Sls 388 Sls 388 130 0
Betyder EU-förslaget ett plötsligt slut på traditionella strömmingsmarknader i Finland? Curt Segerstråles fotografier visar bl.a. strömmingsmarknaden i Helsingfors 1924 för nästan 100 år sedan. FOTO: SLS
EU Landsbygdsnäringar

Sätter EU nu stopp för
strömmingsmarknaderna?

EU-kommissionens vill förbjuda kvoter för kommersiellt fiske av sill och strömming i Östersjön från och med 2024. Åtgärderna motiveras med ett allvarligt krympande fiskebestånd.

Måndagens förslag från Bryssel har initierats av den litauiska miljö- och fiskekommissionären Virginijus Sinkievicius, som en konsekvens av Östersjöns försämrade ekosystem för fiskebestånden. 

Detta påverkar i sin tur många näringskedjor som är avhängiga av dem. Vi måste vidta åtgärder så att lokala fiskare återigen ska kunna förlita sig på hälsosamma bestånd, säger Sinkevicius i ett pressmeddelande.

Åtgärderna som nu föreslås är mer hårdhänta än väntat, även om fiskeexperter sedan länge manat till ytterligare inskränkningar av fisket. Undantag görs dock för bifångst av sill och strömming som inte kan undvikas vid annat fiske, främst efter skarpsill.

Bland annat vill EU-kommissionen stoppa allt riktat fiske på sill och strömming i centrala Östersjön och Bottniska viken. Det kan jämföras med årets fångstkvoter som legat på 80.074 ton i Bottniska viken och 70.822 ton i centrala Östersjön.

Kommissionen vill nu konsultera Internationella havsforskningsrådet Ices om storleken av de bifångster som kan tillåtas. Av denna anledning vill kommissionen inte ännu presentera några totalkvoter för varken skarpsill eller rödspätta.

EU-kommissionen vill också strama åt torskfisket ytterligare, där kvoterna i princip legat på noll i ett par år. Befintliga undantag ska slopas, inklusive den regel som gett fritidsfiskare i västra Östersjön rätt att fånga en torsk per fiskare och dag.

De slutliga kvoterna kommer att  förhandlas fram och fastställas av EU:s fiskeriministrar under ett möte i Luxemburg i oktober.