Museitraktor Vilken Maskin
Utställningen Vilken maskin! är öppen i maskinhallen vid Finlands lantbruksmuseum Sarka fr.o.m 8.6.
Livet på landet

Lantbruksmuseet Sarka
öppnar en ny utställning
av jordbruksmaskiner

Finlands lantbruksmuseum Sarka öppnar lördagen den 8 juni en ny permanent utställning kallad Vilken maskin! (On se kone!) i museets utställningshall för maskiner. Utställningen presenterar och beskriver de olika skedena av mekaniseringen i jordbruket allt från 1900-talets början till vår tid.

Uppdateringen av maskinutställningen vid museet är en länge emotsedd händelse, då innehållet i den tidigare utställningen har förnyats mycket sparsamt efter att den öppnades år 2007.

Utställningen Vilken maskin!, beskriver jordbrukets mekanisering på ett fängslande och mångsidigt sätt. I utställningen kan man bl.a. bekanta sig med veterantraktorer, riktiga klassiker och likaså med mekaniseringen inom husdjursskötseln. T.ex. genom att kolla på äggkläckningsmaskinen och mjölkningsroboten, den första i Finland.

Den förändring som motorerna medfört beskrivs genom de utställda arbetsmaskiner som använts i åkerbruket, ladugården och arbetsutrymmena, men också via videor, multimedia och spel. Traktorsimulatorn, som placerar besökaren i förarkabinen i en riktig Valmet från 1970-talet, förutspås bli utställningens publikmagnet.

Kunskaperna om det nutida jordbruket kan besökaren testa i frågesporten ”Vill du bli bonde”. Simulatorn, frågesporten och fem andra multimediaverk, samt ljudvärlden i utställningen har förverkligats i samarbete med Leader Jokivarsikumppanit i Egentliga Finland och genom delfinansiering med EU-medel.

Mekaniseringen av lantbruket har inverkat på produktionssiffrorna, men också på landsbygdsmiljön och på vardagen för lantbruksbefolkningen. I utställningen kan man följa livet för den fiktiva familjen Meronen från Sydsavolax, från 1950-talet till idag. Familjen skaffar nya maskiner, man grälar om pengar och fattar svåra beslut om gårdens framtid.

I utställningen kan man också se hur de tidiga, klumpiga järnhjulsförsedda jordbrukstraktorerna omvandlades till universalmaskiner, som passade både för transporter och skogsarbeten. Besökaren kan också stanna upp och fundera över hur tekniken kan tänkas utvecklas i framtiden. Hur jordarna odlas och husdjuren sköts om 10 år, eller kanske om 50 år?

I Finland finns en mängd olika museer för jordbruksmaskiner, men utställningen ”Vilken maskin!”, är den första som förevisar mekaniseringen i vid mening, som ett fenomen med återverkningar på det finländska samhället som helhet.

– Vi hoppas att utställningen skall ge alla besökare uppslag att greppa den teknologiska utvecklingen som jordbruket och livsmedelsproduktionen genomgått och förstå jordbrukets och det övriga samhällets ömsesidiga beroende och växelverkan. Mekaniseringen av jordbruket har påverkat livet för oss alla på sätt eller annat, konstaterar museichefen Lauri Viinikkala.