Dsc00344
Äppelodlingen drar fortfarande de största inkomsterna till det åländska lantbruket även om den totala försäljningen minskade med 450.000 euro från 2020 till 2021.
Jordbruk Landsbygdsnäringar

Lägre lantbruksinkomster
på Åland efter torra
sommaren 2021

De åländska primärnäringarna inklusive livsmedels- och träindustrin omsatte 293,5 miljoner euro år 2021 och exporten uppgick till 257 miljoner eftersom 84 procent både av livsmedlen och träindustrins produkter säljs utanför...
Rejäl uppgång för fiskodlingen Livsmedelsindustrins sammanlagda försäljning år 2021 var 283,8 miljoner euro och exportandelen i genomsnitt 86 procent. Störst var givetvis chipsfabriken i Saltvik Haraldsby (Orkla Confectionary Finland Oy) med en...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera