SLC - Aland 1 A
Halv spannmålsskörd men stora variationer inom Åland

Fredrik Söderlund i Jomalaby tröskade korn och bedömde att årets spannmålsskörd blir hälften mindre än normalt. Men skördarna tycks också vara väldigt varierande.

Spannmålstorget har kommit bra i gång

Den nya digitala handelsplatsen Spannmålstorget (viljatori.fi) för spannmål, oljeväxter och proteingrödor har nu varit i funktion i drygt två månader.

SLC - Hauho
Lantmännen lanserar nya modeller för spannmålshandel

Lantmännen Agros produktchef för spannmålshandel Ilkka Pekkala och försäljningsdirektören Antti Korpinen presenterade företagets nya sätt att idka spannmålshandel. De olika modellerna ska ge nya verktyg åt odlarna.

Lagermängden för råg den största på tio år

Enligt Naturresursinstitutets färska statistikuppgifter per slutet av juni innehöll industrins och handelns lager 450 miljoner kilo spannmål. I lagren fanns mest havre. Mängden lagrad råg var den största på tio år.

”Dumpa inte avfall från torken i skogen”

Thomas Nyqvist, ordförande för Liljendals jaktvårdsförening, är oroad över att svinpesten förekommer så nära östgränsen och uppmanar därför bönderna att inte föra agnar och frön från torken till skogskanten, vilket är ganska vanligt.

SLC - Gammafly 1 A
Gammaflyets larver länsade rapsfält i västra Nyland

Observationer av gammaflyets larv har gjorts runt om i landet, men i synnerhet i kusttrakterna från Kymmenedalen till Österbotten. En jordbrukare som haft påhälsning av skadegöraren är Staffan Nyman i Raseborg.

SLC - Anna1
Egen kvarn ger trygghet och möjligheter för nya produkter

En kvarn på rimligt traktoravstånd är ett måste för ekogården Mörby med egna produkter som mjöl, flingor och pasta. Förädling av det egna spannmålet är en förutsättning för att kunna utveckla gården, säger Anna Alm.

SLC - Utsade 1 A
Ekologisk utsädesodling utmanande

Årets utsädesodlingar har det kämpigt när det är torrt och väldigt lite regn. Jonas Kackur och Mats Björklund (till vänster) på Östensögård i Pedersöre har inte upplevt en lika torr och utmanade odlingssäsong tidigare.

SLC - Ekofalt
Ekoodlare delade med sig av sina erfarenheter på fältdag

Ogräsbekämpning skapar störst huvudbry inom ekoodlingen. Men det finns metoder som minskar förekomsten. Odlaren Jussi Murto-Koivisto bjöd på sina erfarenheter av ekologisk odling.

SLC - Foderart 4919
Foderärterna mognade snabbt

Sören Stenroos, 32 år från Malax, testade i år för första gången foderärter. Sörens ärter gav en bra skörd på 4,4 ton per hektar och en hektolitervikt på 85.

Producentförbundens kontrollanter av spannmålshandeln

I skördetider aktualiseras kontrollen av spannmålshandeln igen. SLC:s medlemmar kan kontakta spannmålskontrollanterna i frågor gällande spannmålshandel, till exempel vid oklarheter i mottagningen eller prissättningen av spannmål.

Nettopris ska överenskommas på förhand

I spannmålshandeln avgörs pris och kvalitetsjusteringar, frakt- och förmedlingskostnader i förhandlingar mellan säljaren och köparen. Då parterna kommer överens om priset är det viktigt att man talar om samma pris.