Det pratas mycket – men när sker något för att förbättra jordbrukarnas situation?

Alla är överens om att producenten måste få ut ett högre pris från marknaden. Men ingenting verkar ske, ansåg många på ÖSP:s vårmöte.

Uttalande från ÖSP:s vårmöte

SLC - Osp Var Langgard
Långgård: ”Dålig lönsamhet hotar Finlands självförsörjning på livsmedel”

Finland har en god självförsörjning på livsmedel, men den upprätthålls inte automatiskt, sade ÖSP:s ordförande Tomas Långgård i samband med vårmötet.

ÖSP har delat ut studiestipendier

Österbottens svenska producentförbund r.f. delade i samband med vårmötet 11.4.2022 ut stipendier.

SLC - Mats Nylund 2020 4
Nylund: Ingrip i handelns lagliga inköpskarteller!


SLC:s ordförande Mats Nylund kräver att myndigheterna ingriper mot centraliserade och i lag sanktionerade inköpskarteller som de två stora handelskedjorna upprätthåller och som förvränger marknaden.

SLC - Nicolas 1
Ny redaktör vid Landsbygdens Folk

Nicolas von Kraemer har börjat jobba som redaktör vid Landsbygdens Folk.

SLC - Fmge Hanna
Historisk dag då nylänningar samlades till första fullmäktigemöte

SLC Nylands första fullmäktige samlades för sitt första möte 7:e april.

ÖSP: Kriget i Ukraina visar att en trygg och ren finländsk matproduktion behövs och att en hög självförsörjningsgrad är viktig

​Betydelsen av en trygg och ren finländsk matproduktion, och en hög självförsörjningsgrad har i och med kriget i Ukraina återigen lyfts fram. En svag lönsamhet inom primärproduktionen under flera år, de hastigt stigande priserna på energi och förnödenheter, samt det osäkra världsläget har bidragit till att det ekonomiska läget nu på många gårdar är akut, konstaterar ÖSP på sitt vårmöte.

SLC bjuder in till kongress på Åland 29-30 juni

Den 29-30 juni går SLC:s förbundskongress av stapeln i Mariehamn. Den allmänna förbundskongressen är SLC:s rådgivande organ som fastställer de allmänna riktlinjerna och principerna för förbundets verksamhet. Samtidigt ger kongressen jord- och skogsbrukare från olika delar av Svenskfinland möjlighet till samvaro och tid för att mötas kring gemensamma frågor.

Maria Munck-Pihlgren ny verksamhetsledare för SLC Nyland

Maria Munck-Pihlgren har valts till​ ny verksamhetsledare för SLC Nyland.

SLC - Kalkyl1
Kalkyl visar att kostnaderna måste kompenseras av marknaden

För en mjölkgård som producerar 1 miljon liter mjölk per år har kostnaderna stigit med över 135.000 euro på ett år. Det visar en kalkyl som producenten Mikael Österberg har gjort. Men hans exempel visar också att ett något högre mjölkpris skulle ha stor betydelse för ekonomin.

SLC Nylands styrelse: Välkommet stödpaket, men bättre priser helt avgörande!

Pengarna skulle behövas här och nu. Då stödet betalas ut först i sommar och till största delen senare i höst medför det ingen lättnad i den akuta likviditetskris som många bönder befinner sig i inför vårbruket, påpekar SLC Nylands styrelse.