Ostbanan 1
Östnyländska markägare motsätter sig Östbanan och protesterade på torsdagskvällen vid en EU-valdebatt i Konstfabriken som Östbanebolaget, Itärata Oy, ordnade. Fr.v. Christel Liljeström, Robert Haglund, Christa Hällfors, Robert Jordas, Bitte Sivén, Rune Eriksson, Kristoffer Nilsson och Jesse Mårtenson.
SLC Livet på landet

Östnyländska markägare
motsätter sig alltjämt Östbanan

Förra veckans torsdag ordnade projektbolaget för Östbanan, den planerade järnvägssträckningen från Helsingfors-Vanda flygplats via Borgå till Kouvola, en EU-valdebatt i Konstfabriken i Borgå. Östnyländska markägare samlades utanför för att visa sitt missnöje.

I en protestaktion ordnad huvudsakligen av SLC Nyland samlades ett tiotal östnyländska markägare utanför Konstfabriken i Borgå förra veckans torsdag.

– Vi vill för Östbanebolaget, politikerna som deltar i debatten och allmänheten visa vårt missnöje med den planerade järnvägssträckningen, säger Robert Jordas som leder gruppen.

Jordas påtalar att Östbanebolaget bedriver väldigt hård lobbying för den planerade järnvägssträckningen redan nu.

– Det sker inte på ett neutralt och sunt sätt. De önskar sig förstås stöd från EU till byggandet av den här otroligt dyra järnvägen, säger han.

Ostbanan 2
Nej till Östbanan. Robert Jordas, växthusodlare och jordbrukare från Lappträsk, leder markägarna som motsätter sig den planerade järnvägssträckningen från Helsingfors-Vanda flygplats via Borgå till Kouvola.

Det ekonomiska läget i Finland är beklämmande just nu.

– Det kräver förstås politiskt mod att sluta med den här planeringen. Det har gått väldigt mycket regionalpolitik i hela processen, säger han.

Enligt Jordas är det i östra Nyland enbart Borgå som gynnas av en ny järnväg.

– Det är bara Borgåborna som vill ha den här järnvägen och kanske inte ens alla Borgåbor, speciellt inte när de får veta vilka kostnader det handlar om och inser hur liten den faktiska nyttan sist och slutligen är, säger han.

Ostbanan 5
Jordbrukaren Robert Haglund är ordförande för Borgå lokalavdelning av SLC Nyland och säger att han har stor förståelse för alla markägare som på sätt eller annat drabbas av den planerade järnvägssträckningen.

”De är inte ens födda än …”

En Borgåbo som inte vill ha järnvägen är ordförande för Borgå lokalavdelning av SLC Nyland, jordbrukaren Robert Haglund.

– De är inte ens födda än, de som kommer att använda den här järnvägen, om den ens blir av.

Haglund har stor förståelse för att markägare som drabbas är upprörda.

– Jag förstår alla som berörs mycket väl. Så länge en viss planeringsmärkning finns på en fastighet, som i det här fallet är en järnvägsreservering, så går det ut över fastighetsvärdet, det är helt klart, säger han.

Ostbanan 3
Vi behöver infrastruktursatsningar till den här delen av landet och det är helt klart att man med en ny järnväg härifrån Borgå skulle komma väldigt snabbt till flygplatsen och huvudstadsregionen, säger Petteri Portaankorva, vd för Östbanebolaget, Itärata Oy.

Före själva EU-valdebatten talade vd Petteri Portaankorva från Östbanebolaget om den planerade järnvägssträckningen.

– Vi behöver infrastruktursatsningar till den här delen av landet och det är helt klart att man med tåg härifrån Borgå skulle komma väldigt snabbt till flygplatsen och huvudstadsregionen, säger han.

Portaankorva talar också om östra Finlands utvecklingsbehov.

– Också östra Finland och dess landskap kunde få ett verkligt lyft av en sådan här järnväg.

Enbart planeringen av den eventuella järnvägssträckningen omfattar fem år och kostar 20 miljoner euro. En förutsättning för att Östbanan alls ska bli av är att Flygbanan, Helsingfors-Böle-Flygplatsen, byggs. Nu finns det fortfarande en sista chans att delta i invånarinitiativet ”Stoppa Östbanan” som finns på webbplatsen invånarinitiativ.fi i ytterligare några dagars tid.

Ostbanan 4
På Konstfabriken i Borgå hölls det en EU-valdebatt om Östbanan. Fr.v. Pirkko Ruohonen-Lerner (Sannf), Ann-Niina Turunen (Kd), Frida Sigfrids (Sfp), Timo Kaunisto (C), Tuuli Kousa (Grön), Suna Kymäläinen (Sdp), Ville Kaunisto (Saml) och Merja Kyllönen (Vf). Debatten modererades av Jan Andersson.