakturor direkt som e-fakturor.

Ett e-fakturaförslag skickas till de kunder hos OP som betalar eller i år har betalat fastighetsskatt, men inte tagit en e-faktura i användning för att betala den och har anmält Andelsbankens kontonummer till Skatteförvaltningen för utbetalningen av skatteåterbäringar.

Kunden har 30 dagar på sig att reagera på förslaget. Om kunden inte godkänner förslaget avlägsnas det automatiskt.

I tjänsten op.fi ser kunden e-fakturaförslaget i kolumnen Betalningar och i OP-mobilen i de ankomna e-fakturorna under Betalningar. Kunden kan godkänna e-fakturaförslaget genom att klicka på det och får därefter e-fakturor på fastighetsskatt och eventuella förskotts- och kvarskatter från Skatteförvaltningen till sin nätbank.

En motsvarande kampanj har tidigare riktats till Nordea-kunder.

Enligt överinspektör Irene Laine från Skatteförvaltningen är särskilt fastighetsskatten en sådan skatt som kunder ofta glömmer att betala.

– Eftersom dröjsmålsränta börjar löpa på skatten genast efter förfallodagen blir det också billigare för kunden att börja använda e-fakturan, eftersom skatterna då betalas i tid. E-fakturan kan godkännas och tas i bruk även om det inte finns någon skatt att betala just nu, konstaterar Laine.

– Att godkänna e-fakturaförslaget betyder ännu inte att kontot debiteras med fakturorna automatiskt utan kunden ska godkänna varje faktura. Om kunden vill kan hen separat också börja använda en automatisk betalningsfunktion och då debiteras kontot med fakturan automatiskt på förfallodagen.