SLC - Dsc08247
Sviktande medlemsintäkter hotar jordbrukarnas intressebevakning

Att Ålands skogsvårdsförening med sina nästan 2.000 medlemmar är Ålands största förening imponerade på närvarande politiker när skogsvårdarna och Ålands producentförbund i tisdags ordnade gemensamma vårmöten. Däremot oroade det politikerna med lantrådet Veronica Thörnroos i spetsen vem som i framtiden ska driva jordbrukets intressen som förhandlingspart med landskapsregeringen när ÅPF:s medlemsantal och framför allt medlemsintäkterna krymper.

Tillverkningen av grönsaksplattor för växthusodlare måste tryggas

Neovas dotterbolag Kekkilä-BVB har meddelat att de som en del av företagets effektiviseringsåtgärder kommer att stänga sin växtunderlagsfabrik i Haukineva. Det innebär att produktionen av grönsaksplattor, som är ett särskilt viktigt växtunderlag för odling av tomater och gurkor, upphör. Handelsträdgårdsförbundet och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC vädjar till bolagen om att trygga tillverkningen av grönsaksplattor för att ge växthusföretagarna möjlighet att testa andra växtunderlag och säkerställa kontinuiteten i den inhemska trädgårdsproduktionen.

Medlemsenkät om den kommunala veterinärvården

MTK och SLC gör en kartläggning och samlar genom en enkät in respons om hur den kommunala veterinärvården fungerar. Husdjursgårdar ombeds besvara enkäten senast den 17 april.

SLC - Varm1 Apr23 Ct
Långgård: Nya regeringen måste skapa förutsättningar för lantbruket

Trots att svångremmen troligen dras åt är en borgerlig regering att föredra för lantbruket. Och de politiska utmaningarna är många. Att skapa förutsättningar för det inhemska jordbruket blir viktigt för den nya regeringen, sa ordförande Tomas Långgård när han öppnade ÖSP:s vårmöte.

ÖSP:s vårmöte: Jordbrukets lönsamhetskris måste tas på allvar i regeringsförhandlingarna

Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) har länge påtalat problemen med primärproducentens svaga ställning i livsmedelskedjan och marknadens betydelse för lönsamheten. Nu finns en bred samsyn över partigränserna att matproduktionen måste tryggas på både kort och lång sikt och att en fungerande marknad är avgörande för den finländska primärproduktionen.

SLC - Varm5 Apr23 Ct
Primärnäringarna har stöd från landskapet

Det är inte bara jordbrukarnas organisationer som lobbar för primärnäringarna. Även på landskapsnivå sker en aktiv intressebevakning där lantbruket lyfts som viktig i kommunikationen på nationell nivå.

SLC - Varm12 Apr23 Ct
Vindkraften blev ämne för diskussion på ÖSP:s vårmöte

Som förbund är ÖSP positivt inställt till vindkraft. Men i takt med att utbyggnaden bokstavligen exploderat i landskapet har helt nya frågor uppstått. Att frågan är svår märktes på vårmötet i Vörå i tisdags.

ÖSP delade ut studiestipendier i samband med vårmötet

Österbottens svenska producentförbund r.f. har i samband med förbundets vårmöte delat ut stipendier.

SLC:s fullmäktige samlas till vårmöte 21.4

SLC:s förbundsfullmäktige samlas till ordinarie vårmöte fredagen den 21 april i Vanda.

Kom med när ÖSP-unga arrangerar gårdsbesök med fest!

Den 20-22.4 kommer LRF-Ungdomen från Västerbotten och Norrbotten till Österbotten för att se gårdar och träffa unga bönder härifrån. ÖSP:s ungdomsutskott hoppas att ÖSPs unga bönder gärna kommer med på rundturen.

SLC - Thomas Lindroth
Viktigt med avtal för att trygga försäljningen av spannmål

Läget på spannmålsmarknaden, de nya CAP-stöden, lantbrukets kostnader och handelns matpriser låg i fokus då SLC Åboland och Finska Hushållningssällskapet höll sina vårmöten. SLC Åbolands ordförande Thomas Lindroth påminde i sitt öppningsanförande spannmålsodlarna om vikten av att göra upp odlingsavtal.

SLC - Unga4 Mar23 Ct
ÖSP:s unga har mycket på gång – med på Pampas nationaldag

Resor, samarbete med finska och svenska unga jordbrukare. ÖSP:s unga har mycket på gång för tillfället. Och i dag medverkar de på Pampas nationaldag på torget i Vasa.