Anklagelser om mobbning och osakligt beteende på arbetsplatsen vid Landsbygdens Folk och SLC

Landsbygdens Folk och dess utgivare SLC tar anklagelserna på största allvar och vi inledde förra veckan ett arbete för att utreda om anklagelserna har grund eller inte, skriver Staffan Pehrman.

SLC - Thomas Lindroth1
Jordbrukarna kan förbättra lönsamheten med egna verktyg

Det gäller att anpassa produktionen enligt efterfrågan. Då får man högre priser, säger producenter i Åboland.

SLC - Kampanj 1
”Varför får den minst som gör mest?”

SLC och MTK samlades på onsdagen till ett jippo på Narinken i Helsingfors riktat till konsumenterna under frågan ”Varför får den minst som gör mest?” med ett välbeprövat koncept. Konsumenterna fick möjlighet till att köpa jordbruksprodukter till producentpris.

SLC - Kampanj 6
Jordbrukares situation väckte sympatier i Karleby

Ja, varför får den minst som gör mest? Den frågan ställdes av många som besökte ÖSP:s och MTK:s demonstration i Karleby där konsumenter fick köpa livsmedel till producentpriser.

Jordbrukare protesterar i dag genom att sälja livsmedel till producentpriser över hela Finland

Producentorganisationerna Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC ordnar en demonstration idag den 17 november på grund av den ekonomiska krisen inom jordbruket.

Majoriteten villig att betala mer för maten om prisökningen går till jordbrukaren

Enligt en färsk undersökning som gjorts av Kantar TNS Agri på uppdrag av Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK vill majoriteten av finländarna att finländska jordbrukare ska få en högre andel av livsmedelspriset än i dag. De flesta finländare skulle också vara villiga att betala mer för sin mat om prisökningen kanaliserades till jordbrukaren. Finländarna anser dessutom att livsmedel vars produktionsmetoder inte uppfyller kraven i finländsk lagstiftning för vår inhemska produktion inte bör importeras till Finland.

SLC - Agrologstuderande Slc
Blivande agrologer bekantade sig med lantbrukspolitik

I början av månaden ordnade SLC lantbrukspolitiska seminariedagar för Yrkeshögskolan Novias agrologstuderande. Utbildningen är ett mångårigt samarbete mellan yrkeshögskolan och SLC.

Det behövs inga trollkonster för att trygga skogsnaturens mångfald

Producentorganisationerna uppmuntrar skogsägare till riktad naturhänsyn i ekonomiskogar. Organisationerna har i sina miljöprogram samlat effektiva åtgärder för att trygga skogarnas mångfald och vattenskydd.

SLC - Ekonlab2
Över 80 har medverkat i Ekonomilaboratoriets producentcaféer

I mars 2020 inledde ÖSP projektet Ekonomilaboratoriet. Kärnan i projektet har varit ordnandet av producentcaféer som ger deltagarna möjlighet att träffas och diskutera sektorvis. I dagsläget finns tio sådana grupper som lockat totalt 82 deltagare.

SLC - Mats Nylund 2021 10 03
Kommentaren: Helsingfors ansvar tar inte slut vid stadsgränsen

Helsingfors stad har av klimatskäl beslutit att helt sluta servera kött och mjölk på sina tillställningar från och med årsskiftet. Helsingfors väljer att berätta att de finländska böndernas mjölk- och köttprodukter inte duger, konstaterar SLC:s ordförande Mats Nylund.

SLC - Framtidsodlarna Eriksson Paulson
Podcasten Framtidsodlarna: Våga vara bräcklig och tala om utbrändhet

Det massmediala trycket i kombination med en ständig kamp med lönsamheten gör att många lantbrukare i dag tampas med sitt välmående. Gräsmattsodlare och jordbrukare Birgitta Eriksson-Paulson har egna erfarenheter av utbrändhet. Hon uppmanar alla som känner symptom att söka hjälp i tid. Det senaste avsnittet i poddcasten Framtidsodlarna handlar om psykisk ohälsa bland lantbruksföretagare och hur man kan ta sig ur en ond cirkel.

Odlarträff om fånggrödor i Åboland

MTK i Egentliga-Finland ordnar en svenskspråkig odlarträff om fånggrödor onsdag 24.11 i Tuorla i S:t Karins.