Fusionen mellan Osuuskunta ItäMaito och Osuuskunta Maitosuomi bekräftad

Fusionen mellan Valios ägarandelslag ItäMaito och Maitosuomi till det nya andelslaget Maitosuomi har bekräftats. De nuvarande andelslagens fullmäktige fattade vid sina sammanträden i onsdags beslut om att bilda ett nytt andelslag.

SLC - Fonterra Milk Tanker
Nya Zeeland slår nytt mjölkrekord

Mjölkproduktionen i Nya Zeeland väntas slå nya rekord under hösten. Den tilltagande produktionen har dessutom pressat priserna på GDT-auktionen.

Träffa exportören-odlarträff i Lovisa hamn 4.12

SLC - Matdebatt 26112018
Hur göra världens bästa matproduktion lönsam?

Ett av inslagen på SLC:s förbundskongress var en debatt om matproduktionens lönsamhet. I debatten deltog Marthaförbundets ordförande Andrea Hasselblatt, Copa-Cogecas generalsekreterare Pekka Pesonen och SLC:s ordförande Mats Nylund.

SLC - Jonas Laxaback26112018
Hur vill vi utveckla jordbrukspolitiken?

I sin lantbrukspolitiska översikt för kongressdeltagarna på SLC:s förbundskongress i Esbo tangerade SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback bland annat budgetrians krispaket, CAP 27 samt lönsamheten nu och i framtiden.

SLC - Slc Kongress Mats Nylund
Lönsamhet och klimat på tapeten i Nylunds tal till SLC-kongressen

Lönsamhet och reson i debatten kring klimatuppvärmningen var bland SLC-ordföranden Mats Nylunds krav i öppningstalet till kongressen.

SLC - 8D8A52E2F2Da173D Org
HKScan får ny vd

HKScans styrelse idag har utnämnt agroforstmagister Tero Hemmilä, 51, till ny vd för HKScan.

SLC - Jari Leppa27112018
Minister Leppä beklagade den dåliga lönsamheten

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) höll ett långt anförande på SLC:s förbundskongress och beklagade bland annat den dåliga lönsamheten på gårdarna.

SLC - Dsc07287
Våtmark kan ge Gottbys bönder näringsrikt vatten för bevattning

En multifunktionell våtmark som skulle vara en ypperlig lekplats för fisk, minska näringsläckaget i havet och samtidigt fungera som bevattningsdamm för jordbruket och dessutom kan få 80 procent av kostnaderna som bidrag. Det låter nästan för bra för att vara sant, men det är precis vad ett 20-tal intresserade förra veckan diskuterade i Gottbys branddepå i Jomala på Åland.

SLC - 30961091754 Ae64Ec7651 O
Kina förlorar greppet om svinpestepidemin

Den afrikanska svinpesten fortsätter att sprida sig i Kina. För första gången har svinpest också påträffats hos vildsvin i provinsen Jilin i nordöstra Kina.

SLC - 39255723902 C61D2B4846 O
Internationellt samarbete krävs för att tygla afrikansk svinpest

För att få bukt på den afrikanska svinpesten (ASF) krävs exceptionellt internationellt samarbete och mycket upplysning. Jord- och skogsbruksministeriet ordnade ett seminarium om ASF i Vanda förra veckan.

Copa-Cogeca vill öka biosäkerhet och medvetenhet

Copa-Cogeca ordnar en rad konferenser i Europa för att diskutera god praxis inom biosäkerhet och öka medvetenheten om afrikansk svinpest (ASF). Den första konferensen hölls förra veckan i Rumänien där den afrikanska svinpesten slagit till hårt.