SLC - Image001
Unga producenter ställde tjänstemännen i Bryssel mot väggen

Sammanslutningar inom jordbruket blir allt vanligare, men unga jordbrukare som verkar inom ramarna för den organisationsformen får idag inget arealbaserat stöd. Denna olägenhet verkar dock nu vara nära en lösning efter att en grupp unga finlandssvenska producenter i förra veckan fick möjlighet att tala klarspråk med en rad EU-tjänstemän i Bryssel.

SLC:s ungdomsutbildning avslutades med studieresa till Bryssel

Den tredje etappen av SLC:s ungdomsutbildning där 24 unga producenter deltog hölls förra veckan i Belgien.

SLC - Elledningar Mw
SLC Nyland: Respekten för markägandet måste återställas

Markägarfrågor diskuterades på SLC Nylands fullmäktigemöte den 30 oktober i Vanda. Då det är frågan om flera lagar och instanser som behandlar markägarfrågor kan markägarna uppleva att de inte har en chans att stå emot planerade åtgärder. Ibland verkar det komma som en överraskning för många aktörer att någon faktiskt äger området som det skall planeras något på.

SLC - 53292557023 B78181Acf2 O Santeri Stenvall
Johan Kurkela är Årets Kock och Kirsi Seppänen är Årets Servitör

På lördagen kröntes årets proffs i restaurangbranschen. Johan Kurkela (Restaurant Grön, Helsingfors) tog hem segern som Årets Kock medan Kirsi Seppänen (Ravinteli Bertha, Tammerfors) vann tävlingen Årets Servitör. Finalen hölls den 27-28 oktober på Viini & Ruoka-evenemanget i Helsingfors mässcentrum.

SLC - 20231005 165809
Greppa generationsskiftet-podd: En generationsväxling är en mognadsprocess

Det finns mycket att tänka över och diskutera i samband med en generationsväxling, allt från övertagarens och överlåtarens boende samt ekonomi till försäkringsskydd och beskattning. Förutom lagar och skatter så är även relationer och känslor viktiga vid genomförande av en generationsväxling. I det nyaste avsnittet av Greppa generationsskiftet-projektets poddserie berättar Markus och Anna Johansson på Jonnas gård i Borgå om sina egna erfarenheter av gårdens generationsväxling.

SLC-fullmäktige håller höstmöte 7-8 december på Hanaholmen

SLC:s förbundsfullmäktige samlas till ordinarie höstmöte den 7-8 december på Hanaholmens Kulturcentrum i Esbo för att diskutera stadgeenliga ärenden och behandla aktuella frågor inom jord- och skogsbruket.

75 inleder nu studier till agrologer och skogsbruksingenjörer i Österbotten

Yrkeshögskolan Novia inleder utbildning till agrolog eller skogsbruksingenjör genom en flerformsutbildning i Vasa med sikte på examen 2027. Utbildningen inleds fredag 25.10 med ett första närstudietillfälle i Alere.

SLC - Ffd 1
FFD 10 år: Biståndsarbete i Afrika behövs – odlandet kan höja en familjs levnadsstandard

Böndernas biståndsorganisation FFD fyllde tio år med att debattera utvecklingsbistånd i Afrika. Förutom att behovet av biståndsfinansiering betonades så framkom det också att bönderna i Afrika kämpar med samma utmaningar som bönderna här i Finland.

SLC - Dsc09714
Optimism kring nytt vattenprojekt vändes till besvikelse för ÅPF

Landskapsregeringen satsar 1,6 miljoner euro på vattenprojektet Rent vatten 2030 med målsättningen att framför allt förbättra vattenkvaliteten i åländska dricksvattentäkter och inre havsvikar. Ålands producentförbund ser positivt på projektet, men efter ett informationsmöte nyligen är förhoppningarna inte längre lika stora.

SLC - Taru Antikainen
Stort intresset för producentorganisationer men samarbetskulturen omogen

Sedan Tuotto-projektet drogs i gång för ett år sedan har två nya producentorganisationer grundats inom spannmålssektorn. Projektledare Taru Antikainen är nöjd, men menar att detta endast är början. Det slutgiltiga målet är att höja lönsamheten, förbättra böndernas förhandlingsposition och åstadkomma en ökad export med förädlade exportvaror.

SLC - Staffan1
Landsbygdens Folk medverkar i Helsingfors bokmässa

Från torsdagen den 26 oktober till och med söndagen den 29 oktober ordnas Helsingfors bokmässa i Mässcentret i Böle. Landsbygdens Folks chefredaktör Staffan Pehrman finns i Förbundsarenans monter 6t20 på torsdag och fredag klockan 10-13.

SLC - Mutskott4 Okt23 Ct
Investeringar inom mjölksektorn viktiga och nödvändiga

Sänkningarna av mjölkpriset i år var ovälkomna. Men trots marknadsmarginalen har sjunkit är det viktigt att mjölkproducenter inte låter sig nedslås utan blickar framåt. Investeringar är viktiga och behövs, konstaterade ÖSP:s mjölkutskott som samlades till möte i Esse.