SLC - Vind3
Tveka inte att ta kontakt med ÖSP i samband med vindkraft

ÖSP och SLC ser vindkraftsetableringar som positivt för markägare och landsbygden. Men det är viktigt att alltid gå igenom avtalen med bolagen. Tveka inte att ta kontakt med oss med frågor, säger Fredrik Grannas, ombudsman för ÖSP.

SLC - Dsc05954
ÅPF vill ha många förbättringar i nya CAP-strategin för Åland

Ålands producentförbund har många nya förslag och krav på förtydliganden i sitt utlåtande om vilka åtgärder som ska ingå som Ålands regionala åtgärder i Finlands CAP-strategiplan.

Skogarnas biodiversitet diskuteras på MTK-SLC:s webbinarium 12.11

MTK:s och SLC:s webbinarieserie Miljösnack fortsätter fredagen den 12 november kl.9-11 med skogarnas biodiversitetsfrågor.

SLC - Optima Motet
ÖSP diskuterade praktikperioder med Optima

ÖSP och Optima träffades den 1 november för att diskuterade hur utbildningen fungerar och vad som kan förbättras i skolan och när studerandena är ute på praktik.

SLC - Nyman B
Fundera på alternativ i vår uppmanar Bengt Nyman

Inför följande odlingssäsong bör var och en noga överväga vad det lönar sig att satsa på i vår och för vilka kostnader, säger ordföranden för SLC:s och SLC Nylands spannmålsutskott Bengt Nyman.

SLC - Beta2
Smeds i Petalax tog hem ÖSP:s sockerbetstävling

I fjol gick segern till familjen Hoijar. I år var det kontraktsodlaren Thomas Smeds och sonen Jonathan i Petalax som tog hem segern i ÖSP:s tävling för den största betan. Sockerbetan vägde 7,54 kilo och vann med bred marginal.

SLC - Gm3
Förkalkylerna för 2022: De utlovade priserna täcker inte de högre kostnaderna

Greppa Marknaden-projektet i Nyland är tillbaka med fysiska träffar. På onsdagen träffades man på Vanda lantbruksmuseum för att diskutera bland annat spannmåls- och handelsgödselpriserna.

SLC - Framtidsodlarna Broanda
Podcasten Framtidsodlarna: Anton Broända trivs med att kombinera teori och praktik

Att studera lantbruksfrågor vid Helsingfors universitet innebär att man får många nya infallsvinklar på en fråga. Anton Broända från Kronoby studerar nu lantbruksekonomi och parallellt jobbar han som delägare hemma på gården Åsbro Mjölk. I det nya avsnittet av podcasten Framtidsodlarna kretsar mycket kring frågan hur man kan kombinera ny teoretisk kunskap med de praktiska realiteterna på en gård.

Landsbygdens Folk och Svenska Yle inleder unikt samarbete på webben

Landsbygdens Folk och Svenska Yle har inlett ett samarbete där nyheter från Svenska Yle bäddas in på LF:s webbsida. Samarbetet berör endast nyheter som sammanfaller med LF:s bevakningsområde – och enbart på webben.

Kommentaren: Äganderätten är grunden i vårt rättssystem

Skyddandet av äganderätten måste vara mycket högt prioriterat i vår politiska bevakning. Den har sannolikt aldrig varit så hotad som den är nu, påpekar Niclas Sjöskog, ordförande för SLC:s skogsutskott.

Webbinarium om skogarnas biodiversitet 12.11

MTK:s och SLC:s webbinarieserie Miljösnack fortsätter fredagen den 12 november kl.9-11 då skogarnas biodiversitetsfrågor diskuteras.

SLC Nyland: Högre spannmålspriser har minimal inverkan på bröd- och ölpris

För möjligheterna att utveckla produktionen och satsa ännu mer på effektiverade miljö- och klimatåtgärder är jordbrukets inkomstbildning och konkurrenskraft helt avgörande, påpekar SLC Nyland i ett uttalande.