Stöd för energi- och resurseffektivitet i landsbygdsföretag kan sökas

Från och med 18.10 kan mikro- och småföretag på landsbygden ansöka om stöd för investeringar som främjar en övergång till förnybar teknik och företagets energi- och resurseffektivitet. Investeringarna finansieras ur EU:s återhämtningsmedel som underlättar återhämtningen efter coronakrisen.

SLC - Dsc05399
Prisregn över finländskt mathantverk

Medaljerna duggade tätt för Åland och Åboland när finländska mästerskapen i mathantverk förra veckoslutet avgjordes i Mariehamn. Och det spillde också över till andra svenskspråkiga regioner. Exempelvis Titti Edfelt från i Pargas ville framhålla att hon kommer från Purmo i norra svenska Österbotten. Och hembageriet Solkulla Gård i Finström som kammade hem två guldmedaljer drivs av det från Närpes utflyttade paret Maria och Thomas Teir.

Årets honungsskörd mindre än normalt

Honungsskörden i år blev mindre än normalt på grund av den torra och varma sommaren.

SLC - Img 1125
Kråkvilan – med önskan om att leva ett mera hållbart liv

Hållbar odling och etiska principer är kännetecknande för permakultur. Det handlar om omsorg för jorden likväl som för människan och att de resurser vi har tillgång till ska vara rättvist fördelade. – Allt hänger ihop och man ser helheter, säger Magdalena Lindroos i Övermark. Permakultur är ett verktyg man kan använda för att planera sin odling.

SLC - Img 20190601 191123
Nomineringstiden till Embla har öppnat!

Anmälningstiden för nomineringar till den nordiska mattävlingen Embla Food Awards 2021 har öppnat och pågår under oktober. Nominera en vän, kollega eller förebild för den nordiska maten eller, varför inte, dig själv.

SLC - 200930 Jns 237 Noresize
Torvsektorn bidrar med nytt företagande för slåtter av strandvassar

Genom slåtter av strandvassar kan man bekämpa naturförlust, avlägsna näringsämnen som övergöder Östersjön och producera klimatvänlig råvara som ersätter torv bland annat i odlingssubstrat, såsom mullprodukter för trädgårdar. Av de maskinföretagare och vidareförädlare som övergår från torvproduktion önskas nytt företagande inom branschen.

SLC - Hamppuharvest 1 Webben
Specialist på hampatröskning

Oljehampa odlas på allt flera hektar, vilket skapar behov av nya tjänster. Nykomlingen Hamppu Harvest är specialiserad på tröskningen.

Stöd för bybutiker har sökts mindre än väntat

Fram till början av oktober har bara omkring 50 ansökningar om stöd för bybutiker lämnats in, trots att antalet bybutiker som är berättigade till stödet förmodas vara mycket större, uppger Livsmedelsverket.

SLC - E58E8D81 4C3C 4F64 Bd52 6Cd829D6913C
Strömmingsmarknaden får det finlandssvenska matkulturpriset

Finlands svenska Marthaförbund har beslutat tilldela Strömmingsmarknaden i Helsingforsdet finlandssvenska matkulturpriset 2021 på 1.000 euro.

SLC - 357852C4 Bc57 4954 Aefd 066778Bd3920
Strömmingsmarknaden kommer igen till Helsingfors

Helsingfors Strömmingsmarknad äger rum på Salutorget den 3-9 oktober. Hit kommer 25 fiskare från olika delar av Finland för att sälja strömmingsprodukter.

SLC - Dsc8226
Villkorligt användningstillstånd för minkvaccin i Finland

– Finlands pälsnäring är den första aktören i EU som börjar vaccinera djur mot corona, säger FIFUR:s verksamhetsledare Marja Tiura i ett pressmeddelande.

SLC - Img 2222
I budgetpropositionen styrs medel till investeringar och beskogning

Regeringen föreslår att det i budgeten för nästa år ska tas in cirka 70 miljoner euro i finansiering från återhämtningsinstrumentet till Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Medel styrs bland annat till investeringar i jordbruket, bredbandsinvesteringar och ekologisk produktion. Tilläggsfinansiering föreslås även för beskogning av impedimentmark, uppger Jord- och skogsbruksministeriet.