Jordbruk Landsbygdsnäringar Marknad

Besöksrekord för åländska skördefesten

Skördefesten på Åland fortsätter att öka sin popularitet. I år var antalet unika besökare ca 16.000 och totalt räknar arrangörerna med omkring 114.000 besök till evenemangets medverkande gårdar och restauranger.

Ökningen är 1.000 unika besökare jämfört med tidigare års sammanställningar. Liz Mattsson som är verksamhetsledare för arrangören Skördefestens vänner räknar också med fler besökande turister än tidigare.

– Evenemangets försäljare uppger att de är nöjda och evenemangets försäljningsintäkter har ökat. Resultatet bekräftar att fler människor hittar till Åland för att handla lokala produkter och lära om livet på landet, påpekar hon.

Evenemanget hade i år 50 deltagare i form av Öppna Gårdar, restauranger och Plåpp Åpp-aktiviteer och sysselsatte ungefär 850 personer. Skördefesten medför dessutom betydande kringeffekt för turistbranschen och rederierna.

– Det är fantastiskt roligt att så många vill upptäcka Skördefesten, den lokala maten och vår vackra landsbygd. Vi skall nu ha liten Efterfest för deltagarna ha vårt återkommande höstmöte där vi utvärderar årets arrangemang. Sedan blickar vi framåt mot Åland Grönskar den 24-27 maj, berättar Liz Mattsson.