Mehilaispesan Tarkastus Kasvutunnelissa2 Anna Maria Borshagovski
Våren 2023 gjordes pollineringsförsök med tambin i växthus och tillväxttunnlar hos en jordgubbsodlare i Sagu. Resultaten visade att de inhemska tambina klarade sig bättre än de importerade pollinerare som används tidigare, och att skörden blev större och av bättre kvalitet än under tidigare år. FOTO: Anna-Maria Borshagovski
Landsbygdsnäringar

Försök med inhemska
pollinatörer har gett
goda resultat

Finlands Biodlares Förbund och Naturresursinstitutet har i det gemensamma projektet Inhemska pollinatörer för kommersiella växthus (EIP) gjort försök med tambin och inhemskt odlade humlor som pollinatörer i växthus och tunnlar. Pollineringen...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera