SLC

Nya jordbrukare

I denna spalt presenteras nya jordbrukare som börjat sin lantbrukarbana det senaste året. Nya jordbrukare inom SLC erhåller en halare från Valtra och lantbrukskalender av Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF).

Fennia erbjuder nya lantbrukare en 10 procents introduktionsrabatt på första årets lantbruksförsäkring. Hankkija Oy erbjuder ett presentkort för 100 euro till bolagets nätbutik.

Sänd dina (och din makas/makes) kontaktuppgifter, ålder, datum då avtal om generationsväxling ingåtts och eventuell produktionsinriktning, till det egna förbundet samt för LF:s del även lokalavdelningen. Uppgifterna publiceras i Landsbygdens Folk.

ÖSP: Handelsesplanaden 16 B, 65100 Vasa, e-post: osp@slc.fi

NSP: Fredriksgatan 61 A 34, 00100 Helsingfors, e-post: nsp@slc.fi

ÅSP: Engelsbyvägen 1, 25700 Kimito, e-post: asp@slc.fi

ÅPF: Ålands Landsbygdscentrum, Jomalaby, 22150 Jomala, e-post: skattetjanst@landsbygd.ax

Nya jordbrukare

 • Robin Strömberg Kimitoöns lokalavdelning
  22.2.2024 växtodling
 • Johan Grönqvist Raseborg lokalavdelning
  2.1.2024 spannmål och specialodlingar
 • Erika Löfgren-Kervinen Lokalavdelning: Sibbo
  15.1.2024 växtodling
 • Jan Stenfors Lokalavdelning: Solf
  26.1.2024 spannmål
 • Jonathan och Robin Träskvik Lokalavdelning: Lappfjärd
  1.1.2024 potatis
 • Fredrik och Daniel Forsell Lokalavdelning: Pedersöre
  1.5.2023 mjölkproduktion
 • Ida Österbacka Lokalavdelning: Terjärv
  21.4 2023 mjölkproduktion
 • Christian Flinck Lokalavdelning: Esse
  1.1.2022 växtodling
 • Stefan Broo Lokalavdelning: Nykarleby
  2021 (egenstartat) dikor
 • Tomi Hiltunen Lokalavdelning: Yttermark
  spannmål
 • Emil och Patricia Antman Lokalavdelning: Borgå
  12.4.2023 spannmål
 • Anna Johansson Lokalavdelning: Borgå
  27.3.2023 spannmål
 • Robin Björk Lokalavdelning: Larsmo
  30.08.2023 fårproduktion
 • Benjamin Nyman Lokalavdelning: Pedersöre
  4.5.2023 slutuppfödning av tjurar, potatis
 • Carina Forsdahl Lokalavdelning: Pedersöre
  25.3.2023 spannmål
 • Mathias Maans Lokalavdelning: Esse
  10.5.2022 specialgrödor
 • Ronny och Frank Lindholm Lokalavdelning: Oravais
  6.6.2022 växtodling
 • Dan-Anders Rosendahl Lokalavdelning: Korsnäs
  28.4.2022 växtodling
 • Patrik Peltoniemi Lokalavdelning: Solf
  1.4.2023 växtodling
 • Filip Norrgård Lokalavdelning: Malax
  19.1.2023 växtodling
 • Josefine och Jonas Edman Lokalavdelning: Malax
  28.7.2022 växtodling, eko
 • Simon Karlsson ÅPF
  01.05.2022 skogsbruk & växtodling
 • Jens Grönlund Lokalavdelning: Lappfjärd
  1.8.2022 potatis och spannmål
 • Simon Nylund Lokalavdelning: Pedersöre
  16.12.2022 spannmål
 • Simon Norrvik Lokalavdelning: Lappfjärd
  15.12.2022 spannmål
 • Johan Backman Ingå lokalavdelning
  1.1.2022 växtodling
 • Marie och Johan Nystedt Tenala-Bromarf landsbygdsförening
  1.8.2022 växtodling
 • Sofia och Patric Brännbacka Lokalavdelning: Pedersöre
  29.8.2022 spannmål, skogsbruk
 • Peter Wiik Lokalavdelning: Jeppo
  4.7.2022 spannmål, skogsbruk
 • Carina Helsing Lokalavdelning: Munsala
  24.03.2022 spannmål, skogsbruk
 • Erik Lindroos Lokalavdelning: Tenala-Bromarf landsbygdsförening
  08.04.2022 växtodling
 • Joel Rönngård Lokalavdelning: Sundom
  01.03.2022 ekologisk spannmål, protein- och vallgrödor
 • Klaus Nylund Lokalavdelning: Munsala
  01.01.2022 spannmål
 • Torbjörn Ollandt och Marie-Louise Linman Lokalavdelning: Munsala
  01.01.2021 växtodling
 • Daniel och Gabriel Ek Lokalavdelning: Yttermark
  13.01.2022 spannmål och skogsbruk
 • Rasmus Häggblom Lokalavdelning: Oravais
  24.01.2022 ekospannmål
 • Robin och Tobias Salonsaari Lokalavdelning: Malax
  13.01.2022 spannmål
 • Fredrik Nymark Lokalavdelning: Munsala
  01.01.2022 spannmål och potatis
 • Fredrik Brunberg Borgå lokalavdelning
  5.7.2021 spannmål
 • Dennis och Josefin Norrback Lokalavdelning: Närpes östra
  27.12.2021 fårhållning
 • Jens Bäckman Liljendal lokalavdelning
  3.1.2022 ekospannmål
 • Max Nyberg Kyrkslätt landsbygdsförening
  29.11.2021 växtodling
 • Ralf Haglund Borgå lokalavdelning
  5.1.2021 spannmål
 • Emma Granö Ring och Sebastian Ring Lokalavdelning: Närpes trädgårdsproducenter
  23.09.2021 växthusodling
 • Jonatan Klockars Lokalavdelning: Yttermark
  01.05.2020 växtodling
 • Tommy Pellas Lokalavdelning: Yttermark
  01.01.2021 växtodling
 • Matts Joskitt Lokalavdelning: Pedersöre
  01.05.2021 mjölkproduktion
 • Daniel Öst Lokalavdelning: Pedersöre
  13.04.2021 köttproduktion
 • Tobias Björses Lokalavdelning: Lappfjärd
  1.3.2021 spannmål
 • Mathias Granborg Lokalavdelning: Västra Närpes
  16.1.2021 spannmål
 • Anders Åhman Lokalavdelning: Pedersöre
  1.1.2020 ekologisk växtodling
 • Johan Thölix Lokalavdelning: Korsholms södra
  4.5.2021 ekologisk växtproduktion
 • Andreas och Christoffer Löv Lokalavdelning: Nykarleby
  1.5.2020 mjölkproduktion och nötköttsuppfödning
 • Sara Mannsén Lokalavdelning: Korsnäs
  1.2.2021 växtodling
 • Kim Lönnvik Lokalavdelning: Malax
  9.4.2021 växtodling
 • Jordbrukssammanslutning Nylund, Sund och Tallgård: Simon Nylund, Susanna Sund och Sonja Tallgår Lokalavdelning: Nykarleby
  8.4.2021 spannmål och oljeväxter
 • Annette Kambström och Kent-AndersTeir Lokalavdelning: Yttermark
  8.7.2020 växtodling och spannmål
 • Otto Sunabacka Lokalavdelning: Terjärv
  1.5.2020 uppstart av dikogård
 • Cecilia Lindholm Lokalavdelning: Ingå
  15.1.2021 spannmål
 • Albert Lindholm Lokalavdelning: Ingå
  15.1.2021 spannmål
 • Oskar Damén Lokalavdelning: Ingå
  23.2.2021 spannmål
 • Daniel Salovius Lokalavdelning: Sjundeå landsbygdsförening
  13.8.2020 spannmål
 • Fredrik Boij Lokalavdelning: Vörå
  28.05.2020 spannmål och slaktsvin
 • Jonathan Sigg Lokalavdelning: Närpes Trädgårdsproducenter
  01.02.2020 växthusodling
 • H & H Farm Hugo och Hannes Lervik Lokalavdelning: Korsholms södra
  01.01.2020  ekologisk spannmål, vall och oljeväxter
 • Tobias Forsman Lokalavdelning: Esse
  28.05.2020 spannmål
 • Tobias Klemets Lokalavdelning: Kvevlax
  01.01.2021 växtodling och vall
 • Markus Storsjö Lokalavdelning: Sideby
  01.07.2020 växtodling och skog
 • Fredrik Häggblom Lokalavdelning: Västra Närpes
  01.01.2020 spannmål
 • Nils Ljungqvist Lokalavdelning: Raseborg
  20.11.2020 växtodling
 • Anders Sandbäck Lokalavdelning: Kronoby
  01.06.2020 spannmål och vall
 • Daniel Stolpe Lokalavdelning: Solf
  01.01.2020 spannmål
 • Matias Lindvall Lokalavdelning: Jeppo
  01.04.2020 spannmål
 • Anders Åhman Lokalavdelning: Pedersöre
  01.01.2020 ekologisk växtodling
 • Mikael Frilund Lokalavdelning: Nykarleby
  1.4.2019 vall och spannmål
 • Joel Aspholm Lokalavdelning: Malax
  1.1.2019 grisuppfödning och spannmål
 • Christoffer Ingo Lokalavdelning: Korsholms södra
  1.5.2020 fårproduktion
 • Patrick Karlsson Borgå lokalavdelning
  1.1.2020 spannmål
 • Johan Lindström Lokalavdelning: Helsinge
  16.5.2020 växtodling
 • Fagerholms gård: Natalie, Mikael och Björn Fagerholm Lokalavdelning: Larsmo
  1.5.2020 mjölk- och köttproduktion
 • Mats Westerholm Lokalavdelning: Närpes trädgårdsproducenter
  1.1.2020 växthusodling
 • Mats Kaskela Lokalavdelning: Lappfjärd
  1.1.2019 spannmål och entreprenad
 • Johnny Ekman Lokalavdelning: Vörå
  6.4.2020 växtodling
 • Tony Lund Lokalavdelning: Liljendal
  28.2.2020 spannmål
 • Thony Granqvist Lokalavdelning: Sideby
  29.03.2020 potatis och växtodling
 • John Eklund Lokalavdelning: Närpes östra
  1.1.2020 växtodling
 • Niklas Hyvärinen Lokalavdelning: Raseborg
  2.1.2020 spannmål
 • Andreas Örn Lokalavdelning: Kvevlax
  2.4. 2019 kålodling
 • Mats Boman Ålands producentförbund
  6.9.2019
 • Kim och Tony Bäck (sammanslutning) Lokalavdelning: Korsholms södra
  1.10.2019 spannmål
 • Josefin Sjöblad Lokalavdelning: Pedersöre
  1.1.2015 vall
 • Tomas Rosenberg Lokalavdelning: Vörå
  1.1.2019 spannmål och oljeväxter
 • Robert Åhman Lokalavdelning: Närpes Trädgårdsproducenter
  1.1.2018 växthusproduktion
 • Sofia Grönberg Lokalavdelning: Raseborg
  17.5.2019 spannmål
 • Jim Hindsberg Lokalavdelning: Sibbo
  20.12.2018 spannmål och köttproduktion
 • Maria Sofia, Jakob och Rebecka Staffans Lokalavdelning: Oravais
  25.5.2016 växtodling
 • Niclas Granlund Lokalavdelning: Övermark
  1.1.2019 spannmål
 • Simon Qvist Lokalavdelning: Malax
  27.12.2018 växtodling
 • Robert och Simon Berglund Lokalavdelning: Lappfjärd
  21.8.2018 växtodling och potatis
 • Ödegårds lantbrukssammanslutning (Erika Damén, Hans Damén, John Damén) Lokalavdelning: Ingå
  16.4.2019 spannmål och får
 • Miika och Johanna Nyman Lokalavdelning: Kronoby
  1.1. 2017 mjölkproduktion
 • Johnny Sjölind Lokalavdelning: Kronoby
  1.10.2018 mjölkproduktion
 • Daniel Rolin Lokalavdelning: Pernå
  1.1.2019 mjölkproduktion och spannmål
 • Christopher och Sanna Långnabba Lokalavdelning: Purmo
  5.3.2018 ekonötdjur
 • Henrik Hagman Lokalavdelning: Kimitoön 
  1.1.2019 spannmål
 • Oskar Holmberg Lokalavdelning: Pargas
  31.12.2018 spannmål
 • Mickel Nyström Lokalavdelning: Västra Åboland
  27.12.2018 spannmål
 • Niklas Isaksson Lokalavdelning: Pargas
  15.3.2018 ekospannmål och -matpotatis
 • Sofia Kajander Lokalavdelning: Raseborg
  1.1.2019 spannmål
 • Emmi Nurmi Lokalavdelning: Raseborg
  15.1.2019 ekonötdjur och -får
 • Kristoffer Karlsson Lokalavdelning: Borgå
  16.5.2018 växtodling
 • Jonas Lillgäls Lokalavdelning: Lappfjärd
  31.12. 2018 potatis
 • Teresia Wahrman Lokalavdelning: Lappträsk
  31.12.2018 spannmål
 • Richard Pihlflyckt Lokalavdelning: Sibbo
  14.12.2018 spannmål
 • Sebastian Mattbäck Lokalavdelning: Esse
  1.1.2019 spannmål och vall
 • Kettil och Linda Fredriksson Lokalavdelning: Liljendal
  9.8.2018 mjölkproduktion
 • Joel Rappe Lokalavdelning: Tenala-Bromarf landsbygdsförening
  23.1.2019 växtodling
 • Victor och Janika Ravald Lokalavdelning: Terjärv
  30.8. 2018 mjölk- och köttproduktion
 • Eva-Linn Sjöblom Lokalavdelning: Helsinge
  23.8.2018 ekologisk växtodling
 • Daniel Ågren Lokalavdelning: Västra Närpes
  20.12. 2018  skogsbruk
 • Kim Antfolk Lokalavdelning: Västra Närpes
  19.12. 2018 dikor och köttproduktion
 • Marcus Heinonen Lokalavdelning: Solf
  1.1.2019 spannmål, oljeväxter och pälsdjur
 • Sara och Svante Rikberg Lokalavdelning: Liljendal
  1.12 2018 spannmål
 • Joakim Lervik Lokalavdelning: Korsholms södra
  1.12.2018 spannmål
 • Karin och David Pettersson Lokalavdelning: Esse
  1.12.2018 ekologisk spannmål
 • Mikael, Magnus och Mikaela Lervik Lokalavdelning: Solf
  16.5.2018 spannmål
 • Christine Svenns Lokalavdelning: Replot-Björköby
  1.1.2019 växtodling och vall 
 • Marcus Gjäls Lokalavdelning: Västra Närpes
  1.1.2019 växtodling och skog
 • Anette Stenman Lokalavdelning: Västra Närpes
  1.1.2019 spannmål 
 • Anders Ström Lokalavdelning: Purmo
  31.12.2018 mjölk- och köttproduktion 
 •  Kristian Nyholm Lokalavdelning: Borgå
  31.12.2018 spannmål 
 • Lasse Storgårds Lokalavdelning: Lappträsk
  31.12.2018 spannmål 
 • Anna Kullberg Lokalavdelning: Raseborg
  21.12.2018 spannmål 
 • Jan-Anders Vesterlund Lokalavdelning: Oravais
  1.5.2018  spannmål