Jordbruk Globalt Marknad

Mejerinoteringarna
håller kursen på GDT

Noteringarna på den nyazeeländska mejeriplattformen Global Dairy Trade fortsatte att stiga på den senaste auktionen strax före påsken. Indexet steg för tionde gången i följd, denna gång med relativt måttliga 0,5 procent.

Smörnoteringen har stigit kontinuerligt ända sedan december. Mest steg noteringarna på produkter som mjölkfett och smör medan noteringarna för kasein och laktos föll. Till förlorarna räknas också helmjölkspulver men prisfallet var inte dramatiskt.

Noteringen för skummjölkspulver gick upp med 0,2 procent till 2.462 USD per ton medan helmjölkspulver föll med 0,7 procent till 3.268 USD per ton. Helmjölkspulver är auktionens viktigaste produkt. Kursen har märkbart stigit mellan december 2018 och mars 2019.

Noteringen för mjölkfett steg med 4,2 procent till 6.126 US-dollar per ton. Smörpriset gick upp med 3,5 procent till 5.444 USD per ton. Indexet för cheddarost steg med 1,4 procent till 4.319 USD per ton.

Kursen för laktos sjönk med -3,4 procent till 912 USD per ton och kasein med -2,4 procent till 6.460 USD per ton.

Allt som allt såldes 16.166 ton mejeriprodukter på auktionen, vilket är något mindre än föregående gång. 155 budgivare deltog i auktionen.