Bt Agro 1
Försäljningen av olika specialmaskiner för ekologisk jordbruksproduktion har gått kraftigt framåt, säger Boris Lindgård på BT Agro i Vikby, Korsholm. Av Einböcks ogräsharv har vi sammanlagt sålt över 700 exemplar sedan starten, säger Lindgård.
Jordbruk Maskin & teknik Tema

Kraftigt uppsving för
försäljningen av ekomaskiner

Maximalt kunde en tredjedel av den finländska jordbrukarkåren odla ekologiskt i framtiden, tror Boris Lindgård på BT Agro.

I takt med att intresset för ekologisk odling ökar successivt har efterfrågan på specialmaskiner för den växande nischen ökat kraftigt under de två senaste åren. Det framhåller Boris Lindgård på BT Agro i Vikby, Korsholm.

Redan år 2003 grundade företagaren och maskinförsäljaren Boris Lindgård företaget Ekotjänst Lindgård, som var inriktat på att sälja maskiner för ekologisk produktion.

– De första tre åren sålde vi enbart för den ekologiska marknaden. Men det var andra tider då. 2006 valde vi att bredda utbudet med maskiner för konventionell produktion, säger Lindgård när han gör en hastig tillbakablick.

När vi skriver januari 2019 är läget definitivt ett helt annat på den ekologiska fronten.

– Den ekologiska produktionen i landet har ökat hela tiden. Det har varit en speciellt kraftig utveckling under de två senaste åren. Idag riktas åttio procent av vår försäljning till ekojordbruk.

– Det är i slutändan konsumenterna och inte jordbrukare eller livsmedelsindustrin som styr den här utvecklingen. Jag skulle tippa att andelen ekojordbruk i Finland har ökat till cirka tolv procent under det senaste året, fortsätter Lindgård.

Brokig maskinpark

I en verkstadshall på industriområdet där BT Agro verkar har Boris Lindgård ställt fram några maskinprodukter som företaget importerar, monterar och säljer.

I blickfånget finns några större och färggranna pjäser: Kvick-Finn-kultivatorn, en nio meter lång Einböck-ogräsharv och en grönfärgad Combcut-ogrässkärare.

– Vi säljer årligen 40-50 exemplar av ogräsharven för ogräsharvning och kompletteringssådd av vallar, samt cirka trettio exemplar av Kvick-Finn-kultivatorn. Ogrässkäraren är däremot ett ovanligare inslag på marknaden. Vi säljer endast 3-6 enheter per år.

Eftersom en mångsidig växtföljd är synnerligen viktigt och det odlas många olika grödor inom ekologisk odling är behovet av olika specialmaskiner extra påtagligt.

– Vi förmedlar redskap för jordbearbetning och bekämpande av såväl ettårigt ogräs som flerårigt rotogräs. Det hela täcker alla faser av säsongen från vårbruket fram till höstens skördearbete, säger Boris Lindgård.

Andra exemplar på efterfrågade specialmaskiner är Einböcks radhackningsmaskiner, Ovlac-lättplogar och harvsåmaskiner av märkena Köckerling och Aguirre, säger Lindgård.

Bakom den brokiga maskinparken finns en omfattande industri. Enbart tillverkaren Einböck producerar 3.300 maskiner om året och har ett femtiotal produkter i sitt sortiment. Den allmänna ambitionen är att successivt kunna förbättra maskinernas teknik och prestanda framöver.

Exempelvis har ekologiska producenter idag möjlighet att byta ut konventionella S-harvpinnar med raka spetsar mot kraftigare och högre S-pinnar med effektiva gåsfötter, berättar Boris Lindgård i samband med LF-intervjun.

Bt Agro 2
Kultivatorn Kvick-Finn är en av BT Agros huvudprodukter.

Verksamhet långt utanför hemlandets gränser

Vid sidan av försäljningsbiten har BT Agro också rollen som konsult och förmedlare av reservdelar och servicefunktioner.

– Jag och Tom Hellström är delägare i företaget. På servicesidan arbetar Patrik Söderberg och Nicklas Lindgård, säger Boris Lindgård.

BT Agros verksamhet sträcker sig långt över landets gränser och når för närvarande ut till Skandinavien, Baltikum, Tyskland, Frankrike och Japan.

– I de norra delarna av Japan brottas jordbruksproducenterna med rotogräsproblem som påminner om våra egna. Också där är intresset för ekologisk produktion på stigande.

Några dagar efter LF-intervjun är Boris Lindgård på väg till Frankrike en sväng, dit är han på väg för att sälja en Kvick Finn-kultivator till en fransk jordbrukare. Lindgård och Hellström deltar ofta i olika internationella mässor och evenemang får att hålla sig uppdaterad om utvecklingen i sin bransch.

– Vår försäljning är för övrigt inte säsongbetonad. Det hela rullar på också i början av året, säger Lindgård samtidigt som den bistra vinterkylan ligger stadig över Vasatrakten.

Potential för en ökning till 33 procent

Med tanke på att odlingen av grödor som exempelvis potatis, sockerbetsodling och rybs har minskat stadigt i Österbotten tror Boris Lindgård att den ekologiska produktionen kommer att gå framåt ytterligare.

– Som en följd av att andra näringar har försvagats är det ekologiska alternativet det som blir den potentiella extra nisch som behövs i många jordbruk.

Lindgård spår att upp till en tredjedel av den inhemska jordbruksproduktionen kan vara av ekologisk karaktär om cirka 15-20 år.

– Jag tror inte att andelen kan vara större än så med tanke på att stora europeiska länder mer och mer satsar på ekologisk produktion framöver. Det handlar om länder som Frankrike, Tyskland, Polen, Rumänien, Ukraina och Ryssland.

– Inhemska ekoprodukter har dock möjlighet att bli en utmärkt exportvara, säger Lindgård i samma veva.

– Finland har blivit bättre på att visa upp sina ekologiska produkter utomlands och marknadsföra den så kallade nordiska renheten. Ett aktuellt exempel är Grüne Woche-veckan i Berlin, tillägger Lindgård.

Stötestenar och utmaningar saknas inte i sammanhanget.

– Ett nationellt mål har varit att tjugo procent av det finländska jordbruket skulle vara ekologiskt 2020. Men så räckte stödpengarna inte och man har varit tvungen att sänka understödet för ekologisk produktion. Detta har haft negativa konsekvenser på olika plan.

Beträffande informationen om att ekologiska jordbruk med mindre skördar i själva verket inte är så miljövänliga efterlyser Boris Lindgård att man anlägger ett vidare perspektiv på hela problematiken.

– Tänk bara på den framställning av kemikalier och bekämpningsmedel som förutsätter stora mängder olja. I praktiken torde detta tillvägagångssätt vara mindre miljövänligt än ekologisk produktion, säger Lindgård.

Bt Agro 4
Skillnaden mellan en gåsfot och en konventionell rak harvspets är markant.