Landsbygdsnäringar

Stöd för bybutiker
kan sökas till 24.5

Butiker på landsbygden kan ansöka om stöd för bybutiker fram till den 24.5.2024, meddelar Livsmedelsverket.

De anslag som reserverats för stödet har minskat, så stöd kan beviljas endast för butiker på glesbygden och kärnlandsbygden. Endast i skärgården omfattas alla butiker utanför stadsområdet av stödet.

Stöd beviljas bybutiker som är verksamma året runt. Ett villkor för erhållande av stöd är att butikens avstånd till närmaste andra dagligvaruhandel är minst 7,5 kilometer eller att butiken i övrigt är svårtillgänglig.

Stödet söks i e-tjänsten Hyrrä och beviljas av Livsmedelsverket. Närmare stödvillkor och ansökningsanvisningar finns på Livsmedelsverkets webbplats.

En butik kan få ett stöd på högst 15.000 euro per år. Stödbeloppet kan vara mindre om det finns många sökande. En butik som erbjuder butiksbilservice kan få förhöjt stöd. Köpmannen kan använda bybutiksstödet till exempel för att upprätthålla tjänsteutbudet i sin butik samt göra det mångsidigare.