SLC - Blyforbud Sanke
EU föreslår totalförbud mot både blyammunition och -sänken

Den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA föreslår ett totalförbud mot försäljning och användning av blyammunition inom jakt och sportskytte utomhus. Förbudet motiveras av miljöskäl och borde införas efter en femårig övergångsperiod. Förutom ammunition föreslår ECHA-rapporten också förbud mot blysänken för fiske.

SLC - 8708649862 A59F6E3B18 O
Miljöministeriet utreder hållbar bärgning av vitmossa

I Finland har det uppstått ett intresse för att utnyttja vitmossa som plockas från myrar i kommersiellt syfte. Även om bärgningen av vitmossbiomassa fortfarande sker i ganska liten skala, följer miljöministeriet upp ökningen av verksamheten och eventuella behov av administrativa åtgärder.

Totalreform av livsmedelslagen till riksdagen för behandling

Regeringen har gett en proposition med förslag till en ny livsmedelslag som ingår i totalreformen av livsmedelslagstiftningen. Syftet med reformen är att göra livsmedelslagstiftningen och livsmedelstillsynen smidigare och effektivisera den på riskbedömning baserade livsmedelstillsynen och förbättra dess effekter, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Ta hand om bonden fortsätter också 2021

LPA hjälper lantbruksföretagare att orka och stöder dem i besvärliga livssituationer också under 2021 via projektet Ta hand om bonden.

SLC - Bin9
Ekologisk biodling kräver kunnande och nytänk

Marc Bock är andra generationens biodlare med västeuropeiska rötter. Allt från naturmaterial till ekologiskt socker förutsätts för ekocertifiering inom biodling.

SLC - Vatmark Oukkulanlahti Maria Yli Renko 7A228573 6806 4297 9A8D 96256D9D2B51
Aktörer söks för restaurering av vårdbiotoper och fågelvatten

Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi inleddes våren 2020. Det fleråriga programmet som restaurerar försvagade naturmiljöer omfattar bland annat vårdbiotoper, det vill säga ängar, hagmarker och skogsbeten som den traditionella boskapsskötseln har format under en lång tid samt fågelvatten. Nu söker NTM-centralen i Egentliga Finland aktörer för att genomföra restaureringsåtgärder för objekten i Egentliga Finland och Satakunta.

Danska minkfarmare får miljardkompensation

Den danska regeringen kompenserar landets minkfarmare med sammanlagt 2,5 miljarder euro efter den katastrofala coronakrisen då sjutton miljoner minkar måste dödas. På detta sätt ville regeringen stoppa en mutation av coronaviruset.

Förfallodagarna för lantbruksföretagarnas försäkringspremier ändras

Försäkringspremierna för LFÖPL-försäkringarna (arbetspensionsförsäkring) och försäkringspremierna för obligatoriska OFLA-försäkringar (försäkring mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar) faktureras i fortsättningen i fyra lika stora rater. De nya förfallodagarna är 15.3, 15.6, 15.9 och 15.12.

SLC - Dsc 4452
Andreas profilerar sig som fiskeinfluencer på sociala medier

Yrkesfiskarna bör bli mera synliga, flexibla och utåtriktade i sitt värv. Det är en huvudtanke med de aktuella projekten Fiskeinfluencer och Fiskeboost som arrangeras i Yrkeshögskolan Novias regi. Jakobstadsfiskaren Andreas Segervall har nyligen anammat rollen som fiskeinfluencer.

SLC - Snoplog7
Snöröjande jordbrukare hoppas på mer snö

Många har välkomnat snön och det kalla vädret. En av dem är köttproducenten Erik Lybäck som sköter vinterunderhållet av vägar i Kronoby. Efter flera snöfattiga vintrar hoppas han nu på mer nederbörd.

SLC - Mbl Screenshot
Markägarnas rättigheter måste stärkas i markanvändnings- och bygglagen

Markanvändnings- och bygglagen revideras som bäst. Med den avgörs i vilken verksamhetsmiljö Finlands näringsliv och företag kommer att fungera i framtiden. Markägarens rättigheter får inte heller glömmas bort, påminner SLC.

Töitä Suomesta utvidgar verksamheten till hela landet

Töitä Suomesta Oy har utvidgat sin verksamhet till att gälla hela Finland. Företaget grundades förra våren för att lösa problemet med brist på säsongarbetare. Utbudet av tjänster blir samtidigt bredare.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning