Solkraft Gammelby 3 Jpg
Solpaneler är inte främmande i området. De här panelerna finns i Gammelby, fågelvägen ungefär 10 kilometer från Röjsjö.
Landsbygdsnäringar

Solkraftverk planeras i Lovisa
– byggstart möjlig 2025

Fossilfri energi ligger i tiden. Att döma av stämningen och uttalanden på en informationskväll i Lovisa om solkraft kan ett sådant kraftverk få ett gott mottagande.

Projektet utvecklas av det finska solkraftföretaget Forus Oy, som redan har ingått förhandsavtal om markanskaffning med de två markägarna. Platsen är Röjsjö och Brännkärret, en våtmark som redan tidigare har producerat torv.

− Där växer nu små tallar. Det är dålig skogsmark, men utmärkt för ett solkraftverk, säger Mikael Karlsson, ordförande för nämnden för näringsliv och infrastruktur i Lovisa samt medlem i stadsfullmäktige.

Som förtroendevald har Mikael Karlsson arbetat med energifrågor i åratal. Han är därtill markägare och jordbrukare i Forsby, inte långt från den aktuella platsen.

Röjsjö är 135 hektar och Brännkärret 52 hektar. De ligger så nära varandra att de kan betraktas som ett område.

I internationell jämförelse är ett det planerade solkraftverket på 187 hektar på mindre sidan, men det kommer ändå att årligen ge 151 gigawattimmar el. Det motsvarar den årliga elkonsumtionen av cirka 70.000 höghustvåor.

− En stor fördel med placeringen är att det ligger långt från bosättning och nära en färdig kraftströmslinje. Det sparar naturen, ingreppen i miljön blir mindre.

Solkraft Brada Tider Mikael Karlsson 2
Solkraftverk ser ut att passa i Östnyland. Ordförande för näringslivs- och infrastukturnämnden Mikael Karlsson gläder sig åt att planeringen är i gång.

Infokvällen tävlade med kronprinsessan Victoria

Det var liv och rörelse i Lovisa av ovanliga mått den 21 september. Men kronprinsessan Victoria och prins Daniel tog inte all uppmärksamhet hela dagen.

Ett tjugotal intresserade bänkade sig i Rådhuset för att få information. Från företagets sida fanns projektchef Arto Ylönen och projektutvecklare Christian Kumpula på plats.

Flera frågor ställdes om nyttan av kraftverket, men också frågor som berörde naturvärden och jakt. Ylönen och Kumpula tyckte att de fick besvara bra och viktiga frågor och att tonen var genomgående saklig och positiv.

Ylönen inledde med att understryka att diskussionsdelen är mycket viktig för Forus.

− Folk vill helt naturligt veta om vårt företag och om det danska företaget Better Energy som i bakgrunden finansierar det stora projektet. Självklart vill skattebetalarna veta vilka inkomster staden får, sa Ylönen.

Lovisa stad kan räkna med goda skatteinkomster, drygt 400.000 euro det första året. Summan minskar sedan med 2,5 procent i året, för att stanna på 46.000 euro.

Solkraft Info For Byar Marko Luukkonen O Lotta Qvis 2
Chefen för stadsplaneringsavdelningen Marko Luukkonen bidrar med information om planläggning runtom i vidsträckta Lovisa. Här på en byakväll tillsammans med planläggningsarkitekt Lotta Qvis.

Solkraftverket i samklang med staden strategi

Det finns en rad undersökningar och utredningar som nu görs i rask takt. Chefen för stadsplaneringsavdelningen Marko Luukkonen säger att den goda stämningen under diskussionen bådar gott, det verkar som att den här energiformen passar konsumenterna.

− Staden förhåller sig positivt till planerna, nu får vi se hur planeringen fortsätter. Det kan hända att området krymper något på grund av vissa naturvärden och arkeologiska hänsyn. Vi på planeringsavdelningen informerar efter hand och ber om respons under hösten. Avsikten är att få delgeneralplanen till påseende i november och för utlåtande ännu i år.

Tidtabellen är ambitiös med tanke på att det ännu krävs bland annat markgrundsundersökningar och naturutredningar för att planen ska kunna göras och bygglov sökas 2024. Kraftverket måste byggas 2025, eftersom kraftverkets kommersiella verksamhet i bästa fall påbörjas 2026.

Projektchef Arto Ylönen sammanfattade det för Lovisaförhållanden stora projektet:

− Forus Oy är en projektutvecklare. Företaget har som mål att utveckla solkraft så ansvarsfullt som möjligt. Det innebär att naturens mångfald kontinuerligt beaktas och att man främjar målen för kolneutralitet. För projektets finansiering, tekniska planering och byggande ansvarar danska Better Energys finska projektbolag. Företaget blir ägare till kraftverket och ansvarar för produktion och försäljning av elektriciteten.

Frågor om Röjsjö solkraftverk kan ställas på webbplatsen https://www.forus.fi/fi/rojsjo/. Där finns också information på finska och engelska.

Solkraft Karta
Platsen är Röjsjö och Brännkärret, en våtmark som tidigare har producerat torv. Röjsjö är 135 hektar och Brännkärret 52 hektar. De ligger så nära varandra att de kan betraktas som ett område.