SLC - 20220905 123912
David Pettersson ställer upp i riksdagsvalet

Kristdemokraten David Pettersson från Pedersöre ställer upp i riksdagsvalet 2023.

SLC - Mikael Jern
Mikael Jern vikarierar som chefredaktör för LF

Under hösten och vintern kommer Mikael Jern att arbeta som vikarierande chefredaktör för Landsbygdens Folk.

MTK:s och SLC:s enkät: Nästan hälften av jordbrukarna tror att ekonomin försämras ytterligare

Den ekonomiska situationen på gårdarna är fortfarande svag. Det har inte skett några större förändringar i någon riktning under sommaren. För många fjäderfä- och specialodlingsgårdar samt för växthusodlare har den ekonomiska situationen rent av försämrats under sommaren, visar MTK:s och SLC:s enkät.

SLC - Ruokatieto Srp 2000X1112 1 Sv Lf
Finländska matens dag firas 4.9

Även om varje dag är Finländska matens dag, firas den särskilt igen söndagen den 4 september.

Nya jordbrukare

I denna spalt presenteras nya jordbrukare som börjat sin lantbrukarbana det senaste året. Nya jordbrukare inom SLC erhåller en rad med välkomstförmåner.

SLC - Nbc1
Nordiska lantbrukare träffades i Seinäjoki

De nordiska lantbrukarna är redo för en aktiv grön omställning. Men det kräver ökad finansiell omställning. Det konstaterades förra veckan när närmare 80 deltagare från de nordiska bondeorganisationerna samlades till NBC:s presidiemöte i Seinäjoki.

”Aktiv grön omställning kräver ökad finansiell stabilitet för att lyckas”

Lantbrukarna i Norden är redo för en aktiv grön omställning inom livsmedelsproduktionen. Stora internationella förändringar och ekonomisk osäkerhet har däremot en negativ inverkan på dessa mål, säger NBC:s presidium, samarbetsorganet för de nordiska producentorganisationerna, i ett uttalande.

Jordbrukarna vill minska vattenbelastningen

Det kommer att behövas fler vattenskyddsåtgärder för jordbruket i framtiden eftersom klimatförändringarna ökar risken för torka, påpekar lantbrukarorganisationerna SLC och MTK.

SLC - 3 Dfe501 C9461 D8 C344842 Ca53 F73 Cebd
In Memoriam: Heikki Haavisto

Minister Heikki Haavisto avled den 22 juli 2022 i en ålder av 86 år. Han kom att prägla flera decennier av finländsk historia inom lantbruket, andelsrörelsen och utrikespolitik. Han fungerade som MTK:s ordförande 1975-1994, utrikesminister 1993-1995 och som Pellervo Sällskapets fullmäktigeordförande 1978-2000.

SLC - Tenala Slcmote
SLC Nyland diskuterade lantbruksfrågor i Tenala

SLC Nyland höll sitt sommarmöte förra tisdagen på Frimans mejeri i Tenala. Mötet hölls i informella men engagerade tecken, och avslutades med ost-tasting.

Besvara den andra webbenkäten om odlingssäsongen

Under växtsäsongen 2022 kartlägger MTK och SLC hur odlingssäsongen framskrider i Finland. Den andra webbenkäten skickades ut till SLC-medlemmar per e-post den 12 augusti.

SLC - Mtk Hankinnat Jesse Slc Webb 1280X800
Hur fungerar MTK Hankinnats förmåner?

MTK Hankinnats förmånssystem skapar huvudbry bland medlemmarna. Bolagets vd Sanna Blomberg förklarar hur man ska gå till väga för att ta dem i bruk.