Dagis2 Maj23 Ct
Dagisbarnen vid daghemmet i Tölby fick nya tramptraktorer i måndags. Bakom initiativet står Korsholms södra lokalavdelning av ÖSP som gav totalt tolv traktorer till fyra olika daghem. I bakgrunden ordförande Nils-Erik Lång (till höger) och kassör Mats Sandvik.
Livet på landet

Korsholms södra gav
tramptraktorer till daghem

Daghemsbarnen i Tölby, Toby, Helsingby och Veikars fick en trevlig överraskning i måndags. Då delade Korsholms södra lokalavdelning av ÖSP ut nya tramptraktorer till daghemmen.

– Bilden av jordbruket blir ofta negativ. Med den här gesten vill vi visa att det också finns många positiva saker kring det vi jobbar med. Och det känns bra att kunna göra det här för barnen, säger Nils-Erik Lång, ordförande för Korsholms södra lokalavdelning av ÖSP.

I måndags var Lång och kassör Mats Sandvik på plats vid Tölby daghem i Korsholm och bjöd barnen på en mycket trevlig gåva. Daghemmet fick ta emot två splitternya tramptraktorer av märket Valtra som köpts av lokalavdelningen ifråga.

– Vi har funderat länge på någon form av aktivitet i styrelsen. Då var det en som nämnde att andra lokalavdelningar har gett leksaker åt daghem och då spann vi vidare på det, berättar Sandvik.

Styrelsen tog offerter av olika tillverkare. Den som erbjöd bästa pris för totalt tolv tramptraktorer var David Köping som representerar AGCO Suomi.

– Därifrån fick vi den förmånligaste offerten och därför blev det tramptraktorer av Valtra, säger Lång.

Dagis3 Maj23 Ct
Korsholms södra lokalavdelning av ÖSP har finansierat tolv tramptraktorer till fyra daghem i kommunen. I måndags överlämnades de av ordförande Nils-Erik Lång (till höger) och kassör Mats Sandvik.

Togs genast i bruk

Totalt fördelades de tolv tramptraktorerna på fyra daghem. Förutom Tölby fick daghemmen i Toby, Helsingby och Veikars ta emot nya leksaker.

– Gemensamt för alla daghemmen är att de är verksamma på vårt område, konstaterar Lång.

Med tanke på att det offentliga står inför stora inbesparingar var leksakerna mycket välkomna.

– De blev mycket glada när vi ringde och berättade att vi ska föra ut nya tramptraktorer. Glädjen var stor när barnen skulle få dem, säger han.

Tramptraktorerna fick inte vara ifred länge. Direkt barnen kom ut på gården var de i full användning.

– Det här känns otroligt bra och det är roligt att de blir använda. Det var också roligt för oss i styrelsen. På ett möte skruvade vi ihop dem för alla levererades i skilda paket. Det är alltid trevligt med regelrätt talkoarbete, konstaterar Lång och Sandvik.