SLC - Gastork 1
Gastorken har hög verkningsgrad – men belastas av energiskatt

Jordbrukaren Erik Perklén i Sjundeå har en gasdriven brännare i sin spannmålstork. Brännaren fungerar väl och har en hög verkningsgrad men energiskatten från 2016 höjer ändå driftskostnaderna märkbart.

SLC - Elpris Hans Blomberg
Torr sommar kan höja elpriset

Den torra sommaren har påverkat vattenreservoarerna i hela Norden vilket kan påverka vinterns elpriser.

SLC - Solenergi
Solenergins popularitet ökar snabbt

Allt flera väljer att producera en del av energin själva med solpaneler.

SLC - Kolumn Bjorkell
Kommentaren: Nu är det is i magen som gäller

Nu är det alltså is i magen som gäller för jordbrukarna när det kommer till att fatta beslut om försäljning. Samtidigt ställer det förstås ytterligare krav på såväl gårdens likviditet som lagringskapacitet, konstaterar Staffan Björkell.

Torkan sänker skördar och pressar upp priset globalt

Den regnfattiga och heta sommaren förorsakar osäkerhet på spannmålsmarknaderna, både globalt och regionalt. Skördeprognoser bollas hit och dit medan noteringarna på spannmål stiger.

SLC - Nyland 1 A
All vårsäd skördemogen samtidigt i Nyland

Nylnd har drabbats hårt av torkan, generellt sett aningen hårdare i västra Nyland än i östra, men också lokalt finns det stora variationer. Bengt Nyman är ordförande för SLC:s spannmålsutskott och medlem i MTK:s åkerväxtutskott. Han är växtodlare i Svartå i Raseborg. Också här har torkan gått hårt åt spannmålen i år.

SLC - Spann10
Lägre skördar än normalt – men ingen katastrof i Österbotten

Tröskandet av spannmål är i full gång i Österbotten. Torkan har satt sina spår och i likhet med övriga landet blir medelskörden betydligt mindre än normalt. Men en regelrätt katastrof verkar ändå ha undvikits.

SLC - Aboland 2 A
Bördiga fläckar också i torraste Åboland

När man svänger in på den lilla Kaskärrsvägen i Kimito förflyttas man till en annan tid. Hösten. Alla björkar är granngula av torkan. Den har drabbat också de åboländska åkrarna, men det finns grödor som klarat sig. Omkring tre ton ekohavre per hektar är Winnie Söderholm riktigt nöjd med.

SLC - Aland 1 A
Halv spannmålsskörd men stora variationer inom Åland

Fredrik Söderlund i Jomalaby tröskade korn och bedömde att årets spannmålsskörd blir hälften mindre än normalt. Men skördarna tycks också vara väldigt varierande.

Spannmålstorget har kommit bra i gång

Den nya digitala handelsplatsen Spannmålstorget (viljatori.fi) för spannmål, oljeväxter och proteingrödor har nu varit i funktion i drygt två månader.

SLC - Hauho
Lantmännen lanserar nya modeller för spannmålshandel

Lantmännen Agros produktchef för spannmålshandel Ilkka Pekkala och försäljningsdirektören Antti Korpinen presenterade företagets nya sätt att idka spannmålshandel. De olika modellerna ska ge nya verktyg åt odlarna.

Lagermängden för råg den största på tio år

Enligt Naturresursinstitutets färska statistikuppgifter per slutet av juni innehöll industrins och handelns lager 450 miljoner kilo spannmål. I lagren fanns mest havre. Mängden lagrad råg var den största på tio år.