SLC - Markus Lahtinen
Markus Lahtinen: Ukrainakrigets ekonomiska effekter knäcker Ryssland och utmanar Europa

Ekonomiexperten Markus Lahtinen redogjorde under SLC-fullmäktiges vårmöte för Ukrainakrigets ekonomiska konsekvenser.

SLC - Gun2
Sista dagen för Gun Boström på ÖSP:s kansli – en 48-årig era tar slut

ÖSP:s kanslist Gun Boström går i pension efter 48 år i tjänst.

En bonus att få jobba med bönder i Åboland

LF:s medarbetare i Åboland reflekterar över hur det är att bevaka regionens lantbruksfrågor.

Västanträsk-andan driftighetens essens

LF:s medarbetare på Åland konstaterar i samband med tidningens 75-årsjubileum att jordbruket genomgått väldiga förändringar.

Ja, vi måste skriva om det här …

LF:s tidigare chefredaktör och nuvarande ordförande för Maataloustoimittajat ry skriver om varför det är viktigt att LF skriver om saker läsarna har rätt att känna till.

En ny verklighet

LF:s redaktör i Österbotten reflekterar över den omvälvande vi lever i.

Lantbruket och journalistiken behövs också fram över – arbetet går vidare

Landsbygdens Folk fyller 75 år. Chefredaktören konstaterar i sin kolumn att jobba med lantbruksjournalistik utgående från Helsingfors ger tillgång till två rätt så olika världar.

CAP stöder EU-bönderna sedan drygt sex årtionden

LF:s medarbetare i Europa skriver om EU:s gemensamma jordbrukspolitik i sin kolumn när LF fyller 75 år.

SLC - Riko Eklundh 1
”Jordbruket och matproduktionen behövs också i Finland”

Skådespelaren Riko Eklundh om jordbruk, inhemska livsmedel och kulturbranschen när Landsbygdens Folk fyller 75 år.

SLC - Motemed Novia
ÖSP träffade Novia

ÖSP oroar sig för agrologutbildningen vid Novia.

SLC - Osp Var Mtk
MTK:s skogsdirektör: För mycket ideologi i den europeiska skogspolitiken

Det är för mycket ideologi i den europeiska skogspolitiken, vilket leder till onödiga utmaningar för det finska skogsbruket, anser Marko Mäki-Hakola, skogsdirektör för MTK.

SLC bjuder in till Ungdomsträff den 30 juni på Åland

I samband med SLC:s förbundskongress på Åland i juni ordnas även SLC:s Ungdomsträff
torsdagen den 30 juni med start kl. 17 på Åland.