SLC - Jari Leppa
Tilläggsanslag för att öka odling av protein- och oljeväxter

Jord- och skogsbruksministeriet samt SLC och MTK har kommit överens om tilläggsmedel på nästan tre miljoner euro för det produktionskopplade stödet för proteingrödor för 2020.

ÖSP:s stödinfo finns på nätet

ÖSP:s stödinfo från 16.4 har publicerats som webbinarium. Följande stödinfo ordnas live 27.5.

SLC - Viktor Harvio
Viktor Harvio är ny skogsombudsman på SLC

Forstmästare Viktor Harvio är ny skogsombudsman på SLC. Harvio, 30, inledde arbetet den 20 april och vikarierar ordinarie skogsombudsman Anders Portin som är tjänstledig och jobbar som specialmedarbetare för minister Thomas Blomqvist.

SLC - Mats Nylund3
SLC om ministeriearbetsgrupp: ”Anmärkningsvärt att utelämna de gröna näringarna”

Förra veckan tillsatte miljö- och klimatminister Krista Mikkonen (Grön) en arbetsgrupp som ska komma med förslag på åtgärder för återhämtning efter coronakrisen. Arbetsgruppens sammansättning har ändå gett upphov till förvåning inom jord- och skogsbruksbranschen, så också i producentleden.

SLC - Frilandsodl Skordearb Ligg
Minst 3500 säsongsarbetare behövs till jordbruket men bara 1500 får komma

​Inom de två kommande månaderna finns enligt den webbenkät som JSM lät utföra senaste vecka ett kritiskt behov av minst 3.700 säsongsarbetare för att hjälpa till med vårbruket, men endast 1.500 personer kommer de facto att få arbetstillstånd. SLC:s trädgårdsombudsman Johanna Smith konstaterar att 1.500 personer inte räcker till för att utföra de kritiska vårarbetena inom jordbruket.

Brådskande webbenkät till primärproduktionsföretag om det omedelbara behovet av säsongsarbetskraft

Regeringen drog den 6 april upp riktlinjer för villkoren för inresa för arbetstagare som är nödvändiga med tanke på försörjningsberedskapen inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Villkoren gäller de första åtgärderna för allokering, transport och isolering av 1 500 arbetstagare.

ÅPF vädjar för bibehållna producentpriser

​I ett officiellt brev uppmanar Ålands Producentförbunds ordförande Birgitta Eriksson-Paulson Ålands förädlande livsmedelsindustrier samt S- och K-gruppens butiker att inte sänka producentpriserna.

SLC - Sallattidig 030420
Snart lättare för säsongsarbetare att byta bransch

Regeringen avgav på torsdagen en proposition till riksdagen som temporärt ska tillåta alla från ett tredje land som vistats lagligt i Finland att jobba inom för försörjningsberedskapen viktiga branscher. Alltså bland annat säsongsarbete inom jordbruks- och trädgårdsbranschen. Det här innebär att säsongsarbetare till exempel från pälsnäringsnäringen kan flytta över till trädgårdsodlingen.

Försörjningsberedskapen - producenterna oroar sig över tillgången på arbetskraft, försämrad ekonomi och finansiering samt hur de ska få tag på förnödenheter

Försörjningsberedskapens lägesbild har kartlagts inom primärproduktionens olika produktionsinriktningar. Inom primärnäringarna är tillgången till säsongsarbetskraft det största orosmomentet för tillfället.

SLC - Carbon1
Carbon Action startar på svenska i vår

Utbildningen inom kolbindande jordbruk fick en förstärkning då agronomie- och forstmagister Anne Antman startade som projektledare för den svenskspråkiga Carbon Action-verksamheten i Baltic Sea Action Group i början av april. Antman har anställts av BSAG för att producera svenskspråkig odlarutbildning och kommunicera om hållbar skötsel av jordmånen på Carbon Action-plattformen.

SLC - Utskott1
Brist på arbetskraft och utsäde orosmoln för trädgårdsutskottet

SLC:s trädgårdsutskott hade i onsdags ett videokonferensmöte där man konstaterade att situationen i coronapandemins kölvatten är väldigt osäker för många odlare när nästan hela Horeca-sektorn i form av hotell, restauranger, catering och även många andra storkök tvingas stänga.

SLC om coronakrisen: Producentpriser får inte pressas och konsumenterna bör kunna bibehålla köpkraften

SLC:s styrelse träffades på tisdagen. Styrelseledamöterna understryker att producentpriserna inte får pressas på grund av coronakrisen och att konsumenterna bör kunna bibehålla köpkraften.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning