Positivlista för foderföretag

Positivlistan gäller foderråvaror och foderblandningar avsedda för produktionsdjur – också pälsdjur – i Finland och import och EU-import av dessa. Aktörer i foderbranschen som godkänts för positivlistan förbinder sig att följa vissa regler.

Krisstödet för primärproduktion har öppnats för ansökningar

Ansökan om temporärt stöd till företag på landsbygden och inom primärproduktionen har inletts i e-tjänsten Hyrrä. De första ansökningarna har redan tagits upp till behandling vid NTM-centralerna, och beslutsfattandet inleds denna vecka, meddelar Livsmedelsverket.

Företag inom primärproduktion ska få krisstöd

Mikroföretag på landsbygden som drabbats av coronavirusepidemin samt vissa primärproduktions- och fiskeriföretag kommer att få temporärt krisstöd, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet. Ekonomiskt stöd kan nu sökas av företag som är verksamma i anslutning till jordbruksföretag, mikroföretag som förädlar och säljer jordbruksprodukter samt av primärproduktions-, fiskeri-, vattenbruks-, fiskförädlings- och fiskhandelsföretag.

Krisstöd för jordbruk också till Åland

Helsingforsregeringens beslut om tillfälligt stöd för landsbygdsföretag och jordbruk på grund av coronapandemin gäller också på Åland trots att företagsstöd i allmänhet betalas av landskapsregeringen.

SLC - Img 6710
Många stödben möjliggör aktivt landsbygdsföretagande

I en tid av oro och osäker ekonomi, Corona-krisen, företagandet och arbetsmöjligheter är det tacksamt att ha flera ben att stå på när det gäller landsbygdsföretagande och arbetsmöjligheter. Så är det för den aktiva företagaren Tom Svarvars i Malax.

Stöd för biodling kan nu sökas i e-tjänsten Vipu

Livsmedelsverket uppmanar biodlare att söka stöd i e-tjänsten. Det är bra att lämna in ansökan i god tid eftersom belastningen på nätförbindelserna varit hög på grund av det stora antalet användare under coronavirusepidemin.

Ny handbok för ”axganmat”

Nu ska åländsk mat marknadsföras med hjälp av en särskild ”Terroir- och merroiratlas” som lyfter fram karaktäristiska och unika värden för livsmedel från Åland.

SLC - Haga1
Hjärtlig kampanj för att hålla avstånden

Handelsträdgården Hagalandet i Ingå har just nu direktförsäljning av sommarblommor. Vad har de gjort för att anpassa sig till situationen då coronasjälvisolationen minskar på människors rörlighet, och avstånden skall hållas för att minska smittorisken?

SLC - Transp1
Ansvarsfullt och tidvis intensivt uppdrag att transportera djur

Ibland känns det som om djurtransporter är en mera regeltyngd verksamhet än transport av människor. Det konstaterar jordbrukaren och transportföretagaren Björn-Erik Söderblom som tillsammans med sin fru Ann-Sofi Granberg-Söderblom driver företaget Rex Trans.

Föreningsmöten kan senareläggas eller ordnas på distans

Riksdagen har godkänt en tillfällig lagstiftning som möjliggör för föreningar en senareläggning av föreningsmöten samt att hålla dem på distans. Lagen stadfästes av presidenten 30.4 och är i kraft 1.5-30.9.2020.

SLC - Avbytartjansterna
Avbytartjänsterna inte hotade i Lovisa

Kouvola stad minskar antalet avbytare med nio personer på grund av minskad efterfrågan på avbytarjänster. I Lovisa har man inte den här problematiken och några permitteringsplaner gällande avbytare har staden inte.

SLC - Ya1
Coronakrisen medför förändrade studiearrangemang även på lantbruksutbildningar

Studierna på lantbruksutbildningarna bedrivs på distans i dessa undantagstider. Enligt YA-läraren Edvard Krooks är det en nödlösning som fungerar. Samtidigt medför arrangemanget mera jobb och sämre kontakt med studerandena, tillägger Krooks.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning