SLC - P037751 353785
Trump vill dra in jordbruket i förhandlingarna om handel

EU vill förhindra att handelstvisten med USA eskalerar och hoppas på nya och sakliga förhandlingar med USA-regeringen. Det kan bli svårt. På tisdagen hotade USA genast med strafftullar på europeiska bilar.

Leader-pengar för fosforfälla

Lokalkraft Leader Åland har beviljat specialodlaren Johan Holmqvist i Hammarland Lillbolstad ett bidrag på 22.400 euro för att bygga en sedimenteringsdamm som fosforfälla för att minska näringsläckaget i vattendrag.

SLC - Img 0595
Obrukbar mark förvandlas till produktiv åker

Projektet ”Resurseffektivt utnyttjande av lantbruksfastigheter” (Projektet Kiretu) befrämjar utnyttjandet av resurseffektiva och smarta lösningar inom kretsloppsekonomin på nyländska lantgårdar. Genom projektet har lantbrukaren Ralf Sontag gått in för att omvandla 10 hektar obrukbar mark till ny åkermark.

GMO-soja odlas olagligt i Ukraina

Nästan hälften av Ukrainas sojaproduktion bygger på olagliga genmodifierade grödor. Det hävdar miljöorganisationen Agent Green och producentorganisationen Donau Soja.

SLC - Vargar Karta
Ny prognosmodell ger exaktare uppskattning av vargstammen

Vargstammen är nu med största sannolikhet 50 procent större än den var i mars, visar Naturresursinstitutets nya prognosmodell. Ökningen är inte större än normalt, men nya revir uppstår med stor sannolikhet kring de existerande reviren i Västra Finland.

SLC - P038485 78271
Brittiska regeringen godkände Brexit-förslag

Den brittiska regeringen har antagit förslaget till ett Brexit-avtal med EU, uppgav premiärminister Theresa May på onsdagskvällen. Därmed har regeringen klarat den första etappen i processen, men risken för en hård Brexit är ännu överhängande.

SLC - Osl1
Proagria höll öppet hus i Österbotten

Förra veckan ordnade Proagria Lantbrukssällskapet Österbotten öppet hus vid kontoren i Pedersöre, Vasa och Närpes.

Miljöminister Kimmo Tiilikainen talar på Nyländsk Bondedag

På tisdag (20.11) samlas igen över hundra nyländska bönder till Nyländsk Bondedag på Saga Congress Center (Fur Center) i Vanda. Temat för dagen är ”Mark- och vattenvård inom lantbruket”.

Utbetalningen av jordbrukarstöd fortsätter i slutet av november

I november betalar Landsbygdsverket ut förskotten på ersättning för djurens välbefinnande, de nationella åkerstöden och kompensationsersättningens restbelopp.

ASF kan förebyggas med vaccin för vildsvin

Spanska forskare tror att utbredningen av den afrikanska svinpesten snart kan förebyggas med hjälp av ett oralt vaccin som immuniserar vildsvin mot ASF. Vaccinet kan komma ut på marknaden redan inom två år.

Seminarium om afrikansk svinpest nästa vecka

Den 23 november ska ministeriet och Suomen Sikayrittäjät arrangera ett seminarium med fokus på afrikansk svinpest. Seminariet är avsett såväl för grisföretagare som för experter.

Förbränning av naturgödsel blir enklare

Att använda hästspillning och naturgödsel från andra produktionsdjur i energiproduktion ska bli enklare från och med den 15 november.