SLC - Kone Agria Djurutstallning Jerseykon
Lyckat djurtema på KoneAgria

I år visades mjölkkor fram på KoneAgria. Det var ett nytt komplement till utställningen. Mjölkproduktionen har i vilket fall som helst av tradition varit i centrum på KoneAgria i Jyväskylä.

LF och SLC tackar KoneAgria-besökarna

Vi tackar alla våra besökare på Kone-Agria i Jyväskylä förra veckan. Vi har blivit kända för att ha kvistiga frågor i vår tävling, så också i år. Temat var mjölk och mjölkproduktion.

SLC - Dlr Stuttgart 2018 Laserdetektion Weinbau 2
Drönare söker upp svampsjukdomar i fält

Tyska flygingenjörer prövar ett lasersystem som från luften lokaliserar mjöldagg i fält. Utrustningen monteras i drönare som flyger över odlingen. Målet är att upptäcka svampsjukdomen i ett så tidigt skede att behovet av fungicider kan reduceras.

SLC - Betodling 1 Okt2018
Sexradig Vervaet 17T-upptagningsmaskin visades upp på maskindag

I grått men ovanligt milt oktober togs det upp sockerbetor för fulla muggar i Helsingby. Sockerbetsodlarna Martin och Christian Hoijar har effektiverat sin upptagningsteknik under det här året.

SLC - Koneagria 1
KoneAgria satsar på mjölkkor

I stället för maskinerna, varav en del av de större märkena lyser med sin frånvaro på årets KoneAgria i Jyväskylä, har utställningen i år satsat på djuren i mjölkproduktionen. Också tidigare har KoneAgria i Jyväskylä mycket långt haft mjölk som tema och det har man nu vidareförädlat. Det förverkligas som en sorts egen utställning i utställningen med namnet Finn Dairy Expo.

SLC - Kone Agria Sb 1
Pellon introducerar helhetskonceptet Feedline e-Pro

Pellon introducerar Feedline e-Pro på KoneAgria. Det är fråga om ett helhetskoncept för utfodring som består av flera komponenter och dess hjärta är styrenheten G-Pro2.

SLC - Biogas 1
”Jag började fundera på en biogasanläggning för 20 år sedan”

Biogas är ett energialternativ som ligger i tiden. I Österbotten står ekologiska jordbrukaren Bjarne Mara i beråd att uppföra en biogasanläggning medan förre ÖSP-verksamhetsledaren Jan-Ove Nyman planerar att bygga en tankningsstation.

Växtskyddsexamensmöjligheter i Österbotten i höst

Vid månadsskiftet ordnar Proagria Lantbrukssällskapet Österbotten en kurs för växtskyddsexamen.

SLC - Rodenticider
Jordbrukare kan använda gift mot skadegörare på egen gård om de avlagt växtskyddsexamen

Vanliga konsumenter får inte längre köpa och använda så kallade rodenticider (gift) mot råttor, i lösvikt och utomhus. Jordbrukare som har ikraftvarande växtskyddsexamen kan däremot köpa och använda på den egna gården och i dess produktionsutrymmen.

SLC - Soilfood2
Restfiber förbättrar markstrukturen, vattenhushållningen och näringsupptagningsförmågan

Soilfood ordnade en fältträff hos Mathias Weckström på Pargas gård i Raseborg. Företaget vill visa hur spridning av markförbättrande fibrer går till i praktiken och vad de gör i och för odlingsjorden.

Det ska bli lättare att ta körkort för lätta lastbilar

Kommunikationsministeriet föreslås lindringar undervisningskraven i fråga om körkort för lätta lastbilar i klassen C1 och C1E. I och med förordningsändringen kommer antalet undervisningstimmar att minska betydligt.

SLC - Robot Js 1
”Robotladugård är framtidens melodi”

Mjölkproducenten Victor Ravald från Terjärv har mycket på gång under de kommande månaderna. Han har beviljats miljötillstånd för en ny robotladugård med 150 platser och en framtida produktion med totalt 238 platser. Grundarbetena inför nybygget är redan igång.