SLC - Kiila2021
SLC ordnar rehabiliteringskurs för medlemmar

SLC ordnar i samarbete med Härmä Rehab en kostnadsfri, svenskspråkig KIILA-rehabiliteringskurs för medlemmar. Kursen har plats för åtta klienter och pågår från augusti 2021 till januari 2023 med individuella kursdelar och grupprehabilitering.

SLC - Kolkurs
Onlinekursen i regenerativ odling har nu öppnat

Den webbaserade kursen i kolodling ”Grunderna i regenerativ odling” är nu tillgänglig på regenerativtjordbruk.fi. Kursen innehåller både teori och uppgifter som utförs på den egna åkern.

SLC - Hjort
Hjortdjursenkät skickas till SLC-medlemmar

I samarbete med MTK genomför SLC under början av februari en nationell hjortdjursenkät riktad till medlemmar i skogsvårdsföreningarna och producentförbunden.

Ingen nystart än för åländsk betodling

Trots att intresset i höstas verkade stort för att återuppta betodlingen på Åland ser det inte ut att bli några åländska sockerbetor åtminstone den kommande odlingssäsongen.

SLC - Kolkurs1
Gratis kurs i regenerativ odling blir tillgänglig för alla

En ny forskningsbaserad onlinekurs i regenerativ odling lanseras 9 februari inom ramen för Carbon Action-plattformen. Kursen ger samtidigt jordbrukarna en möjlighet att förbereda sig på kommande förändringar i EU:s stödpolitik, där miljöåtgärder i framtiden får en allt större roll.

SLC - Sockerbetor Stuka
Delta i svenskspråkig odlingsdag för sockerbetor 8.2

En svenskspråkig odlingsdag för sockerbetor ordnas virtuellt måndagen 8 februari kl 9-11. Under tillfället diskuteras bland annat sockermarknaden, odlingssäsongen 2021, intressebevakning och odlingsteknik.

SLC - Kommunalval21
Viktigt att jord- och skogsbrukare ställer upp i kommunalvalet

Det behövs kunniga påverkare som förstår jord- och skogsbrukets och landsbygdens viktiga frågor i det kommunala beslutsfattandet. Därför uppmanar SLC sina medlemmar att överväga kandidatur i kommunalvalet.

SLC - Lf Annons Arsbok Img 20210119 155934
Intressebevakning och information lade grunden för SLC

Från första början utgjorde den lantbrukspolitiska intressebevakningen den centrala uppgiften för böndernas fackförbund SLC som hade grundats den 7 december 1945. Efterkrigstiden medförde exceptionella omständigheter i landet och det fanns många akuta ärenden för SLC att bevaka.

SLC - Img 5340
God vattenstatus kräver samarbete mellan sektorer

Producentorganisationerna MTK:s och SLC:s webbinarium ”Tillsammans på väg mot god vattenstatus” samlade jordbrukare, skogsägare, forskare och förvaltning till en diskussion kring vattenvård. Sektoröverskridande samarbete, forskning och hållbara jordbruksmetoder är nyckelfrågor i vattenvården.

Förslag till nya stadgar behandlas på SLC Nylands vårmöte

SLC Nylands styrelse behandlade på sitt distansmöte på tisdagen förslaget till nya stadgar för förbundet. Styrelsen beslöt att föra stadgeförslaget till vårmötet för första behandling.

Webbinarium: Förbättra markens bördighet med fånggrödor

Fånggrödor är synnerligen mångsidiga. De ökar det gröna växttäcket och mängden organiskt material i marken, främjar kolinlagringen i marken, gör växtföljden mera varierande och marken bördigare. Torsdagen den 18 februari kl.10-11.30 bjuder Carbon Action Svenskfinland in till webbinarium om hur man med hjälp av fånggrödor kan förbättra markens bördighet.

SLC Nyland: Privata äganderätten måste respekteras

Som bäst pågår arbetet med förnyandet av flera lagar som berör markägarnas situation. SLC Nyland framhåller att den privata äganderätten utgör en grundbult i vårt samhälle och måste respekteras även då det kommer till markanvändning.

Senaste
Landsbygdens Folk E-TIDNING
Landsbygdens folk ONLINE tidning