Plant10
Drygt två tredjedelar av de planterade träden är gran, kring 30 procent är tall och kring 3 procent är björk. ARKIVFOTO
Skogsbruk Tema

Inhemska plantor är
populärast i skogsodling

Under den kommande tillväxtsäsongen planteras nästan 180 miljoner trädplantor i de finländska skogarna. Bara några procent av plantorna importeras. De inhemska plantorna är anpassade till våra väderförhållanden och har ett litet kolavtryck.

I vår planteras kring 10 procent fler trädplantor i skogarna än i fjol. Förnyelseavverkningar har genomförts i rask takt och det innebär att också planteringarna ökar.

Drygt två tredjedelar av de planterade träden är gran, kring 30 procent är tall och kring 3 procent är björk. De andra trädslagens andel är liten.

Finländarna litar på inhemskt skogsodlingsmaterial. De importerade plantorna har minskat till några miljoner under de senaste åren. I fjol användes fem miljoner importerade plantor. Också på plantgårdarna produceras i huvudsak trädplantor framtagna av inhemska frön.

– Användningen av inhemska plantor minskar också kolavtrycket och ökar sysselsättningen, säger Markku Remes, ledande expert på skogsvård vid Finlands skogscentral.

Tillit till traditionella metoder

Skog planteras i huvudsak för hand. Bara en procent av allt arbete utförs med maskiner. Arbetet görs i huvudsak på våren och i början av sommaren, före midsommar. Bara kring 15 procent av all skog planteras på hösten.

Storleken på förnyelseytorna har varit den samma under de senaste åren, i genomsnitt 1,5 hektar. Drygt tre fjärdedelar av alla förnyelseytor planteras och resten sås, huvudsakligen är det tall som sås.

Skogscentralen granskar årligen kvaliteten på skogsförnyelsen i hela landet. I fjol bedömdes resultatet som gott på tre hektar av fyra. Granskningar utfördes på en total yta på 4.377 hektar.

Bäst hade skogarna förnyats i Södra Karelen, där det fanns utvecklingsduglig plantskog på 94 procent av den granskade arealen. I västra Finland hade man inte lyckats lika bra. Där var bara 60-70 procent av de granskade plantskogarna i gott skick.

– Av alla odlingsmaterial är täckrotsplanta av gran den absoluta favoriten, men björkens andel kunde ökas. Det varmare klimatet tros öka risken för insektsskador i Finland. I Mellaneuropa och södra Sverige är granens skadeinsekter redan ett stort problem, säger Aki Hostikka, servicechef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral.

Markberedning får plantorna att utvecklas snabbare

Skogsförädling och utveckling av markberedningsmetoderna har lett till att träden i början växer mycket snabbare. Användningen av förädlat odlingsmaterial förbättrar tillväxten med 15-25 procent.

– En snabb utveckling i början ökar skogarnas förmåga att binda växthusgaser, minskar kostnaderna för gräs- och slyröjning och förbättrar den avkastning skogsägaren får av skogen, säger Remes.

Med markberedning kan man minska konkurrensen om ljus, vatten och näring. Dessutom kan man med korrekt markberedning förhindra att gräset lägger sig på plantorna och torka jordmån som är alltför våt.

Trädens planteringssäsong börjar när marken är 8 grader. Nuförtiden är högläggning den mest använda metoden vid markberedning och plantering. I takt med att metoderna utvecklas tas också miljön bättre i beaktande. Till exempel vid inversmarkberedning exponeras bara den tuvyta som plantan behöver, alltså 5-10 procent av förnyelseytan. Låga upphöjningar utjämnas inom några år.