SLC - Dsc00740
Bonden som arbetsgivare måste kunna snåriga regler

Reglerna för arbetstider, övertidsersättningar och andra arbetsvillkor förefaller ofta som en svårgenomtränglig snårskog, men ändå är det arbetsgivarens skyldighet att alltid följa regelverket och även ordna med företagshälsovård så fort den första personen anställts. Det här inskärpte Kristel Nybondas från Landsbygdens Arbetsgivareförbund när hon förra veckan informerade på LAF:s utbildningsdag i Mariehamn.

SLC - Smykevatkokous2024 Kirsi Joensuu Jonas Laxaback Anne Christine Ritschkoff
SLC blir ny medlem i Finska Forstföreningen rf

Finska Forstföreningen godkände under sitt vårmöte Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC som en ny medlem. Mötet ägde rum i Natur-, miljö- och skogsvetareförbundet Loimus lokaler i Helsingfors den 14 maj.

SLC - Mote6 Maj24 Ct
Essayah träffade ÖSP för diskussion om jordbruket

Förra veckan träffade ÖSP:s ledning jord- och skogsbruksminister Sari Essayah (Kd) i Jakobstad. På mötet förde ordförande Tomas Långgård fram förbundets förväntningar på arbetet i regeringen, som inte har uppfyllts hittills.

SLC - Cecilia Nyholm
Cecilia Nyholm blir sakkunnig på SLC

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC förstärker intressebevakningen och har anställt Cecilia Nyholm som sakkunnig med fokus på jordbrukspolitik och husdjursfrågor. Nyholm inleder arbetet på SLC den 20 maj.

SLC - Tanz1 Jenny Ohman
Markens bördighet intresserar såväl i Finland som i Tanzania

Eija Hagelberg berättar här om att hennes livslånga dröm om att arbeta inom utvecklingssamarbete äntligen blivit verklighet. Sedan början av 2023 är hon FFD:s expertmentor eller "twinning partner" i det Tanzania-fokuserade projektet "Mot proaktiv klimatanpassning". FFD är en del av MTK:s, SLC:s, Pellervos och ProAgrias ansvarsarbete.

SLC - Socutbpol Erica Dahlblom
Social- och utbildningspolitiskt utskott diskuterade utbildning

SLC:s social- och utbildningspolitiska utskott möttes senaste veckas torsdag på SLC:s centralkansli i Helsingfors. Utskottets ordförande Erica Dahlblom från Närpes berättar att man inledde med att diskutera utbildningsfrågor.

SLC - Alexandra Bjorklund Bild
Alexandra Björklund ny kommunikationsassistent på SLC

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har anställt Alexandra Björklund, 25, från Jakobstad som kommunikationsassistent. Björklund som inleder sin anställning den 13 maj kommer att arbeta med att förstärka SLC:s kommunikation på en operativ nivå samt aktivera organisationens närvaro på sociala medier.

SLC - Styrelsen I Bryssel
SLC:s styrelse besökte Bryssel

SLC:s styrelse besökte Bryssel tillsammans med fullmäktiges ordförande och flera tjänstemän 9-10 april. Resan vidtogs med tanke på valet till Europaparlamentet i juni.

SLC - Img 6031
ÅPF blickade både framåt och bakåt under vårmötet

Ålands producentförbunds (ÅPF) vårmöte hölls på Ålands landsbygdscentrum förra veckans onsdag. Intressebevakningen uppfattas fungera väl, men behovet av samarbete är större än någonsin. Samtidigt är de ekonomiska och regulativa utmaningarna inom branschen ännu svåra.

SLC - Laxaback Aland24 Nvk
Laxåback på Åland: Marknadsintäkter blir allt viktigare

Under ÅPF:s vårmöte kom även SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback att hålla ett anförande om de senaste aktualiteterna inom branschen både på nationell och EU-nivå.

SLC - Img 6085
Näringsminister Josefsson: Vi behöver bättre dialog med branschen

– I landskapsregeringens regeringsprogram talas det mycket om självförsörjningsgraden och konkurrensvillkor, men också om en nära dialog med fältet, och det är därför jag är här idag. Så inledde Ålands närings- och miljöminister Jesper Josefsson sin talartur under ÅPF:s vårmöte.

SLC - Medlemskort 20240424 150344
Medlemskorten är giltiga till maj 2025

SLC Åboland och SLC Nyland har sänt ut sina medlemsfakturor. I en del medlemskort finns fel giltighetsdatum.