Dsc 1348
ProAgria ÖSL med styrelseordförande Mats Källman i spetsen godkände den nya verksamhetsplanen och budgeten på sitt årsmöte i Vasa. Nytt blod släpps in i styrelsen under perioden 2019-2021 i och med fyra nya medlemmar valdes.
Jordbruk

Klimatfrågor på
ProAgria ÖSL:s agenda

Pro Agria ÖSL siktar på att tackla klimatfrågor på bred front, öka profilen inom försäljning och aktivera samarbetet med olika företag under det kommande verksamhetsåret.

På sitt årsmöte den 12 april godkände Pro Agria ÖSL budgeten och verksamhetsplanen för 2019.

– Enligt den första meningen i planen kommer lantbrukssällskapet att ta sig an de aktuella klimatfrågorna på alla plan. Det handlar om konkreta åtgärder på gårdsnivå och inte bara tomma ord i medierna, säger Meira-Pia Lohilouma, direktör för Pro Agria ÖSL.

Det blev också klart att sällskapets långvariga ordförande Mats Källman från Purmo får förnyat förtroende på sin post för perioden 2019-2021. I övrigt förnyas styrelsen med nio medlemmar rätt markant.

Nya styrelsemedlemmar är Niklas Andersson från Kimo, Melcher Nyman från Yttermark, Oskar Nordman från Petalax och Per-Erik Englund från Dagsmark.

Kvartetten ersätter de avgående medlemmarna Magnus Holmström, Tommy Österås, Rolf Syrén och Kaj Kärr. Holmström och Syrén avtackades för sina långvariga insatser under årsmötet.

Gamla styrelsemedlemmar som fortsätter är viceordförande Henrik Pott från Pensala, Rosmarie Finne från Solf, Susanne Rabb från Korsholm, Nils-Erik Lång från Korsholm och Robert Lillhonga från Karleby.

Dsc 1350
Jordbruksprofilen Peter Thölix premierades med Finlands Lejons Order för sina mångsidiga och långvariga insatser. Thölix är den första ÖSL-profil som får en utmärkelse av det här slaget. Han har bland annat varit styrelsemedlem i Pro Agria ÖSL 1987-2017 och styrelsens vice ordförande 2008-2017.

En bransch i ständig utveckling

Pro Agria ÖSL:s bokslut för 2018 uppvisar ett minusresultat på cirka 17.550 euro jämfört med plusresultatet på 55.800 euro under det föregående året.

Det försämrade resultatet förklaras bland annat av strategiska rekryteringar som ökade lönekostnaderna med 80.000 euro ifjol. Utgifterna för anskaffning och förmedling steg med nästan 200.000 euro med anledning av sällskapets disponentverksamhet. Dessutom minskade statsbidraget med 30.000 euro, framgår det av bokslutet.

Enligt budskap från staten torde dessutom en ytterligare bidragssänkning på 30 procent bli aktuell 2020, framhölls det under årsmötet.

– Den pågående och omfattande digitaliseringen av olika tjänster medför ökande kostnader för oss. Dessutom fortsätter vi att utveckla husdjursrådgivningen. Det finns få husdjursrådgivare i Svenskfinland och det gäller att få dem att samarbeta mera effektivt. Vi har också blickat mot Sverige i det här avseendet, säger Meira-Pia Lohiluoma.

Ett ljus i den ekonomiska tunneln är dock att Pro Agria ÖSL:s Råd 2020 har gått kraftigt framåt. Försäljningen av rådgivningstjänster fördubblades under fjolåret.

Under 2019 eftersträvar Pro Agria ÖSL vid sidan av klimatåtgärder att bli bättre på det försäljningsmässiga planet och profilera sig som en mera aktiv samarbetspartner med olika företag.

– Vi verkar i en bransch som befinner sig i en ständig utveckling. Konkurrensen blir samtidigt hårdare, konstaterar Lohiluoma.

Dsc 1354
Den rutinerade dräningsexperten Rainer Rosendahl avtackades och förärades många presenter på årsmötet. Rosendahl som verkat 38 år på området kan kalla sig pensionär från den första maj.