SLC - Dsc03986
ÅPF vill att hela Åland ska ses som skärgård

Ålands Producentförbunds målsättning är att också fasta Åland ska klassas som skärgårdsområde när EU:s nya lantbruksprogram träder i kraft om ett par år. – Men det ska göras så att ingen på Åland får det sämre som det är i jord- och skogsbruksministeriets nuvarande förslag, betonade styrelseordföranden Birgitta Eriksson-Paulson när ÅPF förra fredagen höll sitt vårmöte digitalt.

SLC Nyland söker nytt ungdomsombud

Ungdomsombud Pia Franzén slutar nu på SLC Nyland då hon nästa vecka börjar på LPA:s Ta hand om bonden-projekt.

SLC - Mg 8351
Westerholm ny ordförande för Finlandssvenska Jordfonden

Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden har valt agronom Kristian Westerholm till ny styrelseordförande. Stiftelsens tidigare styrelseordförande Marcus H Borgström hade undanbett sig omval.

Miljösnack-webbinarium: Tillbaka till rötterna

Välkommen på MTK:s och SLC:s Miljösnack-webbinarium: Tillbaka till rötterna tisdagen den 25 maj kl. 9-11. I det här webbinariet riktar vi blickarna mot jordmånen.

Stödinfo 2021 i Österbotten inleds den 19 april

För andra året i rad arrangeras årets österbottniska stödinfo i virtuell form. Den första tillställningen på måndag har stödvillkor som huvudtema. Den andra delen inträffar den 29 april. Där fokuseras det på själva stödansökan.

SLC - Slcnyland2
Nylund: CAP 2023 och nationella lagberedningar under arbete

CAP 2023 och nationella lagberedningar som markanvändnings- och bygglagen, naturvårdslagen samt inlösningslagen för med sig förändringar för jordbrukare och markägare. SLC:s ordförande Mats Nylund presenterade några av de preliminära förändringarna under SLC Nylands vårmöte.

SLC - Slcnyland3
Stadgeändringar godkändes i första behandling vid SLC Nylands vårmöte

SLC Nyland höll sitt vårmöte förra fredagen, både på distans och på plats vid Vanda Lantbruksmuseum. Vid mötet godkändes i första behandling förslaget om officiell namnändring till SLC Nyland och övergång till ett fullmäktige och en styrelse.

SLC - Vaarm1
Beredningen av CAP diskuterades på ÖSP:s vårmöte

ÖSP och SLC vill ha en jordbrukspolitik som minskar byråkratin, gynnar aktiv produktion och prioriterar investeringsstöd. Den nationella beredningen av CAP-2027 – som är inne i ett intensivt skede – diskuterades aktivt på ÖSP:s vårmöte i måndags.

SLC - Vaarm6
Långgård på vårmötet: ”Dags för ministern att agera”

I regeringsprogrammet finns goda ambitioner för att förbättra jordbrukarnas ställning. Men trots det är näringens lönsamhet fortfarande blygsam. Nu är det hög tid för jord- och skogsbruksminister Jari Leppä att agera, säger ÖSP:s ordförande Tomas Långgård när han öppnade förbundets vårmöte.

SLC - Slcnyland1
Antas: Samarbete och enhet behövs inom producentkretsarna

Förbundsstyrelseordförande Thomas Antas påpekade i sitt öppningsanförande under SLC Nylands vårmöte att pandemin kan föra med sig ändringar för hela jordbruket. Antas efterlyste mera samarbete i synnerhet inom spannmålssektorn, en stark enhet inom producentkretsarna och stöd i kommunalvalet för kandidater som förstår sig på markägarnas situation.

ÖSP: Aktiv odling är det centrala i produktionen av mat och foder

De finländska jordbrukarnas viktigaste uppgift är fortsättningsvis att trygga den inhemska matproduktionen. En viktig fråga för Österbottens svenska producentförbund (ÖSP) är därför gynnandet av aktiv odling där produktionen av mat och foder är det centrala, konstaterar ÖSP:s vårmöte i ett uttalande.

ÖSP har delat ut studiestipendier

Österbottens svenska producentförbund r.f. har i samband med vårmötet 12.4 delat ut stipendier.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning