Japanska tullen hittade ASF-smitta i flygbagage

Den japanska tullen har påträffat svinpest i bagaget hos en flygpassagerare som anlände från Kinas huvudstad Beijing till flygplatsen i Hokkaido. Smittan upptäcktes efter genetisk kontroll av korvar som resenären förde med sig, rapporterar Japans jordbruksministerium.

Belgiska grisuppfödare kompenseras för svinpest

Den belgiska staten ska sammanlagt betala upp till en miljon euro till bönder som måste döda sina grisar som förebyggande åtgärd mot svinpest. Det meddelade Belgiens jordbruksminister Denis Ducarne senaste vecka.

Jordbrukets lönsamhet ska förbättras med budgetmedel

Vid sina förhandlingar om den andra tilläggsbudgetpropositionen för i år fattade regeringen beslut om nationella åtgärder för att underlätta det svåra lönsamhetsläget inom jordbruket.

Kramp och John Deere utökar sitt partnerskap

Kramp och John Deere utökar sitt strategiska partnerskap för alla europeiska länder efter en lyckad början på den tyska marknaden. Under 2019 introduceras partnerskapet i Frankrike, Polen, Portugal och Spanien. Finland och andra europeiska länder följer efter senare.

SLC - Kone
Besök hos LF och SLC på KoneAgria

Bland KoneAgrias besökare i Jyväskylä för ett par veckor sedan fanns de fyra jordbrukarna från Ytteresse Bror Ahlvik, Jonas Häggman, Johan Häggman och Lars-Erik Södö. – Vi åkte i samma bil. De besökte närmast mässan i största allmänhet men också för att se om det skulle finnas något av intresse.

Australien ifrågasätter EU:s nötköttsavtal med USA

EU vill öka importen av hormonfritt nötkött från USA för att undvika nya handelstvister med Trump-regeringen. Nu protesterar Australien mot planerna.

SLC - 28123553349 A1E3D0Bf47 O
EU breddar vägen för handel med Vietnam

EU-kommissionen har godkänt förslaget till ett handels- och investeringsavtal mellan EU och Vietnam. Därmed har parterna breddat vägen för fastare handelsförbindelser och en avveckling av tullarna inom jordbruks- och livsmedelssektorn.

Utkastet till statsrådets förordning om enskilda vägar på remiss

Kommunikationsministeriet begär utlåtanden om utkastet till statsrådets förordning om enskilda vägar. Förordningsutkastet gäller särskilt statsunderstöd för byggande och underhåll av en enskild väg.

Ändringar i energibeskattningen, temporärt förhöjd återbäring till jordbruksidkare

Regeringen föreslår ändringar i beskattningen av uppvärmningsbränslen och bränslen för arbetsmaskiner, ellager samt kombinerad produktion av el och värme. Återbäringen av innevarande års energiskatter inom jordbruket höjs temporärt nästa år.

SLC - Havtorn 1 Ch Okt2018
Ovanligt riklig havtornsskörd i år

Tack vare den långa, varma och i synnerhet soliga sommaren har årets skörd av havtorn varit exceptionellt stor och bra. Så bra att Lars-Erik Östman i Eugmo, Larsmo, som har odlat havtorn i tjugo år, säger att han aldrig sett något liknande.

SLC - Fukushima 1
Fukushimas bönder slåss mot stigmat

Sju år efter kärnkraftskatastrofen kämpar lantbrukarna i Fukushima fortfarande för att kunna leva av sin jord. Risbonden Hisataka Suto med dottern Aki och frun Shizuyo drabbades inte av det radioaktiva nedfallet, men likväl av kundernas rädsla.

SLC - Djurvalfard
Lagen om djurvälfärd bör godkännas nu enligt SLC

Det brådskar med att få igenom den nya lagen om djurvälfärd, säger Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC i sitt utlåtande till riksdagens jord- och skogsbruksutskott. Utskottet har regeringens förslag om lagen på remiss. Beredningen har dragit ut på tiden vilket har lett till en utdragen osäkerhet för landets bönder. SLC påminner i det sammanhanget om att den viktigaste garanten för produktionsdjurens välfärd är bondens ork.