4 H Sysselsattning Fs4 H
Nu inleds högsäsongen för arbetspoolerna, likväl erbjuder flera 4H-föreningar vardagshjälp året om. FOTO: Finlands svenska 4H
Livet på landet

Högsäsong för 4H:s arbetspooler
som sysselsätter unga lokalt

Nu inleds högsäsongen för 4H:s arbetspooler som sysselsätter unga i lokalsamhället. Via 4H:s arbetspooler kan unga få sitt första jobb och tjäna egna pengar. 4H-föreningarna erbjuder årligen hundratals unga möjligheter att tryggt bekanta sig med arbetslivet och få viktiga arbetslivsfärdigheter runt om i Svenskfinland.

Det sjuder av sysselsättande aktiviteter i 4H-föreningarna. Trädgårdsarbeten behöver göras, utemöblerna underhållas, staketet målas, gräset klippas och hemmet vårstädas.

Sysslor som dessa är passande uppdrag för arbetspoolernas unga som är 14 år och äldre eller fyller 14 år i år, som tar sig an allt från enskilda projekt till regelbundna arbetstillfällen.

– Inom 4H sporrar vi unga till hållbart lärande enligt verksamhetsmodellen Tre steg till arbetslivet. 4H:s arbetspooler erbjuder en trygg och pålitlig kanal för att stödja unga och få nödvändiga hushållsprojekt utförda lokalt. År 2023 förmedlades inom 4H ca 8.200 arbetstimmar till ungdomar över hela Svenskfinland. Våra initiativ i att engagera unga i arbetslivet främjar en hållbar utveckling, aktivt medborgarskap samt inkludering av olika åldersgrupper i samhället, framhåller Bettina C. Lindfors, ställföreträdande verksamhetsledare på Finlands svenska 4H i ett pressutskick.

Rekrytering pågår – jobbuppdrag tas emot

Nu inleds högsäsongen för arbetspoolerna, likväl erbjuder flera 4H-föreningar vardagshjälp året om. Jobbuppdrag till unga tas emot av såväl privatpersoner som företag och i en allt större grad av olika föreningar samt församlingar. Dessa anlitar unga för lättare underhållsarbete av byggnader samt gårdssysslor via 4H-föreningen.

– Rekrytering av unga pågår, samtidigt som vi kartlägger lämpliga jobbuppdrag. Då unga kommer med i arbetspoolen ordnar vi med introduktionskurs i grundläggande arbetslivsfärdigheter såsom arbetsavtalets innehåll och lönen, arbetstagarens rättigheter och skyldigheter, arbetssäkerhet och god kundservice. Vidare handleder vi de unga i det praktiska arbetet såsom trädgårdsarbete, fönstertvätt, städning, djurskötsel och barnvaktande innan uppdragen, berättar Emma Forsman vid Larsmo-Pedersöre 4H, Nordpolen.

De unga är försäkrade via 4H och utfört arbete via 4H:s arbetspooler är hushållsavdragsgilla. 4H-föreningen fakturerar arbetsgivaren för uppdraget och betalar lön till den unga.

– Att anställa en ungdom via 4H:s arbetspool ger en rad fördelar, både för den unga, arbetsgivaren och lokalsamhället. Vi ger unga en chans till trygg arbetserfarenhet och nya färdigheter, främjar ungas delaktighet och lärande, skapar jobbtillfällen och stärker den lokala ekonomin som stöder bygdens livskraft på sikt, säger Marga Sandström, Raseborgs 4H.

Investera i ungas framtid via 4H

– Genom att anställa en ung via 4H:s arbetspool får du hjälp i vardagen, samtidigt som du investerar i den ungas framtid. Vi ser även till de unga som har utmaningar i att finna sin plats i samhället genom att erbjuda meningsfull sysselsättning via 4H. Vi motiverar unga till eget initiativ och företagsamhet, framhåller Anki Enqvist vid Närpes 4H, Sydpolen.

För mer information om hur du kan engagera dig som ung eller anlita för unga för jobbuppdrag via 4H:s arbetspooler, kontakta din lokala 4H-förening eller besök www.fs4h.fi.

Inom Finlands svenska 4H erbjuder följande 4H-föreningar arbetspooler som sysselsätter unga:

Nordpolen i norra Österbotten
Arbetspoolen i norra Österbotten organiseras av Botnia 4H, Mona Ahlsved, tfn 044-255 1017 (Kronoby, Terjärv och Nedervetil) och Larsmo-Pedersöre 4H, Emma Forsman, tfn 050-559 3438 (Larsmo-Jakobstad-Pedersöre).
Arbetspoolen i Korsholm/Vasa
Arbetspoolen i området Korsholm-Vasa organiseras av Korsholms 4H, Eleonor Nylund, tfn 044-307 7337.
Sydpolen i södra Österbotten
Arbetspoolen i södra Österbotten organiseras av Närpes 4H, Anki Enqvist, tfn 050-566 8485; Malax-Petalax-Bergö 4H, Elin Ekman, tfn 050-496 1506; och Kristinestad 4H, Josefin Rönnqvist, tfn 040-911 5026;  på respektive orter.
Arbetspoolen i Pargas
Arbetspoolen organiseras av Pargas 4H, Susanne Nyman, tfn 044-259 1866.
Arbetspoolen i Raseborg
Arbetspoolen organiseras av Raseborgs 4H, Marga Sandström, tfn 044-241 1540.
Tjänsteringen i Borgå
Arbetspoolen organiseras av Borgå 4H, Beatrice Enroth, tfn 045-134 4764, Britt Björkqvist, tfn 040-326 5866.
Händig hemhjälp i Östnyland
Arbetspoolen organiseras av Östnylands 4H, Teresia Wahrman, tfn 050-467 8092.