Onlinekursen i regenerativt jordbruk lanseras 9.2

Grunderna i regenerativt jordbruk är en kostnadsfri onlinekurs som riktar sig till jordbrukare i Finland. Kursen är forskningsbaserad och den behandlar metoder inom regenerativ odling för att hjälpa odlare att förverkliga sin huvuduppgift: en hållbar och ekonomiskt lönsam matproduktion.

Förbud mot att verkställa Nylandplanens etapplandskapsplaner

Helsingfors förvaltningsdomstol har med tre handläggningsbeslut förbjudit verkställandet av Nylandsplanen 2050 etapplandskapsplaner, meddelar Helsingfors förvaltningsdomstol.

SLC - Mbl Screenshot
Markägarnas rättigheter måste stärkas i markanvändnings- och bygglagen

Markanvändnings- och bygglagen revideras som bäst. Med den avgörs i vilken verksamhetsmiljö Finlands näringsliv och företag kommer att fungera i framtiden. Markägarens rättigheter får inte heller glömmas bort, påminner SLC.

SLC - Djurbrott1
SLC fördömer misstänkt olaglig slakt av 1.300 får

Det var med bestörtning som fårproducenten Christoffer Ingo i Korsholm tog emot nyheten om att en person misstänkts för att ha slaktat 1.300 får på ett olagligt sätt. SLC fördömer det misstänkta djurskyddsbrottet.

Välkommen på webbinarium om god vattenstatus 27.1

MTK:s och SLC:s vattenprogram offentliggjordes i december. Onsdagen den 27 januari kl.9-11 ordnas webbinariet ”Tillsammans på väg mot god vattenstatus” där vattenfrågor är på agendan. Webbinariet ordnas inom ramen för webbinarieserien Miljösnack.

Webbinarium 27.1 om MTK:s och SLC vattenprogram

MTK:s och SLC:s vattenprogram offentliggjordes i december. Onsdagen den 27 januari kl.9-11 ordnas webbinariet ”Tillsammans på väg mot god vattenstatus” där vattenfrågor är på agendan. Webbinariet ordnas inom ramen för webbinarieserien Miljösnack.

Växthusodlare uppmanas fylla i undersökning om odlingsåret

Proagria Lantbrukssällskapet genomför nu på uppdrag av ÖSP den återkommande undersökningen av odlingsåret för växthusföretagare. Målet är att så många som möjligt deltar så att statistiken blir heltäckande. Sista dagen för att besvara frågorna är den 19 januari.

SLC-ombudsman anställd av Jord- och skogsbruksministeriet

SLC:s ombudsman Annika Öhberg har fått anställning som specialsakkunnig på Jord- och skogsbruksministeriets livsmedelssäkerhetsavdelning.

ÅPF har avvecklat Skattetjänst och de fasta telefonerna

ÅPF har avvecklat Skattetjänst och istället bildat ett fristående aktiebolag Landsbygdens Skattetjänst Ab.

SLC - 2020 05 08 Ks Reaktor D850 0650
Onlinekurs i regenerativt jordbruk för en hållbar och lönsam matproduktion

Onlinekursen i regenerativt jordbruk är en ny och gratis webbkurs som kombinerar jordbrukets lönsamhet och det praktiska miljöarbetet. Kursen har utvecklats av Baltic Sea Action Group (BSAG), IT-företaget Reaktor som är känd för sin Elements of AI -kurs, och ett omfattande och mångsidigt nätverk av samarbetspartner.

SLC - Digibrev
Prenumerera på SLC:s digitala nyhetsbrev

SLC:s nyhetsbrev SLC Just Nu sänds ungefär en gång i månaden till SLC-förtroendevalda, medlemmar och personal. I nyhetsbrevet berättar vi om aktuella frågor som anknyter till intressebevakningen och organisationen.

SLC - Slc Aarsbok 2019 Parm Hires Rgb
SLC:s årsbok 2019 digitalt

SLC:s årsbok samlar centralförbundets och landskapsförbundens årsberättelser från 2019 inom en och samma pärm.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning