SLC - Ninni Stenberg Foto Kia Arpia
Ny verksamhetsledare för Slow Food Västnyland

Slow Food Västnylands styrelse har utsett Ninni Stenberg till föreningens nya verksamhetsledare.

Nytt femårsavtal finansierar Ålands hushållningssällskap

Landskapsregeringen tecknar med Ålands hushållningssällskap ett nytt avtal för rådgivningen till primärnäringarna samt utvecklingsinsatser för lantbruket.

SLC - Viltkott
Konsumenterna vill ha mera inhemskt vilt i butikerna

Konsumenterna önskar mer närproducerat viltkött i matbutiken. Nästan alla skulle i framtiden vilja ersätta en del av sin konsumtion av nöt-, gris- eller fjäderfäkött med viltkött, uppger Finlands viltcentral.

Förbered den kommunala hälsovården på kommande säsongsarbetare

– Det som är viktigt för arbetsgivarna när de utländska arbetstagarna anländer är att man meddelar smittskyddsläkaren eller infektionsskötaren i kommunen. Det ska göras för att underlätta testningen som kan bli omfattande för hälsovårdscentralen om många anländer samtidigt, säger Johanna Smith, trädgårdsombudsman för ÖSP.

Gott om pengar för åländska investeringar och nya projekt

Landskapsregeringen har förlängt det åländska landsbygdsutvecklingsprogrammet att gälla till utgången av år 2022. Ändringen har redan tidigare godkänts av EU:s övervakningskommitté.

Biogas, gips på åkrarna och optisk fiber ingår i Finlands återhämtning

Spridning av gips på åkrarna, biogas och snabba digitala förbindelser i hela landet ingår i den preliminära planen för Finlands återhämtning till vardagen efter coronapandemin.

SLC - Bokforing
Nu erbjuds bokföringstjänster på Västankvarn i Ingå

En betjäningspunkt för bokföring och deklarationsärenden öppnas på Västankvarn i Ingå. Agronomer Ramona Nyman och Saara Vilander som kommer att betjäna kunderna med bokföringen ser tjänsten som en välkommen ny service på Västankvarn. Tjänsten produceras av Bokföringssällskapet i Finland Ab.

SLC - Sen Vindkraft A Webben
Besvär förhalar vindkraftsprojekt i Oravais och Nykarleby

År 2012 började markägare i Oravais och Munsala utreda möjligheterna för en vindkraftspark. Nu – snart tio år senare – har bygget inte kommit igång. Orsaken skrivs besvär och långa handläggningstider.

Arbetsgivare ska registrera arbetstagare som har exponerats för corona

Arbetsgivaren ska föra en förteckning över arbetstagare som har exponerats för coronavirus eller andra farliga biologiska agenser i arbetet. Denna skyldighet gäller alla branscher, påpekar Regionförvaltningsverket.

Anvisningarna om hälsosäker inresa för säsongarbetare är färdiga

Anvisningen till arbetsgivarna om hälsosäker inresa och karantän samt en hälsosäkerhetsplan för säsongarbetare inom primärproduktionen och anvisningen om säsongarbetarnas hälsosäkerhet har blivit färdiga, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Livsmedelsverket höjer priser för sina tjänster

En ny förordning från jord- och skogsbruksministeriet om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer har trätt i kraft 1.3. Förordningen gäller fram till 31.12.2021.

Gemensam ansökan förlängs

Ansökningstiden till utbildning efter den grundläggande utbildningen förlängs på grund av situationen med coronaviruset, meddelar utbildningsstyrelsen.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning