Landsbygdsnäringar

Stöd till bybutiker beviljas
igen nästa sommar

Utlysningen av bybutikstödet öppnar i maj 2024 uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

Stöd till bybutiker beviljas bybutiker i glesbygden och på den egentliga landsbygden samt på landsbygden i den yttre skärgården, mellanskärgården och den inre skärgården.

Bybutiker spelar en viktig roll som tillhandahållare och förmedlare av tjänster. Stödet till bybutiker är avsett för dagligvarubutiker på landsbygden.

Syftet med stödet är att främja tillgången till butikstjänster på landsbygden. Utöver försäljning av livsmedel tillhandahåller butikerna till exempel kontantuttag och post-, bränsledistributions- och apotekstjänster.

– Bybutiker är en viktig närservice som är viktig både för permanent bosatta och fritidsboende på landsbygden. Bybutikerna är en del av landsbygdens stödnätverk och är viktiga mötesplatser, och stärker därmed känslan av trygghet", säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Utlysningen öppnar i maj 2024. Stödbesluten fattas av Livsmedelsverket. Livsmedelsverket informerar mera när tidpunkten för utlysningen närmar sig. Ansökningsanvisningarna uppdateras på Livsmedelsverkets webbplats.

Stöd kan sökas av dagligvarubutiker på den glest bebyggda landsbygden, den egentliga landsbygden och på landsbygden i den yttre skärgården, mellanskärgården och den inre skärgården 1.7.2024-30.6.2025.