SLC - Robot Js 1
”Robotladugård är framtidens melodi”

Mjölkproducenten Victor Ravald från Terjärv har mycket på gång under de kommande månaderna. Han har beviljats miljötillstånd för en ny robotladugård med 150 platser och en framtida produktion med totalt 238 platser. Grundarbetena inför nybygget är redan igång.

SLC - Delaval Evanza
DeLaval fick pris för mjölkningskassett

Svenska DeLaval har utvecklat en ny teknik som underlättar byte och rengöring av spenkoppar vid mjölkning. Systemet heter Evanza och tilldelades en silvermedalj på den tyska EuroTier-mässan nyligen.

SLC - Kronos 1
Kronos visade upp ny kran med kranspetsstyrning

En ny kran – Gripto 1009 – med kranspetsstyrning, eller Smart Boom Control, det visade Kronos upp på FinnMetko i Jämsä. Den nya tekniken medför mjukare rörelser och underlättar arbetet för föraren, säger försäljningschef Dennis Grankvist.

SLC - Nisula 1
Nisula: Mindre betyder ibland mer

Mindre kan betyda mer. Det menar inhemska Nisula som på mässan FinnMetko presenterade den nya skördaren N5. En skördare som är lätt och som kan avverka på torvmarker.

SLC - Valtra Dragarbild
Bästa Valtran genom tiderna?

Valtra T234 Direct i test. Nya T är utan tvekan den bästa traktorn Valtra någonsin byggt, anser provköraren.

Nytt tillsatsämne minskar på ammoniakutsläpp i stall

Ett nytt tillsatsämne för att minska på ammoniakutsläpp i stall har lanserats.

SLC - Loimaafaltdag 05
I Loimaa söker man svaret på samtidens stora problem

Det som startade för tretton år sedan som en improviserad demonstration av fyra olika direktsåmaskiner för lantbrukseleverna i en yrkesskola i Loimaa har utvecklats till ett omfattande försöksprogram där man jämför en mängd metodgrepp och deras effekter på både skörd och miljö.

SLC - Investeringsstod 2 A
Gott om ansökningar om investeringsstöd i år

I år har det skett en ökning i ansökningarna för investeringsstöd jämfört med fjolåret. Något stort uppsving kan man inte tala om, men läget ser lite bättre ut än vad man kanske kunde förvänta sig efter några svåra år.

SLC - Kolumnen 1
Kommentaren: Målet är noll arbetsolyckor även vid ladugårdsbygget

I lantbruksbyggandet har projektens storlek och byggtekniska svårighetsgrad ökat anmärkningsvärt. Det här har också betytt att man övergått från traditionellt byggande i egen regi till att låta uppföra byggnader, skriver forskare vid Naturresursinstiutet Maarit Hellstedt, forskare vid Naturresursinstitutet. Att fungera som byggherre förutsätter utöver mången annan uppgift även att man ansvarar för arbetarskyddsfrågor.

SLC - Stubb 1
Stubb Lantbruk satsar på djurens välfärd

Lotta Stubb driver, tillsammans med sin make Daniel och hans bror Simon, Stubb Lantbruk i Esse. Djurens välfärd prioriterades redan i planeringsskedet av den nya mjölkanläggningen. Här får djuren vila skönt på vattenbäddar när de inte mjölkar.

SLC - Planering 2
Få alternativ när ny ladugård ska planeras

När en ny ladugård planeras kan det vara en utmaning att hitta en planerare eller arkitekt. De flesta får nöja sig med företaget som levererar mjölkroboten, säger Juha Ossi, byggnadsingenjör vid NTM-centralen i Österbotten.

SLC - Getgard 1
Nytt getstall ger plats för 800 getter

Efterfrågan på såväl getmjölk som kött gör att Ånäs gård i Lovisa behöver mera stallyta. Ett nytt getstall på 1.600 kvadratmeter ska stå klart under hösten och tidigare i våras tog man i bruk en hall på 400 kvadratmeter.