Marinanyqvist
Går det aktuella EU-förslaget om att förbjuda riktat strömmings- och sillfiske under 2024 igenom medför det mycket allvarliga konsekvenser för yrkesfiskarna och det kustnära fisket i Finland, betonar Marina Nyqvist, verksamhetsledare på Österbottens fiskarförbund.
EU Landsbygdsnäringar

Förbud mot strömmingsfiske vore
förödande för fiskerinäringen

EU-kommissionens förslag om att förbjuda riktat strömmings- och sillfiske i Östersjön och Bottniska viken nästa år är helt oskäligt. Förslaget är inte heller baserat på forskningsrådets rekommendationer, betonar Marina Nyqvist på Österbottens fiskarförbund.

Ifall möjligheterna att bedriva riktat strömmings- och sillfiske i Östersjön och Bottniska viken försvinner efter årsskiftet skulle det medföra mycket allvarliga konsekvenser för det yrkesmässiga och kustnära fisket i Österbotten och övriga Finland.

Inte minst för fiskeföretag som har investerat tusentals euro i båtar, fiskeredskap och rentav sälskrämmor samt kustfiskare som fiskar strömming med nät vore det ett stort bakslag.

– Eftersom det därtill finns en industrikedja som är kopplad till strömmingsfisket, bland annat en fiskmjölsfabrik i Kaskö, vore antalet berörda klart större än enbart de som sysslar med den konkreta fiskeverksamheten, säger Marina Nyqvist, verksamhetsledare på Österbottens fiskarförbund.

Sämre tillgång på föda

Även om orsomolnen hopar sig i strömmingsfrågan är det sista ordet ännu inte sagt på EU-nivå.

– Det kan fortfarande bli ändringar. EU-medlemsländernas fiskeriansvariga ministrar möts och tar ställning till förslaget 23-24 oktober. Finland har signalerat att man aktivt kommer att försöka påverka även andra länder i den här frågan.

– Också i Sverige torde man motsätta sig kommissionens förslag. På den svenska sidan har man för övrigt också lobbat mot ett förbud av trålfiske utanför kusterna. I Finland är vi dock inte inne på samma linje.

Det är inte överfiske som har försämrat bestånden av lekströmming i Bottniska viken, framhåller Nyqvist.

– Enligt forskningsrön från Luke och Åbo Universitet beror nedgången på att det finns mindre strömmingsföda, främst pungräkor och hoppkräftor, i vattnen än tidigare. Detta beror i sin tur på att salthalten i Östersjön har minskat.

Marina Nyqvist påtalar det faktum att EU-kommissionen inte har tagit hänsyn till vetenskapliga fakta under processens gång.

– Kommissionens jurister har tolkat EU:s aktuella förvaltningsplan för strömmingen i Östersjön på ett annat sätt än tidigare. Kommissionen har inte heller följt forskningsrådets rekommendationer. Tidigare har en minskning av strömmingsfisket med 36 procent föreslagits.

– Därtill har EU-parlamentet inte behandlat ärendet utan det har helt varit i kommissionens händer, tillägger Nyqvist.

Även laxfisket är hotat

Till den europeiska unionens aktuella fiskeplaner för 2024 hör också ett förbud av laxfiske i vattnen mellan Åland och Nykarleby.

– Går också det här oskäliga förslaget igenom innebär det mycket negativa effekter för fiskenäringen i Österbotten och det övriga kustfisket, säger Marina Nyqvist.

– Det mest märkliga är att det här förbudet skulle baseras på beståndsproblem i en enda å på den svenska sidan. Under åren 2016-2018 har stora mängder laxar dött i ån Ljungan som utmynnar söder om Sundsvall.

– Laxarnas immunförsvar har av någon anledning varit försvagat och fiskarna har inte kunnat värja sig för svampsjukdomar. Eftersom det finns studier som antyder att laxen vandrar längs Bottenhavets kuster, bland annat via Merikarvia, har man gått in för att förbjuda laxfisket i hela området, fortsätter Nyqvist.

Hoppas på en kompromiss

Markus Norrback, ordförande för Österbottens fiskarförbund, säger att en nollkvot för strömmings- och sillfiske under 2024 skulle ha katastrofala effekter för det inhemska kustfisket. Han hoppas därför på någon slags kompromiss.

– Det är också vanskligt att man inte skiljer mellan fiskande av matströmming och foderströmming i det här sammanhanget. Åtminstone strömming för livsmedelsbruk borde man få fortsätta fiska kvotbaserat. Det talas ju hela tiden om att konsumtionen av inhemsk fisk bör öka i Finland.

– Det nuvarande EU-förslaget bygger inte heller på den senaste forskningen utan på föråldrad information, betonar Norrback.

– Visserligen beviljas fiskekvoter för ett år i taget. Men om det aktuella förslaget godkänns blir det knappast några ändringar under 2024.

– Även om man skulle ge grönt ljus för strömmingsfiske och även laxfiske under 2025 är någon direkt återgång till det normala inte att vänta. Många aktörer slutar säkert fiska strömming nästa år om ett förbud införs, säger Norrback.

– Inte heller inom sik- och abborrfisket saknas det hotbilder. En övergång till användning av 45 millimeters nätmaskor införs från och med 2024, vilket är en besvärlig förändring. På abborrsidan tampas man bland annat med betydande skarvproblem, tillägger Norrback.