SLC - Acaw
Ålandsmejeriet siktar mot vinst trots tuffa tider

Efter ett tufft år med drygt 500.000 euro i förlust under 2019 ser Ålandsmejeriet ÅCA:s vd Joakim Blom nu optimistiskt på framtiden. – Utan coronapandemin skulle vi ha gjort ett plusresultat i år. Ännu har jag inte kastat yxan i sjön för den målsättningen, men man vet ju aldrig vilka nya överraskningar hösten kan bjuda på.

SLC - Vitkindw
Skjutning och fågelåkrar två åtgärder som föreslås för att hantera de vitkindade gässen

Arbetsgruppen för vitkindade gäss redogjorde på tisdagseftermiddagen för vad man kommit fram till. I skrämselmetoderna som föreslås ingår skjutning och anläggning av fågelåkrar. De två berörda ministerierna är också överens om att man på EU-nivå ska jobba för att den vitkindade gåsen på sikt ska bli ett jaktbart vilt i EU.

SLC - Pals
Pälsfarmare tror på framtiden: ”Förnuftet kommer att segra”

För några veckor sedan beslöt SDP att partiet ska arbeta mot ett förbud mot pälsnäringen i Finland. Beslutet kom som en chock för hela näringen, säger pälsfarmaren Mikael Knuts i Pedersöre. Men i det långa loppet tror han förnuftet segrar.

SLC - Mickel Nystromw
Stamvårdande jakt på varg får stort understöd

Ett medborgarinitiativ om att inleda stamvårdande jakt på varg och förhindra vargskador har på några dygn samlat närmare 42.000 underskrifter. SLC vädjar nu till dem som upplever den nuvarande vargsituationen som ohållbar att underteckna medborgarinitiativet. Målsättningen är att det bereds en lag som skapar ramar för inledande av stamvårdande vargjakt redan under vintern 2020-2021.

SLC - Oljehampa 1 A Webben
Odlingen av oljehampa får en boost

Trans Farm investerar i en ny förädlingsanläggning för oljehampafrön. Företaget blir ett bearbetande mellanled mellan odlarna och livsmedels- och foderindustrin. Nya odlingskontrakt görs från och med september.

SLC - Hunajakennoja Ja Mehilaisia Kuva Tarja Ollikka Sml
Svagare honungsskörd väntas – julivädret påverkar negativt

Finlands biodlares förbund bedömer att årets honungsskörd kommer att bli aningen mindre än normalt. Den kalla och regniga perioden i juli påverkade skörden negativt. Tack vare den goda skörden ifjol kommer den inhemska honungen dock troligen att räcka fram till följande skördesäsong.

Temporära understöd till över 800 företag på landsbygden

NTM-centralerna har under sommaren beviljat sammanlagt cirka 7 miljoner euro i temporära understöd till företag på landsbygden och primärproduktionen. Understöd kan sökas ända fram till utgången av år 2020, påpekar Livsmedelsverket.

SLC - Dsc8226
SDP-utspel upprör pälsdjursuppfödarna

Kenneth Ingman, styrelseordförande för Finlands pälsdjursuppfödares förbund Fifur, är mäkta förvånad över SDP:s partidagsbeslut att börja jobba för att förbjuda pälsdjursnäringen. Vi tar nog väldigt illa vid oss över att SDP i huvudstadsregionen på det här sättet vill avsluta österbottniska arbetsplatser. Jag är förvånad att man inom partiet tillåter att en sådan utveckling sker.

SLC stöder pälsnäringen

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC är besviken över Socialdemokraternas partikongressbeslut om att arbeta för att avveckla pälsnäringen i Finland.

”SDP:s beslut lägger krokben för Österbotten”

SDP:s partidagsbeslut om att partiet ska börja jobba för att förbjuda pälsdjursnäringen är ett hårt slag mot hela Österbotten. Det slår SFP:s riksdagsledamöter Anders Norrback, Mikko Ollikainen och Joakim Strand fast i ett gemensamt uttalande.

Ingen Slow Food Festival i Fiskars i höst

På grund av den rådande samhällssituationen med coronaviruset inhiberas den traditionsenliga Slow Food Festivalen i Fiskars i oktober.

SLC - Fiber 1
Nässla och fiberhampa möjliga material för ekologiska textilier

Sanna Kuoppamäki-Luomansuu grundade sitt företag med tanken att marknadsföra textilprodukter tillverkade av bl.a. ekologiskt odlad nässla och fiberhampa. En metod för utvinning av fibrer av högre kvalitet ur stjälkarna har nyligen utvecklats i Tyskland och öppnar dörrarna för ökad odling av fiberväxter.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning