SLC - Langgard
Kommentaren: Det behövs en reglering av livsmedelsmarknaden

Min bestämda uppfattning är att vi inte kan råda bot på marknadsproblemen själva inom livsmedelskedjan utan är i behov av en reglering av livsmedelsmarknaden, skriver ÖSP:s ordförande Tomas Långgård.

Kommentaren: Skogen, klimatet och naturens mångfald

Helmi är ett nytt skyddsprogram som genom olika åtgärder bland annat skyddar och restaurerar myrar. Det goda i det nya programmet är att det baserar sig på frivillighet för skogsägarna och har en frikostig finansiering, konstaterar Niclas Sjöskog, ordförande för SLC:s skogsutskott.

Internationellt webbseminarium om riskhantering 11.6

Food and Forest Development Finland FFD ordnar ett internationellt webbseminarium 11.6 om hur småbrukare lyckas hantera kort- och långvariga risker.

SLC - Alandpatallriken
ÅPF gör reklam för åländsk mat

Ålands Producentförbund har av landskapsregeringen fått 12.600 euro för genomförande av marknadsföringskampanjen ”Sätt Åland på tallriken”.

SLC - Graspsmith1
Kom med och påverka GLOBALG.A.P.-certifieringen

Nu har producenterna möjlighet att påverka den finländska GLOBALG.A.P.-certifieringen och ansöka om medlemskap i den så kallade KATTRY-gruppen, till vars uppgifter bland annat hör att anpassa tillämpningen av GLOBALG.A.P. till finländska förhållanden och lagstiftning.

SLC - Motorvag1
Inga goda alternativ om motorvägen från Vasa förlängs

NTM-centralen i Södra Österbotten planerar att förlänga motorvägen från Vasa till Laihela. Det skulle ställa till det för skogs- och jordbrukare samt lokalbefolkningen i området. Inga alternativ är bra, säger Bjarne Mara.

ÖSP har delat ut studiestipendier

Österbottens svenska producentförbund r.f. har i maj delat ut stipendier.

Medlemsenkät om jordbrukets klimatvägkarta

Nu genomförs en medlemsenkät genom vilken MTK och SLC vill försäkra sig om att de för medlemmarna viktigaste faktorerna har beaktats när genomförbara åtgärdshelheter ska sammanställas för att minska på jordbrukets koldioxidutsläpp tills 2035.

Ny handbok för ”axganmat”

Nu ska åländsk mat marknadsföras med hjälp av en särskild ”Terroir- och merroiratlas” som lyfter fram karaktäristiska och unika värden för livsmedel från Åland.

SLC - Gips1
Viss skepsis till gipset i Åboland

Projekt erbjuder gratis gipsbehandling för att minska övergödningen av Skärgårdshavet. SLC Åboland tycker man borde vara tydligare med möjliga baksidor.

Föreningsmöten kan senareläggas eller ordnas på distans

Riksdagen har godkänt en tillfällig lagstiftning som möjliggör för föreningar en senareläggning av föreningsmöten samt att hålla dem på distans. Lagen stadfästes av presidenten 30.4 och är i kraft 1.5-30.9.2020.

SLC - Fge Containers
Farmers Grain Export fick fortsatt finansiering

Det SLC-ledda exportprojektet Farmers Grain Export har fått tilläggsfinansiering av Livsmedelsverket fram till slutet av 2021. Trots att coronapandemin gör exportläget ostadigt fortsätter man inom projektet bland annat med att utreda nya marknadsmöjligheter.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning