SLC - Martin Nordell 2
Hållbar kooperation i fokus då Åbo Akademi fick ny professur

Det finns potential att utveckla landsbygdsföretagen och entreprenörskapet i Svenskfinland med fokus på kooperativa affärsmodeller. Det säger Åbobon Martin Nordell, ekonomie doktor och strategiexpert.

SLC - Solkraft Gammelby 3 Jpg
Solkraftverk planeras i Lovisa – byggstart möjlig 2025

Fossilfri energi ligger i tiden. Att döma av stämningen och uttalanden på en informationskväll i Lovisa om solkraft kan ett sådant kraftverk få ett gott mottagande.

SLC - Barkiosken 04
Gott rykte är bästa reklamen!

Bärkiosken i Malax har lyckats bra med att skapa sig en stadig kundkrets under de fem sommarhalvår den har varit i bruk. Under de intensivaste veckorna i juli, när det är högsäsong för frilandsjordgubbar, uppskattar Kaj Nordkvist som driver kiosken att antalet kunder rör sig mellan trehundra och fyrahundra.

SLC - Marinanyqvist
Förbud mot strömmingsfiske vore förödande för fiskerinäringen

EU-kommissionens förslag om att förbjuda riktat strömmings- och sillfiske i Östersjön och Bottniska viken nästa år är helt oskäligt. Förslaget är inte heller baserat på forskningsrådets rekommendationer, betonar Marina Nyqvist på Österbottens fiskarförbund.

SLC - Sls 388 Sls 388 130 0
Sätter EU nu stopp för strömmingsmarknaderna?

EU-kommissionen vill förbjuda kvoter för kommersiellt fiske av sill och strömming i Östersjön från och med 2024. Åtgärderna motiveras med ett allvarligt krympande fiskebestånd.

SLC - Arktista Artesaaniruokaa Kuva Janne Jakola
FM i Mathantverk ordnas för första gången i Rovaniemi

Finlands mästerskap i Mathantverk ordnas i år redan för åttonde gången – nu för första gången i Lappland. I enlighet med det arktiska temat har rätten att delta i år utvidgats att också gälla närmatsproducenter i Nordsverige och Nordnorge.

SLC - Influ3 Aug23 Ct
Fågelinfluensan ökar oron för fjäderfä- och pälsproducenter

Fjäderfäproducenter är extra vaksamma nu när fågelinfluensan har spridits. Men några större åtgärder har de inte behövt vidta. Vi upprätthåller redan en god hygien, men klart man är lite extra spänd, säger Tobias Dahlblom, ordförande för ÖSP:s äggutskott.

SLC - Jordgubbssvamp 1 A Man 01 Vk17
Nyttig svamp kan rädda jordgubbarna

En nyttosvamp som minskar angreppen av gråmögel kan rädda jordgubbsskörden, enligt forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

SLC - Minks
Alla minkar avlivas på farmer med fågelinfluensa

Livsmedelsverket har beslutat att alla minkar avlivas på pälsdjursfarmer med fågelinfluensa. Beslut om avlivning av rävar och mårdhundar fattas fortsättningsvis enligt prövning från fall till fall.

SLC - Dsc00344
Lägre lantbruksinkomster på Åland efter torra sommaren 2021

De åländska primärnäringarna inklusive livsmedels- och träindustrin omsatte 293,5 miljoner euro år 2021 och exporten uppgick till 257 miljoner eftersom 84 procent både av livsmedlen och träindustrins produkter säljs utanför Åland. Men de egentliga lantbruksintäkterna inklusive stöden sjönk till 40,9 miljoner jämfört med 42,8 miljoner euro år 2020.

Utexaminerade från naturbruksutbildningarna 2023

LF gratulerar alla till sin nya examen!

Livsmedelsverket beviljade understöd till 181 bybutiker

Livsmedelsverket har beviljat bybutiksstöd åt 181 bybutiker på landsbygden. Största delen av bybutikerna på landsbygden ansökte om stöd och stödet beviljades nästan alla som ansökte om det.