Livet på landet

Samråd om uppdateringen
av skärgårdslagen

En arbetsgrupp som tillsatts av jord- och skogsbruksministeriet håller just nu på att bereda den paragraf i skärgårdslagen som gäller skärgårdskommuner. Ministeriet ordnar ett samråd med alla nuvarande skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdel samt de välfärdsområden som får finansiering på grundval av karaktär av skärgård.

Den paragraf som definierar skärgårdskommuner är en av de viktigaste bestämmelserna i lagen. Definitionen ligger som grund för beräkningen av statsandelarna för kommunal basservice, eftersom en del av de kalkylerade kostnaderna grundar sig på karaktär av skärgård. Också välfärdsområden får finansiering på grundval av karaktär av skärgård.

Paragrafen håller för närvarande på att beredas av arbetsgruppen. Tidsplanen för beredningen har samordnats med reformen av finansministeriets statsandelssystem.

Jord- och skogsbruksministeriet ordnar ett samråd om uppdateringen av skärgårdslagen och beredningen av de paragrafer som gäller skärgårdskommuner. Tillfället ordnas som ett webbinarium den 17 maj 2024 kl.9.00-10.30.

Alla skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdel samt de välfärdsområden i Egentliga Finland, Södra Savolax, Österbotten och Norra Österbotten som får finansiering på grundval av karaktär av skärgård är inbjudna. Lagen uppdateras på ett inkluderande sätt och samrådet är en del av detta arbete. 

Utöver paragrafen om skärgårdskommuner är arbetsgruppen för närvarande sysselsatt med paragraferna om begreppet skärgård och planering av områdenas disposition. Arbetsgruppen sammanträder nästa gång den 23 maj 2024.