SLC - Unga6 Apr23 Ct
Unga producenter från Sverige på besök i Österbotten

Mycket intressant och givande. Så beskrev unga svenska producenter sin tre dagar långa studieresa till Österbotten. Ni har fina gårdar och förutsättningar här, säger Frida Dahlberg, ordförande för LRF Ungdomen Västerbotten.

SLC - Img 3072
Yrkeshögskolan Novia vill inleda lantbruksutbildning för vuxna 2024

Yrkeshögskolan Novia och SLC har inlett ett samarbete för att utreda intresset för en lantbruksutbildning för vuxna i Österbotten. Om allting går vägen kan utbildningen av agrologer och skogsingenjörer inledas redan 2024.

SLC - Standerhuset 3
SLC och MTK uppvaktade regeringsförhandlarna

På onsdagen uppvaktade producentorganisationerna SLC och MTK regeringsförhandlarna utanför Ständerhuset i Helsingfors. SLC-medlemmarna hade mött upp från olika delar av Svenskfinland.

Nya jordbrukare

I denna spalt presenteras nya jordbrukare som börjat sin lantbrukarbana det senaste året. Nya jordbrukare inom SLC erhåller en rad med välkomstförmåner.

MTK och SLC erbjuder den nya regeringen hållbar tillväxt och kräver stark EU-påverkan

Producentorganisationerna MTK och SLC överlämnade sina förslag till regeringsprogrammet vid Ständerhuset på onsdagen.

SLC Nyland oroar sig för avbytarservicen

Husdjursgårdarnas antal minskar och det blir allt längre avstånd mellan dem. Då husdjursproducenterna har ledigt är det svårare än förr att få en bra avbytare att sköta om djuren. SLC Nylands fullmäktige, som hade vårmöte på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA 13 april oroar sig för att avbytarservicen skall kunna erbjuda avbytare i framtiden så att producenterna får ett avbrott i vardagen.

Speciellt dålig service av Postens distribution av förra veckans LF – vi beklagar

Under de senaste åren har vi med långa tänder fått vänja oss vid en allt sämre servicenivå hos Posten då det kommer till det som är dess huvudsakliga uppgift nämligen distribution av tidningar, brev och försändelser. Här på Landsbygdens Folk utgör vi inget undantag. Alltför många har fått sin LF först på måndag, eller i värsta fall ännu senare, och inte på fredag som är utgivningsdagen och den dag då Posten lovat att tidningen ska finnas i brevlådorna runt om i Svenskfinland.

SLC - Saaristo
SLC:s företagarutskott diskuterade rådgivningen, investeringsstödet och förnyelsebar energi

SLC:s företagarutskott har träffats nyligen under ordförande Stefan Saaristos ledning. Man diskuterade bland annat Råd 2030 utgående från företagarnas synvinkel tillsammans med en representant för landsbygdsrådgivningen ProAgria.

SLC - Fullmakt
SLC:s fullmäktigemöte öppnades med förhoppningar om nya politiska vindar

SLC höll sitt fullmäktigemöte i Vanda förra fredagen. Mötet öppnades av fullmäktigeordförande Kristian Westerholm som efterlyste åtgärder av den kommande regeringen samt samarbete och krafttag inom branschen. LPA:s nya vd framförde sin hälsning, och två medlemmar tilldelades förtjänsttecken.

SLC - Nylund
SLC-fullmäktige dryftade den kommande regeringens lantbrukspolitik

SLC:s ordförande Mats Nylund redogjorde för partiernas svar till regeringssonderaren Petteri Orpo beträffande lantbrukets framtidsutsikter. Anförandet väckte diskussion om skogsfrågor och producenternas ställning på marknaden.

SLC - Slc Fullm 8
Laxåback: ”Just nu råder momentum för att bilda producentorganisationer”

Företagarinkomsten bland lantbrukare har under det senaste årtiondet minskat från 1 miljard euro till 500-600 miljoner euro. SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback är entydig, just nu råder momentum för att bilda producentorganisationer.

SLC - Slc Fullm 3
Kurvinen på fullmäktigemötet: ”Vi behöver mera yes we can-attityd!”

Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen besökte SLC:s fullmäktigemöte i Vanda.