SLC - Mats Nylund Budget22
SLC betonar också försörjningsberedskapen

Finansministeriets förslag till statsbudget för 2023 som presenterades 5.8 innehåller inga egentliga överraskningar för lantbrukssektorn. Finansministeriet har i sitt budgetförslag för jord- och skogsbruksministeriet följt de riktlinjer som den nya CAP-planen och landsbygdsprogrammet förutsätter.

ÖSP uppmanar offentliga sektorn att köp inhemskt

Inför höstens budgetarbete vill ÖSP uppmärksamma beslutsfattare och tjänstemän inom offentliga sektorn på vikten av att reservera tillräckligt med budgetmedel för livsmedelsanskaffningar.

Åland förbereder översyn av stöden till skogsbruket

Landskapsregeringen är ”i grunden positiv” men säger ändå nej till Ålands Skogsvårdsförenings förslag att höja den maximala stödnivån för maskinell markberedning från 200 till 300 euro per hektar.

SLC - Socer4
Sucros, MTK och SLC överens om stor höjning av sockerbetspriset

Vanligen brukar förhandlingarna om nästa år sockerbetskontrakt ske efter skörden. Men på grund av läget nåddes ett avtal för nästa år redan förra veckan. Prishöjningen är rekordhög och en viktig signal till odlarna.

SLC - Recept 1
Recept med smak av Åland på SLC:s kongress 2022

SLC:s kongress 2022 satte Åland på tallriken och i glasen, bokstavligen. Årets Kock och Årets Servitör bjöd kongressens festsupédeltagare på unika smakupplevelser genom den fördrink och tilltugg som serverades på festsupéns mingel och som specialkomponerats för SLC:s kongress av åländska råvaror. Nu kan även alla LF-läsare ta del av recepten på läckerheterna med smak av Åland.

SLC - Img 0291
SLC-ungdomsträff på Åland

Under SLC-kongressen i Mariehamn i slutet av juni samlades också den yngre generationen för en träff på mikrobryggeriet Open Water Brewery.

SLC - Silver 1
Silverskär vill mätta alla sinnen

I samband med SLC-kongressen på Åland i slutet av juni hade SLC:arna möjlighet att besöka Silverskär i Ålands norra skärgård.

SLC - Dsc 2764
Hygglig skörd väntas i Åboland

Försommarens regn och det varma vädret har skapat goda förutsättningar för en hygglig skörd i Åboland. Det konstaterades på Finska hushållningssällskapets och SLC Åbolands fältträff som ordnades i Pargas i början av juli.

Delegation för produktionsdjurens välbefinnande tillsatt

Regeringen har tillsatt en delegation för produktionsdjurens välbefinnande för en treårsperiod från och med den 15 juli 2022 till och med den 15 juli 2025.

SLC - Ingo1
SLC: Oroväckande många husdjursgårdar befaras sluta i höst

Hälften av producenterna tror att gårdens ekonomiska situation kommer att försämras ytterligare på grund av ökade produktionskostnader och minskat kassaflöde. Dessutom syns tecken på att många husdjursgårdar överväger att avsluta sin produktion. Det visar den digitala enkät om odlingssäsongen hittills samt om gårdarnas ekonomiska förutsättningar som SLC och MTK sände ut till jordbrukare den 14 juni. Enkäten besvarades av drygt 1.100 jordbrukare i hela Finland.

SLC kritiskt mot framskjuten stödutbetalning

Livsmedelsverket meddelade 29 juni att utbetalningen av de produktionskopplade djurstöden skjuts fram över årsskiftet på grund av de förändringar i stödsystemet som EU tvingade fram i början av detta år. Förändringarna i stödutbetalningstidpunkten kan inte komma mer olägligt än nu och tär på jordbrukarnas förtroende för Finlands stödsystem. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC kräver att regeringen och myndigheterna i brådskande ordning söker en lösning på situationen.

SLC - Oversikt
SLC:s förbundskongress: Den billiga matens tid är förbi – bönderna måste få ut mera intäkter från marknaden

Lantbrukets och i synnerhet husdjursproduktionens lönsamhetskris är akut och därför kräver SLC skärpningar i livsmedelsmarknadslagen och konkurrenslagen. Det var det centrala budskapet när de finlandssvenska bönderna samlades till kongress i Mariehamn under onsdagen och torsdagen.