SLC Nyland: Gör kontrakt och prissäkra en del av skörden

SLC Nylands vårmöte uppmanar odlarna att ingå odlingskontrakt och att då tillfället är gynnsamt på förhand prissäkra en del av kommande skörd.

SLC - Dsc 1338
”Kuddorna ger jag inga upp!”

Mjölkbonden Kristoffer Nilsson i Liljendal har många järn i elden. I höstas valdes han till ny medlem i SLC Nylands förbundsstyrelse. Han är också invald i arbetsutskottet, sektoransvarig för husdjur och socialpolitik och dessutom medlem i SLC Nylands ungdoms- och PR-utskott. Han sitter också med ordförandeklubban i Liljendals lokalavdelning.

SLC - Alg9
Markägarnas åsikter måste få större tyngd när älgstammen storlek slås fast

Markägarnas åsikter måste få större tyngd när målen för älgstammens storlek slås fast i framtiden. Det säger SLC:s styrelse som stöder MTK:s initiativ om krav på en lagändring.

SLC - Vind 1
Planer på vindkraftspark i Östnyland förbryllar markägare

Vindkraftsbolaget Ilmatar Windpower har planer på att bygga en vindkraftspark i Lappträsk i Östnyland. Området sträcker sig över flera byar och en del markägare har redan fått ett färdigt arrendekontrakt i postlådan. En av markägarna är Peter Mickos i Hindersby i Lappträsk. Efter ett telefonsamtal och ett digitalt informationsmöte väntade han på att få skriftlig information, men blev i stället överraskad över att hitta ett färdigt arrendekontrakt i postlådan.

De nya PEFC-kriterierna så gott som klara

Processen för att skriva under PEFC-certifieringens standardrevision har inletts. Den nya standarden kommer därmed att bli godkänd före mitten av april, berättar SLC:s skogsombudsman Viktor Harvio.

FFD-webbinarium om nya riktningar för livsmedelssystemet

Food and Forest Development Finland FFD ordnar ett webbinarium 21.4 om hur finländska aktörer kan stöda globala sydliga partners mot ett mer hållbart, rättvist och inkluderande livsmedelssystem.

SLC:s styrelse stöder MTK:s initiativ om lagändring gällande älgstammens stamvård

I största delen av landet når man samförstånd om målet för älgstammens storlek i gott samarbete mellan markägare, jägare, viltförvaltningen och intressegrupper. Däremot fungerar detta inte på alla områden. SLC:s styrelse stöder MTK:s initiativ om att det krävs förändringar i lagstiftningen så att markägarnas åsikter får större tyngd när man slår fast målen för älgstammens storlek i stammålen.

SLC - S Market Halpuutus
Hjälp till att göra den reviderade livsmedelsmarknadslagen tydlig för jordbrukare

Livsmedelsmarknadsombudsmannen utreder med hjälp av en enkät hur tydlig den reviderade livsmedelsmarknadslagen är för olika aktörer inom livsmedelskedjan. Genom att besvara enkäten kan jordbrukare hjälpa till att göra lagen enklare att förstå för sin egen sektor.

SLC - Paskrec21 1
Glad påsk!

Nästa vecka utkommer ingen papperstidning p.g.a. påskhelgen.

SLC - Dsc03787
Skydd för stengärdsgårdar nytt orosmoment för markägare

Landskapsregeringen på Åland vill införliva gamla stengärdsgårdar i en ny förordning om naturvård på Åland. Förslaget väcker inom Ålands Producentförbund farhågor om nya begränsningar som lägger sten på bördan för jordbruksproducenter och andra markägare.

Aktuellt i Nyland: Bondesnack och vårmöte

SLC Nyland ordnar en medlemsträff digitalt via Teams tisdag 30.3 kl.18.30-20.00 med temat ”Skog, mark och vilt”. Förbundets vårmöte hålls som hybridmöte i huvudsak på distans fredag 9.4 kl.13.

SLC Nyland: Stort behov av underhåll och grundförbättring av vägarna

Satsningar på bättre nätförbindelser har nu utlovats. SLC Nylands styrelse kräver att det skall satsas även på det lägre vägnätet.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning